Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Legislație - PC Magazine Romania, August 2004

Câteva noutăți legislative în materia drepturilor de autor

Răzvan Florin Stoicescu - Linklaters, Miculiți & Asociații

Pe 30 iunie 2004, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 587, legea nr. 285 din 2004 pentru modificarea și completarea legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Această lege va intra în vigoare la sfârșitul lunii iulie urmând să implementeze unele mecanisme existente deja în legislația europeană aplicabile în materia drepturilor de autor.

Categoriile de modificări aduse legii 8 din 1996 vizează, în principal, implementarea unor dispoziții legale privind: (i) drepturile conexe ale producătorilor de înregistrări audiovizuale din Directiva 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere și împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, (ii) dreptul sui-generis al fabricanților de baze de date din Directiva 96/9/CEE din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date și (iii) durata protecției programelor de calculator din Directiva 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei drepturilor de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe.

Sub aspect administrativ, modificări au fost aduse și nivelurilor amenzilor penale decurgând din încălcarea drepturilor de autor, acestea fiind actualizate. De asemenea, a fost pus în aplicare un mecanism mai evoluat de cuantificare și distribuire a sumelor decurgând din exercitarea drepturilor de autor și un mecanism diferențiere a cuantumului remunerației pentru copia privată.

Astfel, conform noilor amendamente, activitățile de import sau producție pentru suporturi și aparate care permit realizarea de copii private nu se mai pot desfășura decât după înregistrarea comerciantului la Oficiul Român pentru Protecția Drepturilor de Autor și eliberarea certificatului de înregistrare. Eliberarea acestui certificat presupune prezentarea (i) unei dovezi privind obiectul de activitate declarat legal de către comerciant, probabil un certificat de la Registrul Comerțului care să evidențieze obiectul de activitate va fi suficient, și (ii) a certificatului unic de înregistrare emis Registrul Comerțului. Legea nu cuprinde estimări ale duratei procedurilor respective, însă nerespectarea obligației de înregistrare se sancționează cu amendă până la 200.000.000 lei. Ca atare, este de presupus că până la implementarea administrativă a acestor reglementări, agenții economici afectați nu vor putea desfășura activitățile respective dacă doresc să evite sancțiunile prevăzute de lege. Astfel, un agent economic care importă astfel de suporturi și are în derulare contracte de distribuție în care este fie beneficiar, fie furnizor, se poate găsi în postura de a nu le putea executa până la obținerea autorizării respective.

Menționăm, tot în legătură cu această autorizare, că asociațiilor de importatori și producători de astfel de produse li se conferă posibilitatea să negocieze atât listele de produse ale căror producție sau import urmează a face obiectul autorizării, cât și procentul remunerației aplicabile, după o procedură gestionată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Procentul se va aplica la valoarea de vamă a bunurilor importate, respectiv la valoarea facturată fără TVA pentru bunurile produse în țară. Acesta se va individualiza separat pe factura emisă și va trebui plătit în luna imediat următoare facturării. Interpretarea acestui text se face, probabil, nu în sensul că importatorul sau producătorul au o lună de la data facturării ca să facă plata procentului aplicabil, ci că plata se poate face în decursul lunii calendaristice imediat următoare celei în care s-a emis factura, argumentele fiind (i) atât de redactare, o lună nu este un termen precis ca determinare și (ii) de tehnică legislativă, atunci când legiuitorul dorește să aplice un termen de 30 de zile, îl prevede în mod expres.

Importatorii și producătorii de suporturi și aparate pentru care se datorează remunerația compensatorie sunt obligați, de asemenea, să comunice organismelor care colectează aceste remunerații o listă privind produsele fabricate, importate sau facturate în România pentru verificarea exactității plăților.

Sistemul de colectare a acestor venituri a devenit așadar mult mai restrictiv. Și, întrucât calculatoarele sunt dispozitive care pot servi la crearea de copii private, rămâne de văzut în ce măsură producătorii sau importatorii de astfel de aparate, respectiv componente CD sau DVD Writter vor fi nevoiți să ia în considerare aceste dispoziții legale.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro