Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Soluții - PC Magazine Romania, Iulie 2004

Servicii Web - Transferul eficient al datelor

Vasile Marița

Acest articol prezintă câteva aspecte care trebuie analizate pentru obținerea unui transfer de date eficient între un serviciu web și consumatorii acestuia, deasemenea este prezentată o metodă interesantă pentru minimizarea redundanței în datele transmise.

Un serviciu web este un modul software capabil să furnizeze o anumită funcționalitate, această funcționalitate este disponibilă unui număr oricât de mare de utilizatori. Informația este accesibilă pe baza utilizării unor standarde specifice Internet cum ar fi XML și HTTP. Prezentând foarte plastic serviciile web comparativ cu aplicațiile web, Don Box spune: "Traditional Web pages and applications target carbon-based life forms (humans). Web Services target silicon-based life forms (software agents)".

Serviciile web sunt destinate cu precădere expunerii funcționalității către exterior, totuși tehnologia poate fi utilizată cu success și în cadrul unor aplicații Intranet. Protocoalele deschise pe care se bazează, XML și HTTP, fac posibilă interacțiunea între aplicații implementate pe platforme diferite (Windows - Win32, .NET, Linux, Java).

Serviciile web pot implementa funcționalități diverse, fiecare având anumite cereințe în ce privește dimensiunea transfer de date. Pentru a obține un randament cât mai bun al transferului de date, înspre și dinspre serviciul web, se impune o analiză atentă a datelor de transferat.

Printre factori de care trebuie ținut seama se numară: efortul CPU pentru pregătirea datelor, volumul de muncă pentru implementare, redundanța în date, efortul CPU și de implementare pentru prelucrarea datelor.

În continuare prezentăm o metodă interesantă pentru reducerea volumului de date transmis. Vom folosi ca referință un serviciu web dezvoltat peste platforma .NET, în limbajul C#.

Presupunem că serviciul web furnizează un catalog cu titlurile de carte disponibile la o anumită editură.

Informația se găsește pe serverul editurii într-o bază de date care conține printre altele următoarele tabele:

Pornind de la presupunerea că o rețea de distribuție de carte dorește afișarea pe sit-ul ei a unei liste de titluri am putea implementa un serviciu web care să furnizeze lista de titluri în așa fel încât fiecare titlu să fie complet descris.

Pentru a sublinia ideea eliminării redundanței prezentăm în continuare două alternative.

Soluția 1

[WebMethod]
public DataSet ListaTitluri()
{
string strSQL = "SELECT t.nPK_ID,
t.sNumeTitlu,
a.sNumeAutor,
a.sPrenumeAutor,
a.sBiografie
FROM dbo.tbTitluri t
INNER JOIN dbo.tbAutori a
ON t.nFK_Autor = a.nPK_ID";
DataSet dsResult = SqlHelper.ExecuteDataset
(CONNECTION_STRING,
CommandType.Text,strSQL );
return dsResult;
}

Metoda este sinonimă cu obținerea unui select dintr-un view SQL care reunește cele două tabele.

Vom observa însă o cantitate de informație redundantă care va fi transmisă clientului. Pentru a evita acest neajuns putem transmite informația cerută într-un dataset care conține cele două tabele relaționate.

Soluția 2

Scriem urmatoarea procedură stocată:

CREATE PROCEDURE dbo.sp_GetTitluri
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT * FROM tbTitluri
SELECT * FROM tbAutori
RETURN
Implementăm serviciul web:
[WebMethod]
public DataSet ListaTitluri2()
{
const string TABLE_TITLURI = "tbTitluri";
const string TABLE_AUTORI = "tbAutori";
DataSet dsResult = SqlHelper.ExecuteDataset
(CONNECTION_STRING,
CommandType.StoredProcedure,"sp_GetTitluri",
null);

// Dam nume relevante tabelelor
dsResult.Tables[0].TableName = TABLE_TITLURI;
dsResult.Tables[1].TableName = TABLE_AUTORI;
// Definim o relatie intre cele doua
// tabele pe baza capurilor titluri.FK_Autor si
// autori.nPK_ID
dsResult.Relations.Add("TitluriAutori",
dsResult.Tables[TABLE_AUTORI].Columns["nPK_ID"],
dsResult.Tables[TABLE_TITLURI].Columns
["nFK_Autor"]);
return dsResult;
}

Aplicația care folosește acest serviciu web va implementa:

EdituraOnLineService wsEditura = new EdituraOn
LineService();
DataSet dsTitluri = wsEditura.ListaTitluri2();
wsEditura.Dispose();
wsEditura = null;
// Adaugare campuri calculate

if (null != dsTitluri)
{
DataColumn newColumn = new DataColumn
("colAuthorPrenume");
newColumn.Expression=
"Parent(TitluriAutori).sPrenumeAutor";
dsTitluri.Tables["tbTitluri"].Columns.Add
(newColumn);
newColumn = new DataColumn("colAuthorNume");
newColumn.Expression = "Parent(TitluriAutori).
sNumeAutor";
dsTitluri.Tables["tbTitluri"].Columns.Add
(newColumn);
// Afisam tabela titluri intr-un DataGrid
dgMain.DataSource = dsTitluri.Tables["tbTitluri"];
}

Esențial este modul în care se construiesc expresiile care vor fi evaluate în coloanele noi.

În relația TitluriAutori, definită pe DataSet la server, tabela tbTitluri este slave iar tabela tbAutori este master, ca urmare pentru fiecare rând din tabela tbTitluri se va evalua rândul părinte Parent(TitluriAutori).sNumeAutor din tabela master, punctat de relația Parent(TitluriAutori).sNumeAutor, din rândul astfel obținut se citește valoarea câmpului Parent(TitluriAutori).sNumeAutor.

Se observă astfel că putem obține tabela tbTitluri similară celei din soluția 1, dar eliminând redundanța transmiterii informației despre autor. În plus informația despre titluri și informația despre autori fiind izolată, putem beneficia de o mai mare flexibilitate de manipulare a acesteia.

Trebuie să menționăm că metoda funcționează foarte bine pentru aplicații client dezvoltate cu .NET (ADO.NET), pe alte platforme generarea coloanelor calculate pe baza relațiilor putând induce un efort suplimentar de dezvoltare.

Referința:

http://msdn.microsoft.com/webservices/
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url= /library/en-us/cpref/html/frlrfSystemDataDataColumnClassExpressionTopic.asp


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro