Agora
Media
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]AgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

[an error occurred while processing this directive]


Soluții - PC Magazine Romania, Iulie 2004

Visual Requirements Manager

Vasile Marița

Context: În activitatea de dezvoltare software am simțit de multe ori nevoia unei unelte care să-mi permită organizarea cerințelor și urmărirea implementării acestora.

Documentele statice sunt predispuse riscului de a nu fi consecvent actualizate și odată cu evoluția proiectului acestă actualizare devine tot mai puțin riguroasă.

Informația nouă este greu de regăsit într-un document foarte mare, chiar și atunci când documentul respectă cu rigurozitate regulile de urmărire a schimbărilor.

Soluția propusă permite menținerea unui mod dinamic și flexibil de actualizarea a unui document, oferind în același timp posibilitatea de a beneficia și furniza informație relevantă cu minim de efort.

Aplicația VRM permite sistematizarea cerințelor unuia sau mai multor proiecte într-o bază de date Microsoft SQL Server. Aplicația VRM se dorește un instrument la îndemâna analiștilor în general, și a analiștilor software în mod special.

Interfața web permite conlucrarea ușoară într-un mediu de lucru distribuit, clientul putând fi angrenat de asemenea în procesul de rafinare a cerințelor.

Finalitatea aplicației se materializează în două direcții principale.

Managementul cerințelor unui proiect, acest grup funcțional include posibilitatea de adăugare, editare respectiv ștergere de entități, de asemenea permite asignarea de drepturi pentru diverși utilizatori. Tot în acest grup se regăsește și un mecanism de mesaje prin eMail, acesta permite notificarea consecventă și la obiect a celor interesați, cu ultimele modificări apărute în structura de cerințe a unui proiect.

Generarea automată a documentației de proiect este specifică fazei de dezvoltarea "Analiza cerințelor". În dezvoltarea software denumirea consacrată pentru acest gen de documentație este "Software Requirements Specification" (SRS).

Aplicația permite gestiunea entităților de tip proiect, cerințe, secțiuni (capitole) suplimentare care vor fi introduse în documentație. Pe lângă aceste entități cheie aplicația mai permite gestiunea unui glosar și a unei tabele de acronime, din aceste tabele globale pentru fiecare proiect se pot selecta elementele dorite, care ajută la întelegerea domeniul proiectului în cauză.

Documentația auxiliară proiectului poate fi de asemenea gestionată de către aplicația VRM. Prin documentație auxiliară înțelegându-se orice documente (altele decât SRS) necesare pe parcursul fazei de analiză a cerințelelor sau în fazele ulterioare de proiectare respectiv implementare.

Există posibilitatea gestiunii unui tip special de documente (imagini, scheme, figuri) care pot fi încorporate în documentația SRS finală, printr-un mecanism foarte simplu. Este prevăzută de asemena integrarea unui editor elementar de scheme disponibil prin HTTP/HTML.

Pentru o accesare cât mai facilă a mulțimii de cerințe aplicația permite filtrarea acestora funcție de diferite criterii: tipul cerinței (funcționale, nefuncționale, comerciale etc.), modulul din care face parte, în măsura în care aplicația permite gestiunea unor pseudo-module pentru a ușura sistematizarea cerințelor (de ex. modulul client, respectiv modulul server, sunt identificabile încă din faza de analiză a cerințelor, într-o aplicație client/ server), situația cerinței (în ce privește stadiul implementării).

Aplicația permite păstrarea unui istoric de versiuni și gestiunea unui sistem de numerotație a documentelor. De asemenea permite urmărirea seturilor de evenimente asociate fiecărei cerințe (project log).

Generatorul de documente permite documentarea profesională a cerințelor unui proiect. Documentul SRS se materializează într-un fișier format Microsoft Word. Secțiunile documentului SRS generat includ: pagina de titlu a documentului în care se regăsesc diverse informații personalizate ale companiei (denumire, logo), respectiv informații specifice proiectului (titlu document, tip document, cod document), tabela de conținut, tabela de revizuiri a documentului, tabela de figuri, tabela de acronime, capitolele auxiliare, capitolul special cu descrierea cerințelor unui proiect și deasemenea la sfarșit anexa cu descrierea termenilor folosiți, specifici domeniului proeictului. Documentul SRS generat se bazează pe recomandările Rational Unified Process (RUP) pentru documentația SRS.

Din punct de vedere tehnic aplicația este dezvoltată pe tehnologia ASP.NET în limbajul C#, baza de date este SQL Server 2000, generarea documentației se face prin integrarea cu MS Office (în speța Microsoft Word). Pentru generatorul de scheme se va folosi tehnologia VML (Vector Markup Language).


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]