Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


  PC MAGAZINE Decembrie 2003
[ Software ]

Webratio    PUNCTAJUL OBTINUT

Adrian Sârbu

"O imagine face cât o mie de linii de cod"
   www.webratio.com

Dezvoltarea web este un proces complex care, tradițional, necesită cunoștințe extinse de programare si design. Nu mai există de mult situri competitive complet statice, fără baze de date, fără utilizatori înregistrați și fără management. Complexitatea aplicațiilor Web este în continuă creștere, necesitînd un efort din ce în ce mai mare de dezvoltare și administrare.

Webratio vine în întampinarea dezvoltatorilor fiind primul instrument CAD/CASE conceput special pentru dezvoltarea web. Este bazat pe WebML (Web Modelling Language), un model care introduce elementele necesare descrierii aplicațiilor web într-o manieră formală și intuitivă. Folosind o interfață grafică prietenoasă, se pot creea soluții web profesionale fără frustratrea adusă de detaliile implementării, centrul de greutate al dezvoltării deplasîndu-se astfel dinspre implementare către design și modelare.

Ce tebuie sa știți: click, drag & drop. Cunoștințe generale despre modelul entitate-asociere al bazelor de date sunt binevenite dar nu obligatorii - primele pagini ale ghidurilor bine organizate familiarizînd utilizatorul cu bazele modelării entitate-asociere.

Ce nu trebuie sa știți: programare, java, asp, php, servleți, HTML, XSL. Programarea nu este necesară la nici un nivel al dezvoltării. Nu veți găsi in WebRatio o fereastră in care să scrieți cod. Codul este generat automat eliminând sarcina adeseori repetitivă și monotonă, a programării și a accesului la bazele date. Combinînd elementele simple de design ale WebML se pot creea aplicații complexe al căror cod și documentație este produs direct din diagramele de modelare.

Webratio permite definirea grafică a structurii de date pe baza modelului entitate-asociere. Astfel, tabelele bazelor de date nu trebuie create manual ci sunt sunt generate automat. În tabele se pot chiar introduce automat date de test daca se dorește. Accesul la bazele de date, complet transparent, se realizeaza prin JDBC sau .NET Data Provider. În cel mai simplu caz baza de date este un fișier Access de pe mașina pe care rulează aplicația.

Fucționalitatea, bazată pe WebML, este punctul forte al WebRatio. Un site este împărțit în "site views". Un "view" este un set de pagini corelate care pot fi accesate de grupuri specifice de utilizatori. Accesul la "view" este permis selectiv, putînd fi protejat cu parolă. Astfel, un "site view" poate fi public, deschis tuturor vizitatorilor sau privat, deschis numai anumitor categorii. Drepturile de acces sunt specificate vizual, ca o parte a modelului entitate-asociere. "Site view"-urile complexe pot fi impărțite in secțiuni logice. Paginile unui "view" sau ale unei secțiuni sunt alcătuite din unități funcționale de bază conectate între ele prin linkuri. Aceste unități asigură publicarea si manipularea conținutului bazei de date iar în spatele lor se ascunde programarea aplicației web. Există unități pentru publicarea înregistarilor în diverse formate (o singură înregistrare, liste cu alegerea unui element, liste cu selecție multiplă, colecții de date, colecții ierarhice, scroller), pentru modificarea datelor (citire, crearea unei noi înregistrări, modificarea unei înregistrări, conectarea și deconectarea dinamică a asocierilor între elemente), pentru autentificare (login si logout). Linkurile ce conectează aceste unități pot transporta parametrii realizînd astfel comunicația între diversele părți ale aplicației. Simplitatea și numărul oarecum redus al unitaților funcționale detemină ușurință în dezvoltare iar combinarea unităților asigură toate elementele necesare aplicațiilor web profesionale, de la portaluri intranet la sit-uri e-commerce securizate.

Designul grafic al aplicației Web nu reprezintă centrul de interes al Webratio. Acesta poate fi realizat in orice instrument specializat și apoi poate fi convertit la "style sheet"-ul folosit de Webratio prin intermediul extensiei EasyStyle, păstrîndu-se astfel metodele de dezvoltare grafică preferate de designeri (Flash, Photoshop, etc).

Aplicațiile Webratio pot fi generate si executate fie folosind JSP 1.1 fie cu ajutorul .NET. Pentru a rula aplicații JSP este necesar un server web care să știe JSP (Jackarta Tomcat este inclus în distribuția Webratio). Pentru aplicații .Net sunt necesare IIS și .Net framework.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro