Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Legislație - PC Magazine Romania, Iulie 2004

Legea privind marca temporală

Răzvan Florin Stoicescu - Linklaters, Miculiți & Asociații

Guvernul României a aprobat de curând un proiect de lege privind marca temporală. Acest act normativ este încă în lucru, urmând să facă obiectul adoptării de către Parlamentul României.

Mecanismul ce urmează a fi implementat prin acest act normativ prezintă interes, mai ales în această perioadă în care se tinde cât mai mult către conceptul de paperless office, fiind util, așa cum rezultă din însăși expunerea de motive a proiectului, pentru verificarea unor semnături electronice aplicate unui document, în sisteme de licitație pe Internet sau pentru a fixa data unor opere protejate de dreptul de autor.

Pentru cei nefamiliari cu acest tip de acte normative și cu registrul căruia urmează să i se aplice, trebuie spus că atât acest proiect cât și cel privind arhivarea electronică a documentelor, ambele disponibile pe situl Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, vin să dezvolte legislația primară aplicabilă în materie de semnătură electronică, creând premisele implementării acestui tip nou de semnătură în din ce în ce mai multe domenii.

În esență, marcarea este menită să asigure dovada legală a existenței documentului electronic prezentat la data și ora menționate în marca temporară, în fața oricărei terțe părți. Instrumentul în sine, datarea, este implementat deja în legislația noastră sub diferite mecanisme alternative dar nu și prin această modalitate electronică.

Ca exemplu, la nivel practic, aceasta înseamnă că autoritățile publice ar putea implementa un astfel de sistem de marcare, permițând celor interesați să depună documente de orice natură în format electronic. Documentele sunt astfel datate, iar conținutul rămâne sigilat prin marca respectivă. Ar fi într-adevăr un pas înainte.

Cu titlu de precizare, menționăm totuși că implementarea la nivel normativ nu este însă foarte clară. Din textul de lege nu rezultă clar în ce măsură însuși corpul documentului va beneficia de protecția spre neschimbare de care beneficiază marca, după cum nici care este raportul între documentul marcat și marca temporală respectivă. Deși cele două ar trebui să formeze un tot unitar, redactarea legii lasă loc și unor alte interpretări.

Chestiunea de mai sus prezintă importanță mai ales în raport cu răspunderea operatorului față de terțele persoane care își întemeiază conduita pe efectele juridice ale respectivei mărci temporale, după cum vom vedea mai jos.

Cei interesați de furnizarea unor astfel de servicii trebuie să notifice Autoritatea de Reglementare și Supraveghere (în continuare, ARS), așa cum este reglementată de Legea 455/2001, cu 30 de zile înainte de începerea procedurilor. Notificarea ARS presupune realizarea unui audit cu privire la securitatea sistemelor ce urmează a fi utilizate ale cărui rezultate vor fi atașate acesteia. Cererea va fi însoțită de anumite documente, printre care certificatul operatorului respectiv pe baza căruia să se poată verifica semnătura asupra mărcii temporale și politica referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Existența acestei ultime cerințe, atrage indirect concluzia că, în desfășurarea activității, operatorul va trebui să se înregistreze ca procesator de date personale la Avocatul Poporului.

Desfășurarea activității presupune ca operatorul să dispună de anumite resurse financiare. Acestea urmează să servească drept garanție pentru modul în care se desfășoară activitatea sa, respectiv pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfășurării activităților legate de marcarea electronice. Cuantumul unor astfel de resurse financiare nu este precizat, fiind lăsat la aprecierea unei autorități de supraveghere neindividualizate. Deși, probabil este vorba de ARS, la nivelul limbajului nu există o consistență care să justifice temeinic o astfel de presupunere, chestiune care creează noi premise pentru întârzierea finalizării procedurilor de notificare.

Dovada existenței acestor resurse financiare se face pe baza unei scrisori de garanție bancară Textul este neclar din nou, cel puțin sub două aspecte. În favoarea cui se emite garanția și în posesia cui va rămâne garanția.

Ca regulă, garanția bancară ar trebui să fie remisă beneficiarului ei, în cazul nostru cel care înaintează cererea de marcare. Acest lucru ar însemna că, pentru fiecare marcare operatorul ar preda o astfel de garanție, ceea ce este nu numai nepractic dar și puțin probabil să se întâmple. Ca atare, modalitatea aceasta de garantare ar putea fi amendată sau cel puțin mai detaliată.

Ca o măsură de protecție, operatorul poate impune anumite restricții cu privire la marcă, de exemplu, limitele valorii operațiunii pentru care marca emisă poate fi utilizată. Restricțiile însă vor produce efecte numai în măsura care acestea puteau fi cunoscute de către terți.

Protecționist prin esență, principiul de mai sus suferă de o mare deficiență. Nu specifică modalitatea prin care terții pot fi încunoștințați cu privire la restricții. Ca atare orice operator diligent va ajunge probabil prin a include direct în corpul mărcii, restricțiile respective. Soluția nu decurge direct din lege neavând sprijinul unui text expres, însă pune operatorul într-o postură mai sigură.

Cu privire la limitele valorii operațiunii pentru care se acordă marcarea, întrucât valoarea este în legătură directă cu răspunderea operatorului, se poate anticipa că, pentru o mai bună protecție operatorii vor stabili limite mici pentru valorile lor, chestiune care ar putea diminua eficiența mecanismului de marcare temporală electronică.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro