Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Soluții - PC Magazine Romania, Mai 2004

3D Studio Max 5

Simularea curgerii unui lichid

Ionut Ghionea

În această aplicație se va urmări modul de creare și simulare a curgerii unui lichid, precum și comportamentul său la impactul cu un anumit tip de deformare spațială (Space Warps).

Pentru început, se adaugă în scenă două obiecte auxiliare, un tub și un paralelipiped, reprezentând conducta prin care vine lichidul, respectiv, o suprafață plană pe care acesta se împrăștie. Cele două obiecte se creează din [Create] -> [Geometry] -> [Standard Primitives] -> [Tube], respectiv, [Box]. De asemenea, din [Create] -> [Cameras] -> [Target] se adaugă în scenă și un element de tip Camera, poziționată față de celelalte două obiecte ca în Figura 1.

Fig. 1 - Crearea elementelor auxiliare din scenă

Pentru a obține lichidul se va utiliza un sistem de particule cu anumite setări. Sistemele de particule prezintă o variație în timp, modificându-și permanent aspectul. Un sistem de particule creează o serie de mici particule controlate printr-o diversitate de parametri. Aceste sisteme sunt folosite cu rezultate foarte bune și realiste în simulări ale ploii, zăpezii, focului, fumului, lichidelor curgătoare etc. Asupra sistemelor de particule pot acționa diferite elemente de deformare spațială (modificatori ce afectează obiectele în coordonate spațiale universale), cum ar fi: vântul, gravitația și deflectorii.

3D Studio Max 5 acceptă șase tipuri de sisteme de particule:

  • Spray: creează efecte de tip spray de complexitate redusă;
  • Snow: creează un efect de ninsoare și folosește câțiva parametri suplimentari legați de forma, dimensiunea și viteza de cădere a particulei;
  • Pcloud: creează un nor static de particule și este utilizat pentru a crea efecte precum câmpurile tridimensionale de stele;
  • Parray: folosit pentru efecte avansate de explozie;
  • SuperSpray: versiune îmbunătățită a sistemului Spray standard care este, probabil, cel mai utilizat sistem de particule;
  • Blizzard: versiune mult îmbunătățită a efectului de ninsoare.

În cazul de față, pentru a simula cu mare precizie lichidul, se va folosi sistemul SuperSpray din panoul [Create] -> [Geometry] -> [Particle Systems] -> [Super Spray]. Se poziționează sistemul de particule în capătul conductei (tubului), orientat (cu săgeata) către exteriorul acestuia (Figura 2).

Fig. 2 - Influența gravitației asupra sistemului de particule

Valorile parametrilor folosiți sunt: în meniul Basic Parameters, opțiunile Spread de la Particle Formation vor lua valoarea 15, iar Percentage of Particles se va seta la 7%. În meniul Particle Generation, Use Rate are valoarea 20, Particle Motion -> Speed=6, Emit Start=0, Emit Stop=100, Display Until=100, Life=100, Particle Size -> Size=20. În meniul Particle Type se alege MetaParticles. Toate celelalte opțiuni rămân nemodificate.

În acest moment, mișcând bara de animație din poziția 0 spre poziția 100, se observă că din capătul sticlei sunt emise particule, pe direcție orizontală. Aceste particule trebuie să ajungă pe masă pe o traiectorie curbă. Astfel, din [Create] -> [Space Warps] -> [Forces] se alege [Gravity] și se poziționează elementul de gravitație ca în Figura 2, alături de sistemul de particule, pe o direcție perpendiculară pe acesta, îndreptat în jos, apoi i se modifică principalul parametru, Strength=0,1.

Particulele sunt, evident, influențate de gravitație, iar în acest scop, cele două elemente (Gravity și Super Spray), trebuie să fie legate (link) prin butonul [Bind to Space Warp], aflat în bara de butoane din partea superioară a ecranului.

Mișcând bara de animație, se observă că particulele sunt emise la capătul tubului, își schimbă traiectoria, trec prin paralelipiped și se îndreaptă spre partea de jos a ecranului (Figura 3).

Fig. 3 - Influența deflectorului asupra sistemului de particule

Pentru ca lichidul (sistemul de particule) să rămână pe suprafața superioară a paralelipipedului se va utiliza un alt element de deformare spațială, un deflector ([Create] -> [Space Warps] -> [Deflectors] -> [Deflector]), de dimensiuni (lungime și lățime) egale cu cele ale paralelipipedului și poziționat deasupra acestuia la o înălțime foarte mică. Particulele vor fi influențate de deflector doar dacă se repetă legătura Bind to Space Warp între sistemul de particule și acesta. Rezultatul obținut este prezentat în Figura 4, obsevându-se traiectoria pe care se înscriu particulele în urma impactului cu elementul deflector.

Fig. 4 - Adaugarea și poziționarea sistemului de particule și a gravitației

Se observă că particulele sunt respinse de deflector datorită parametrului Bounce, care, implicit, are valoarea 1. Schimbându-i valoarea în 0,1, particulele vor rămâne pe suprafața deflectorului. De asemenea, acesta prezintă și alți parametri care vor fi modificați astfel: Variation=3%, Chaos=3%, Friction=10% și Inherit Vel=2%. În urma acestor setări, lichidul va rămâne pe suprafața deflectorului (aceeași cu cea a paralelipipedului) și își va încetini viteza de curgere datorită frecării (parametrul Friction).

Se mapează paralelipipedul cu un material de lemn, conducta cu un material metalic iar lichidul cu un material albastru deschis, puțin transparent.

Folosirea sistemului de particule Super Spray cu opțiunea MetaParticles este pretențioasă deoarece timpul de renderizare este destul de mare și crește proporțional cu numărul de particule. Totuși, MetaParticles, într-o setare corectă, imită cel mai bine lichidul. În Figurile 5 și 6 se prezintă două imagini oarecare din timpul animației.

Fig. 5 - Imagine din timpul animației

Fig. 6 - Imagine din timpul animației

În final, se observă că particulele care părăsesc suprafața deflectorului își mențin traiectoria descendentă, fiind încă sub influența gravitației.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro