Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Soluții - PC Magazine Romania, Iulie 2004

LabVIEW. Program pentru rezolvarea ecuației de gradul al II-lea

Ionuț Ghinea

În această aplicație se prezintă modul de creare a unui instrument virtual pentru rezolvarea ecuației de gradul II, cu ajutorul mediului de programare grafică LabVIEW.

Așa cum se știe, ecuația de gradul II este scrisă sub forma: aX2+bX+c=0 și are soluțiile X1 și X2, calculate prin formulele:

Astfel, pe panoul aplicației se dispun trei elemente de control pentru datele de intrare numerice a, b și c, două elemente indicatoare pentru datele de ieșire numerice reprezentând soluțiile ecuației, X1, X2 și un element indicator boleean de tip led pentru valoarea de sub radical pentru a semnala existența rădăcinilor reale, așa cum se observă în Figura 1.

Figura 1. - Dispunerea elementelor de lucru pe panoul aplicației

Etapele următoare sunt reprezentate de introducerea în diagramă a funcțiilor aritmetice și logice necesare pentru calculul rădăcinilor X1 și X2, în funcție de valorile coeficienților a, b și c. De asemenea, se definesc și legăturile dintre componentele din diagramă pentru a stabili, astfel, fluxul de date al programului.

Pentru a calcula valoarea radicalului se utilizează operatorii matematici Multiply (înmulțire), Subtract (scădere), Compound Arithmetic și Square Root (radical). Coeficientul b se conectează la ambele intrări ale operatorului Multiply, rezultatul fiind pătratul valorii sale inițiale (b2). Coeficienții a și c, împreună cu o constantă de valoare 4 se conectează la Compound Arithmetic, setat pentru înmulțire cu trei intrări. Se face diferența b2 - 4ac, obținând o valoare Delta (Figura 2).

Figura 2. - Calculul valorii Delta, aflată sub radical

Pentru a obține rădăcini reale, valoarea Delta trebuie să fie mai mare sau egală cu zero, în caz contrar, rădăcinile sunt complexe. Această aplicație nu calculează rădăcinile complexe, dar avertizează, totuși, utilizatorul în cazul în care nu mai obține rădăcini reale. Avertizarea se realizează prin "aprinderea" ledului boolean, conectat, alături de funcția radical, la valoarea Delta (Figura 3).

Figura 3. - Calculul radicalului și stabilirea tipului soluțiilor (reale sau complexe)

Pentru a calcula numărătorul fracțiilor ce dau valorile soluțiilor, coeficientul b trebuie să își schimbe semnul (-b), prin intermediul operatorului Negate. În cazul soluției X1, între -b și radical se va afla semnul plus (+), iar în cazul soluției X2, între -b și radical se va afla semnul minus (-), așa cum rezultă din Figura 4.

Figura 4. - Calculul numărătorilor fracțiilor pentru soluțiile X1 și X2

Ambele fracții au același numitor, valoarea calculată prin înmulțirea constantei 2 cu coeficientul a. Împărțind cei doi numărători la numitorul 2a se obțin soluțiile ecuației de gradul doi. Astfel, diagrama finală este prezentată în Figura 5.

Figura 5. - Diagrama de rezolvare a ecuației de gradul al doilea

Aplicația se rulează cu butonul [Run], dispus pe bara de instrumente a programului.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro