Computer Press Agora
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


PC MAGAZINE MAI 2002
[ Software ]

Caracteristici PUNCTAJUL OBTINUT
Informații

Preț: 1250 EUR (fără TVA)
În România prin Magic Systems,
tel.: 01-230.04.78

Character Studio 3

Ionuț Ghionea

Ar trebui să încep acest articol cu afirmația: "Character Studio 3 este cel mai complex și complet plug-in scris pentru 3D Studio Max". Afirmația se bazează pe faptul că realizarea animației complexe în Max fără Character Studio 3 este de neconceput și aproape imposibil de obținut, la nivel profesional.

Character Studio 3 face, într-adevăr, munca animatorului mai ușoară prin adăugarea în cadrul Max-ului a câtorva facilități importante: sistemul de animație Biped, un mixer de animație neliniară, un sistem complex de deformație și un set nou de opțiuni.

Biped este numele sistemului de animație bipedă și a reprezentat nucleul plug-in-ului Character Studio, încă de la prima versiune. Termenul "biped" este, de asemenea, utilizat ca referire la o colecție de obiecte ce formează un tip special de schelet, folosit în animație. Utilizatorul are la îndemână un număr semnificativ de elemente de control a scheletului. Proporțiile, rotațiile și pozițiile elementelor pot fi modificate pentru a întrupa cât mai bine caracterul ce se dorește a fi realizat. Întreaga sa structură este parametrizată și modificabilă în orice moment, iar programul va face automat toate calculele necesare pentru animație. Mai mult, este posibilă salvarea animației separată de biped, astfel încât se pot efectua combinații între diferite proiecte.

Una dintre cele mai interesante funcții ale plug-in-ului este crearea automată a unei animații complexe, pornind doar de la câteva urme de pași (footsteps). Acest tip de animație este destul de simplu de realizat, utilizatorul trebuind doar să stabilească poziția pașilor, iar programul va calcula integral fazele animației.

Integral înseamnă că se va anima întregul corp al caracterului, la nivelul picioarelor, al trunchiului, chiar și al capului sau membrelor superioare. De asemenea, câteva opțiuni permit mișcări precum alergatul sau săritura.

Totuși, chiar dacă animația este generată corect matematic de calculator, intervenția umană este mai mult decât recomandată pentru ca mișcarea să fie cât mai naturală, cursivă și nu sacadată, cum poate rezulta automat. În sprijinirea creării animației, Character Studio 3 permite copierea unor secțiuni din scheletul caracterului, împreună cu animația acestora și amplasarea lor unde este necesar. Spre exemplu, se creează o mână, împreună cu animația sa. Spre a nu mai irosi timpul cu crearea altei mâini și animații identice, se va copia și amplasa mâna creată anterior, de cealaltă parte a trunchiului. După câteva modificări minore, cele două mâini se vor comporta diferit în timpul animației.

Toate animațiile se fac pe principiile cinematicii directe și inverse prin care se leagă un obiect de altul, astfel încât animația unuia să influențeze animația celuilalt. Obiectul legat se numește descendent, iar obiectul de care este legat devine părinte. Când este transformat obiectul părinte, se transformă și obiectul descendent. Transferul mișcării de la obiectul părinte la descendent se face pe baza cinematicii directe.

Obiectele complexe manevrate în 3D Studio Max și Character Studio au anumite puncte pivot față de care se rotește, deplasează sau scalează obiectul. Punctele pivot sunt foarte importante în animarea ierarhiilor de obiecte. În cinematica inversă, odată cu transformarea descendentului, vor fi afectate obiectele părinte, toate mișcările propagându-se către nivelele superioare ale lanțului cinematic.

Caracterele animate au posibilitatea de a interacționa cu alte obiecte, spre exemplu, un personaj uman care ridică o servietă și se deplasează mai departe cu aceasta.

În majoritatea cazurilor, o metodă ideală de generare a animației complexe este de a prelua anumite mișcări de la modele reale. Character Studio 3 include diferite opțiuni motion-capture dedicate preluării și prelucrării mișcărilor. Datele obținute se folosesc ca atare sau modificate pentru a reduce numărul de key sau pentru a calcula poziția pașilor.

Chiar dacă, la început, prelucrarea datelor este mai dificilă, datorită complexității mișcărilor, se observă preocuparea companiei Discreet pentru simplificarea acestui proces.

Character Studio 3 folosește și un concept nou, denumit Non-Linear Animation (NLA) și care se referă la existența unei biblioteci cu secțiuni de animație ce pot fi combinate , potrivite sau editate. Acest concept de integrare a animației pre-create poartă numele Motion Flow. Programul trebuie doar să combine aceste animații și să creeze corect tranziția între ele. O animație, odată realizată, poate fi salvată și utilizată ulterior la alt caracter, total sau parțial, cu unele modificări.

Conceptul Motion Flow se utilizează în majoritatea cazurilor, împreună cu sistemul Crowd (mulțime). Acesta se poate spune că valorează cât întreg Character Studio 3. Cu ajutorul său se simulează rapid și relativ simplu un număr foarte mare de caractere distincte în aparență, dar interconectate prin Motion Flow. Sistemul Crowd se utilizează, cu precădere, la crearea stolurilor de păsări, roiurilor de albine, picăturilor de ploaie etc. Aceste mulțimi de caractere sunt divizate în mai multe submulțimi, fiecare având comportament diferit. Comportamentul poate fi controlat printr-un script, iar astfel, posibilitățile creatoare ale utilizatorului sunt nelimitate. Deși numărul caracterelor animate este foarte mare, Character Studio 3 prelucrează bine toate datele, dar necesită multă memorie RAM și procesor rapid.

Character Studio 3 nu va crea niciodată caractere cu aspect și mișcare 100% reale, dar va ușura enorm munca animatorului. Acesta, degrevat de unele operații simple, de bază, se poate concentra pe aspecte mult mai complexe, folosindu-și din plin imaginația.

Profesionistul în animație 3D nu are nevoie de prea mult timp pentru a lucra cu programul, dar, începătorul va fi cu siguranță atras de posibilitățile acestui plug-in. Character Studio 3 se deosebește de celelalte programe de animație prin aceea că se pot face modificări fără a trebui corectate manual unele cadre și prin posibilitatea de a refolosi animația unui proiect în altul.

Character Studio 3 este o aplicație de nivel profesional din punct de vedere al capabilităților sale, al prețului și timpului necesar pentru a-l învăța.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2001 Computer Press Agora.

[email protected]; ISP: NetSoft Tg. Mures.
LG - LifeŽs Good

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro