Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Soluții - PC Magazine Romania, Iunie 2004

DocManager

Mihai Runcan-Pop, Rareș Rusu, Marius Țânțăreanu

DocManager este o aplicație destinată managementului documentelor în interiorul unei organizații. Aplicația coordonează fluxul documentelor în cadrul organizației. Prin fluxul documentelor se înțelege totalitatea acțiunilor care pot fi efectuate asupra unui document: creare, stabilirea traseului în interiorul organizației, specificarea permisiunilor asupra documentului pentru fiecare utilizator de pe parcursul traseului, analiza rezultatului și depozitarea documentului în arhiva pentru consultări ulterioare.

ISO 9001 a devenit în ultimii ani cel mai popular standard de calitate. Acest standard se poate aplica oricărei forme de activitate comercială. Implementarea unui sistem de management al calității implică, în primul rând, implementare unui model transparent și eficace de creare, transport și depozitare a documentelor. Această implementare constituie țelul aplicației DocManager.

În general, controlul activității unui agent economic se face prin controlul documentelor. Ca urmare, sistemul DocManager implementează:

  • modele de documente ISO 9001 (template-uri). Orice document care circulă în sistem este construit pe baza unui template. Aplicația permite definirea unui set de modele de documente specifice activității fiecarei organizații.
  • modele de proceduri ISO 9001 (impun modul de circulație al documentelor create).
  • modele de audit ISO 9001 (impun modul de control al documentelor).

Sistemul cuprinde două componente: componenta pentru crearea template-urilor și componenta pentru managementul documentelor.

Pentru crearea template-urilor se folosește Microsoft Word 2003 pentru care a fost creat un "Add-on" folosind Visual Studio Tools for the Microsoft Office System. Template-ul definește doar structura documentului. Mai multe documente pot fi create pe baza aceluiași template.

Managementul documentelor se realizează prin intermediul unei aplicații online accesibilă din Intranet sau Internet, conform politicii organizației.

După creare, un template este înaintat pentru validare. Standardul ISO 9001 impune ca toate documentele care circulă în interiorul organizației să fie validate de către o persoană autorizată. În cazul validării, documente, bazate pe acest template pot circula în sistem. La crearea unui document trebuie parcurse trei etape: Selectarea unui template;

Stabilirea traseului documentului. Traseul se definește pe nivele, astfel încât utilizatorii de pe același nivel primesc documentul în paralel, în timp ce trecerea documentului la utilizatorii de pe nivelul următor se face doar după ce acesta a fost completat de către toți utilizatorii de pe nivelul curent;

Stabilirea permisiunilor. Fiecărui utilizator i se acordă permisiuni de "Citire", "Scriere" sau "Interzis" asupra documentului la nivel de câmpuri;

După parcurgerea celor trei etape, documentul este lansat spre utilizatori, care vor fi notificați de primirea unui nou document. După lansare, documentul poate fi localizat și i se poate determina starea curentă. Starea unui document include: utilizatorul care deține documentul și momentele de timp la care fiecare utilizator a completat documentul. După ce documentul a parcurs în întregime traseul stabilit, poate fi consultat, apoi este trecut în arhivă. Documentele din arhivă pot fi regăsite pe baza mai multor criterii de căutare: "Nume document", "Nume creator document", "Prenume creator document", "Data creării documentului" și "Data creării arhivei".

Gestionarea utilizatorilor care interacționează cu sistemul este realizată de către un utilizator cu drepturi de administrare. Pentru a ușura utilizarea se pot forma grupuri de utilizatori, setarea drepturilor asupra documentelor fiind posibilă și la nivel de grup.

DocManager este o aplicație de tip client-server, 3-tier:

  • nivelul de date este reprezentat de către SQL Server 2000, accesul la date se realizează utilizând ADO .NET și proceduri stocate.
  • nivelul aplicație este reprezentat de către serverul IIS care găzduiește paginile ASPX. Autentificarea se face pe baza modelului "Forms Authentication" iar autorizarea utilizatorilor se face pe bază de roluri de aplicație.
  • nivelul client este reprezentat de către un browser web (thin-client)

Editarea documentelor template se face utilizând Microsoft Word 2003. Pentru aceasta s-a folosit Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, construindu-se o componentă care permite translatarea unor documente Word in ASP .NET folosind standardul XML. Această componentă poate fi practic utilizată în orice aplicație care necesită generarea unor pagini ASPX pe baza unor documente Word. În versiunea actuală sunt acceptate documente Word care conțin text formatat, câmpuri de editare și tabele.

După editarea template-ului acesta este trecut în baza de date în format XML, iar în momentul instanțierii unui document pe baza respectivului template, prin interpretarea formatului XML, va fi generată o pagină ASPX care va reconstitui documentul.

Implementarea aplicației este realizată pe platforma Visual Studio .NET 2003 în ASPX, folosind ca limbaj de programare C#. DocManager constituie un exemplu de utilizare a facilităților oferite de către Visual Studio Tools for Office System prin crearea unor pagini ASPX din documente Word.

Dezvoltarea ulterioară a aplicației ar putea oferi un grad sporit de integrare cu platforma MS Office, extinzând gama de servicii disponibile în procesul de management al documentelor.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro