Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Timpul Liber - PC Magazine Romania, Iulie 2004

Efectul de mișcare

Ionuț Ghionea și Adrian Chivu

În această aplicație se prezintă pașii de transformare a unei imagini care conține o scenă statică, într-o imagine ce conține aceeași scenă, dar în mișcare aparentă. Astfel, în figura 1 se consideră o fotografie reprezentând o locomotivă cu aburi staționată.

Fig. 1

Pentru a obține impresia de mișcare a locomotivei se vor utiliza două efecte: Motion Blur, care deplasează fundalul și efectul Clouds, care creează un efect de fum sau abur.

Prima etapă o reprezintă crearea impresiei că locomotiva este în mișcare față de fundal. Pentru a aplica efectul Motion Blur doar asupra fundalului, locomotiva trebuie selectată și separată de acesta, utilizând instrumentul Magnetic Lasso în selectarea cu precizie a conturului locomotivei.

Fig. 2

Locomotiva, astfel selectată, este copiată într-un layer nou prin intermediul comenzii Layer Via Copy din meniul Layer ->New. Se poate păstra pentru acest nou layer, numele implicit propus de Adobe Photoshop, Layer 1.

A doua etapă este crearea impresiei de mișcare a fundalului, relativ la locomotivă. Desigur, în realitate, locomotiva se deplasează față de relief (fundalul fotografiei), dar se consideră că în această aplicație, în imaginea finală din figura 7, locomotiva în mișcare a fost fotografiată dintr-un vehicul care s-a deplasat cu aceeși viteză și în aceeași direcție cu aceasta. Astfel, locomotiva își va păstra aspectul iar fundalul va apărea mișcat. Pentru aceasta se selectează layer-ul Background în paleta Layers și se aplică efectul Motion Blur din meniul Filter -> Blur, cu următorii parametri: angle = -40 (nu se folosește unghiul 00, care ar genera o impresie de mișcare pe orizontală, deoarece locomotiva este fotografiată sub un unghi ușor oblic, iar efectul trebuie să fie paralel cu direcția sa virtuală de deplasare); distance = 20 pixels (o valoare mai mare va genera impresia de viteză mai mare a locomotivei).

Fig. 3

În continuare, urmează generarea efectului de fum și abur. Astfel, se creează un nou layer deasupra celorlalte layer-e, primind denumirea de Fum.

Fig. 4

Cu acest layer selectat, se vor apăsa tastele Shift + C pentru a seta culoarea negru pentru prim plan și alb pentru fundal, apoi se va alege din meniul Filter -> Render comanda Clouds. Rezultatul va fi o imagine cu nori albi pe fundal negru (noul layer va acoperi imaginea curentă). Pentru a combina layer-ul Fum cu restul imaginii se execută un click cu butonul drept al mouse-ului pe acesta în paleta Layers și se alege opțiunea Blending Options. În caseta de dialog afișată se localizează secțiunea Blend If și se selectează opțiunea gray în lista derulantă. Apoi, ținând tasta Shift apăsată, se modifică poziția cursorului stâng al riglei This layer până se obține efectul dorit.

Fig. 5

Următoarea etapă o reprezintă ștergerea fumului/aburului din zonele nedorite și păstrarea sa doar în regiunea roților și a coșului de evacuare a fumului. Pentru aceasta, se selectează layer-ul Fum și i se creează o mască de canal cu ajutorul comenzii Layer -> Add Layer Mask -> Reveal All. Se selectează masca de canal efectuând un click pe ea în paleta Layers și, cu ajutorul instrumentului Brush se pictează peste zonele ce trebuie eliminate. Se reglează transparența instrumentului Brush până se va obține efectul urmărit. Figura 6 prezintă un stadiu intermediar al acestei prelucrări.

Fig. 6

Se pot combina mai multe layer-e de fum (eventual duplicându-l pe cel inițial cu ajutorul comenzii Layer -> Duplicate Layer) pentru a obține mai multe surse de fum pe imagine. În cazul acestei aplicații s-au folosit două layer-e de fum, unul pentru coșul de evacuare și altul pentru roți. Efectul final este cel prezentat în figura 7.

Fig. 7


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro