Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Cover Story - PC Magazine Romania, Aprilie  2002

Panaceum universal sau soluții de securitate personalizate?

Securitatea ca mod de viață
Piața securității TI: prezent și perspective
Soluții de securitate
Sunteți în siguranță? Cum puteți afla?
Panaceum universal sau soluții de securitate personalizate?
Siguranța afacerilor online
Asigurarea confidențialității mesajelor
Symantec & Cypherix
Familia de produse BitDefender

Pentru majoritatea covârșitoare a organizațiilor de succes, informația și tehnologia informației sunt cele mai importante valori. Bazele de date, informațiile financiare, datele contabile, profilele angajaților și multe alte documente constituie nucleul de procesare al estimărilor și al planurilor de business, determinând în final viitorii pași ai unei firme într-o piață extrem de dinamică.

Companiile trebuie să înțeleagă că în prezent, pentru a fi competitiv, trebuie să primești, procesezi și trimiți informația cât mai rapid și mai sigur, tuturor partenerilor. În același timp, această deschidere spre exterior aduce cu ea nenumărate riscuri, pe care un management modern trebuie să și le asume împreună cu eforturile necesare minimizării lor. Dar cum procesul de comunicare se realizează întotdeauna în ambele sensuri, pericolele nu vin doar din exterior.

Prin produsul RAV Antivirus, lansat în 1996, GeCAD Software a fost printre primele firme românești care au răspuns nevoii de protecție a datelor împotriva virușilor informatici. În anul 2002 firma face un nou pas - furnizarea de servicii de audit și consultanță în domeniul securității informatice. Având deja experiența dezvoltării unui produs de securitate a datelor, GeCAD Software a cooptat și educat specialiști în cele mai diverse platforme și sisteme de operare (Microsoft, Cisco, Unix, Linux, Solaris), o parte dintre aceștia fiind membri ISACA (Information System Audit and Control Association).

AUDIT...
Alegerea strategiei corecte de asigurare a protejării datelor trebuie să pornească de la adevărul unanim acceptat că nu există un produs de securitate universal valabil. Nu există un panaceum universal care, odată implementat, să asigure beneficiarul că nimeni nu îi poate altera sau fura datele. Trebuie investigate principalele surse de risc pentru sistemul informatic al unei companii prin executarea unui audit complet de securitate, pornind de la accesul fizic în compania respectivă și ajungând la legătura internet, personalul intern, resursele din rețea, aplicațiile neautorizate. Așa cum un doctor întâi consultă un pacient, GeCAD își propune să investigheze factorii de risc prezenți în cadrul companiei interesate în protejarea datelor sale.

Raportul de audit al securității sistemului informatic al companiei în cauză va indica diagnosticul și va determina alegerea unui tratament. Practic, auditul generează o evaluare obiectivă a sistemului informatic al companiei beneficiare, din punct de vedere al securității. În urma efectuării auditului de către GeCAD Software, beneficiarii vor putea cunoaște:

  • care sunt riscurile la care sunt expuse valorile companiei
  • care este expunerea în cazul în care nu sunt luate măsurile necesare reducerii riscurilor identificate
  • care este eficiența și eficacitatea programului de securitate informatică implementat în companie.

Cum se realizează însă un audit de securitate? Specialiștii GeCAD au dezvoltat o procedură complexă, în care interviul, simpla observare a angajaților sau a echipamentelor implementate, testele de penetrare, analizele de configurații hardware/software sau evaluarea politicilor de securitate sunt câteva dintre acțiunile întreprinse. Auditorul va evalua astfel riscurile la care compania beneficiară este expusă și va recomanda o soluție. Va scrie o rețetă. Iar potențialul client va hotărî dacă se va trata sau nu.

Rolul unui program de implementare și asigurare a unui anumit grad de securitate informatică într-o companie este acela de a reduce și păstra sub control nivelul de risc la care compania este expusă. Nivelul de risc se apropie de zero doar prin diminuarea funcționalității sistemului informatic și prin realizarea de investiții majore în tehnologii de securizare. Conducerea organizației în cauză este cea care decide nivelul de risc considerat acceptabil, cât și valoarea investițiilor pentru securizarea sistemului informatic, astfel încât raportul acestor valori să fie echilibrat din punct de vedere financiar. Obiectivul este determinarea punctului de echilibru în care cheltuielile sunt minime în raport cu nivelul de securitate dorit (figura 1).

În prezent, există peste 30.000 de situri web administrate de comunități de hackeri din toate colțurile lumii. Acestea conțin informații, sfaturi și programe de hacking, toate fiind puse la dispoziția oricui dorește să le folosească. Practic, orice persoană (cu acces la internet) are la îndemână instrumentele necesare distrugerii unui sit web, spargerii unei parole sau eludării unui firewall. Și totuși, surprinzător sau nu, studiile în domeniu arată că 80% din atacurile întreprinse asupra resurselor informatice ale unei companii provin din interiorul companiei, de la angajați sau colaboratori. Studiul companiei PriceWaterHouseCoopers, efectuat pe mai mult de 1600 de specialiști în securitate TI, relevă o proporție surprinzătoare (figura 2).

Scrierea rețetei - dacă este cazul - implică astfel întotdeauna o responsabilitate foarte mare. Cum pot fi protejate valorile companiei de amenințările venite din exteriorul, dar și din interiorul său?

... STRATEGIE - IMPLEMENTARE...
Conform companiei GeCAD Software, implementarea celor mai potrivite tehnologii de securitate informatică din punct de vedere al funcțiunilor și costurilor (sisteme de control al accesului, programe anti-virus, firewall etc.) și adoptarea unor politici și proceduri de securitate într-o organizație (sunt cunoscute de angajați și colaboratori și pot constitui probe în instanță) sunt atributele principale de la care se poate începe o implementare de succes a unor programe de securitate viabile. Echipa GeCAD va lucra astfel în strânsă legatură cu conducerea companiei beneficiare și specialiștii desemnați de aceasta și va elabora un program coerent și eficient de securitate informatică. Având în vedere rezultatele auditului, gradul de securitate dorit și specificul mediului informatic al beneficiarului, se vor elabora politici și proceduri de securitate, configurații software/hardware securizate, planuri de criză, proceduri de audit intern și programe de control al eficienței programului de securitate.
Setul de politici și proceduri, baza programului de securitate, este adaptat specificului afacerii conduse. Acesta este în principiu generat împreună cu GeCAD Software la nivel de top management, ținându-se cont de mai mulți factori, printre care și sursele amenințărilor, nivelul pierderilor posibile, structura sistemului informatic, pregătirea profesională a utilizatorilor și motivarea acestora. Conducerea companiei va trebui să se asigure continuu că setul de politici și proceduri de securitate se implementează și se respectă. Procesul de control este continuu și rezultatele sale vor duce la îmbunătățirea programului, respectiv a nivelului de securitate al companiei.

Atunci când este vorba despre elaborarea de configurații software și hardware specializate, competența GeCAD Software este semnificativă pe piața românească de profil. Experiența și certificările dobândite pe parcursul ultimilor ani sunt un argument puternic în favoarea implementării soluției propuse de GeCAD Software, fie că este vorba de o rezolvare bazată pe produse Microsoft, Cisco, Linux/ Unix sau Sun Solaris. Posibilitatea integrării celei mai bune și mai potrivite soluții pentru o organizație, indiferent de condițiile și politicile impuse, deosebește metodologia folosită de toate abordările de până acum. Practic, nici o tehnologie de implementare și menținere a securității într-o firmă nu va fi identică. Nu va fi utilizat un simplu software ajustat, ci un corolar al celor mai bune echipamente și soluții testate până acum. Conform rezultatelor obținute de auditul de securitate desfășurat în prealabil, vor fi recomandate tehnologiile de securitate cele mai potrivite.

Una dintre cele mai frecvente soluții este bazată pe produse Microsoft - mai ales datorită gradului de răspândire al produselor Microsoft deja instalate într-o organizație cu necesități de securitate bine determinate. Șapte specialiști MCSE (Microsoft Certified Support Engineer) și patru MCP (Microsoft Certified Partner) constituie doar o parte dintre cei care vor lucra la soluții de VPN tunneling, securizare sub Windows NT/2000 Server și a platformelor tip server evoluate. Asigurarea contra pericolelor care pot sosi prin folosirea e-mail-ului este concentrată pe filtrarea de conținut, a spam-ului și protecția antivirus pentru diverse servicii de poștă electronică (Exchange, SendMail, Q-Mail, Open Mail, CommunigatePRO etc.). Soluțiile firewall cuprind variante bazate pe Linux, ISA și Cisco, în funcție de recomandările privind integrarea cu tehnologia deja existentă. Securizarea platformelor Linux este un alt punct forte GeCAD, upgrade-urile de kernel, optimizarea și securizarea celor mai diverse distribuții - SuSE, Red Hat, Slackware, Debian și Madrake - fiind una dintre cheile asigurării cu succes a standardelor impuse. De asemenea, platformele de operare Solaris și FreeBSD sunt considerate resurse strategice, atât în partea de audit, cât și în cea de implementare a soluției de securitate.

Vor fi de asemenea analizate și securizate traficul intranet/internet, vor fi furnizate chei de criptare și se va recurge la un audit al resurselor umane, în concordanță cu ISACA (Information System Audit and Control Association), din care face parte și GeCAD Software.
Pentru situații de criză, GeCAD Software va construi un DRP (Disaster Recovery Plan) care va fi implementat conform unei metodologii ISO deja testate pe diverse piețe internaționale. O parte a soluției DRP va fi acoperită de politicile de stocare și arhivare a datelor, acestea fiind proiectate special și integrate de GeCAD Software pentru fiecare client în parte.

... ȘI DIN NOU AUDIT
Procedurile de audit intern și programele de control al eficienței soluției implementate constituie ultimele etape în integrarea completă a unei soluții coerente de securitate în cadrul unei organizații. Tratamentul este finalizat. Afacerile sunt protejate. Relațiile cu partenerii devin mai bune, mai sigure.

De la o companie cu sute de calculatoare și utilizatori, până la utilizatorul casnic al unei linii dial-up, securizarea informației este un obiectiv general, în condițiile unei deschideri din ce în ce mai largi a comunicațiilor. Profesioniști TI sunt astăzi capabili să realizeze auditarea securității unui sistem informatic integrat, în vederea conceperii unui program de securitate coerent și de succes. Program care va fi creat special pentru fiecare organizație în parte.

Detalii despre oferta de servicii GeCAD Software pot fi obținute de la adresa www.gecadsoftware.com.PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro