Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Soluții - PC Magazine Romania, Mai 2004

Programare grafică LabVIEW

În general, termenul de "Instrument Virtual" se folosește cu referire la un instrument de măsură sau de automatizare simulat printr-un program și se realizează pe baza unui software, un program de simulare și a unui element hardware, compus din module de prelucrare a semnalelor și plăci de achiziție de date.

Denumirea provine de la faptul că, în primele sale versiuni, LabVIEW a fost strict dedicat realizării unor programe de monitorizare a proceselor care înlocuiesc o serie de aparate și instrumente electronice, primind astfel numele de Instrumente Virtuale. Acestea sunt de sine stătătoare, mult mai flexibile, fiind suficientă o modificare a programului pentru a reproduce un alt instrument cu același sistem fizic.

În mediul de programare grafică oferit de LabVIEW, instrumentul virtual definește un modul software, un program, ce constă dintr-o interfață cu utilizatorul, panoul frontal (ce simulează intuitiv partea din față a instrumentului clasic) și un program de tip schemă-bloc (o diagramă, accesibilă numai programatorului).

Panoul frontal este interfața dinspre utilizator a instrumentului virtual și elementul de bază al programelor elaborate în LabVIEW deoarece cu ajutorul său se realizează introducerea sau extragerea datelor în/din mediul de programare. În panoul frontal, comenzile care implică intervenția utilizatorului sunt în foarte mare măsură simplificate, fiind preferate elementele grafice de comandă și afișare, denumite controale sau indicatoare. Controalele reprezintă intrările în instrumentul virtual, cele care introduc datele, iar ieșirile, cele care comunică operatorului datele rezultate din proces, poartă numele de indicatoare (elemente de afișare).

Controalele au diferite aspecte, precum: butoane, întrerupătoare, comutatoare, cursoare, cadrane etc., fiecărui tip corespunzându-i un element dintr-un instrument clasic (Figura 1).

Fig. 1 - Exemple de controale

În LabVIEW pot fi tratate structuri de date de la simple până la foarte complexe, valori numerice, șiruri de texte, grafice etc. La indicatoare, aceste structuri de date gestionate de program își stabilesc singure forma optimă a reprezentării datelor pe care le primesc.

Întrările și ieșirile de date sunt duble, fiind destinate atât operatorului, cât și programului, iar distincția între controale și indicatoare nu este rigidă, deși unele sunt exclusiv elemente de afișare, iar altele de comandă.

Fig. 2 - Exemplu de diagrama bloc

Diagrama bloc însoțește panoul frontal și poate fi imaginată ca fiind un cod sursă, așa cum este cunoscut în limbajele de programare clasice. Componentele sale reprezintă nodurile programului, precum structurile de decizie, operatorii matematici, funcțiile de prelucrare logice etc. Între componente, legăturile se realizează prin fire (wire) care descriu fluxul de date în interiorul instrumentului virtual creat de program.

Fig. 3 - Exemple de terminale (dreapta) ale elementelor de control (stânga)

Diagrama bloc reprezintă, de fapt, o schemă prin care programatorul descrie algoritmul după care aplicația va efectua calculele și raționamentele necesare pentru preluarea și prelucrarea informațiilor. În majoritatea cazurilor, după ce programatorul a realizat o aplicație și a livrat-o unui utilizator, acesta din urmă nu mai are acces la diagramă, așa cum utilizatorii altor programe nu au acces la codul sursă al acestora.

Conectorul este elementul care transformă un instrument virtual într-un obiect pentru a fi folosit ulterior ca o subrutină în diagrama bloc a altor instrumente virtuale.

Atunci când un element de control sau indicator este pus în panou, în diagrama bloc este inserat automat un simbol specific, numit terminal, care va reprezenta elementul respectiv în cadrul fluxului de date. Terminalele elementelor se diferențiază prin culoare, în funcție de tipul mărimii scalare: portocaliu pentru valori numerice reale, verde pentru valori booleene și roz pentru valori alfanumerice (string).

Paleta de controale este o fereastră (Figura 4) ce apare doar atunci când se lucrează în cadrul panoului și contine sub-palete cu elemente de control și indicatoare de diverse tipuri, precum: Numeric, Boolean, String&Path, Array&Cluster, List& Table, Graph etc.

Fig. 4 - Paleta de controale

Afișarea paletei de controale se poate efectua în două moduri: apăsând butonul din dreapta al mouse-ului atunci când cursorul acestuia se află într-o zonă liberă a panoului sau selectând din meniul Windows comanda Show Controls Palette. În primul caz, sub-paletele se deschid automat atunci când cursorul mouse-ului trece pe deasupra lor iar paleta rămâne vizibilă doar până la selectarea unui element. În al doilea caz, o sub-paletă se deschide (înlocuind paleta de controale) atunci când se apasă cu mouse-ul pe simbolul său. Paleta rămâne vizibilă și după selectarea unui element.

Dispunerea unui element de control sau indicator pe panou începe cu selectarea elementului dorit din paleta de controale, apoi se deplasează cursorul mouse-ului până în poziția de pe panou în care se dorește dispunerea, iar elementul primește o etichetă implicită care intră automat în modul de editare. Textul afișat de etichetă poate fi modificat imediat pentru a fi mai sugestiv.

Paleta de unelte este o fereastră (Figura 5) ce apare atât în cadrul panoului cât și al diagramei. Afișarea paletei de unelte se efectuează selectând din meniul Windows, comanda Show Tools Palette. Uneltele din această paletă sunt utilizate pentru: operare (modificarea valorilor unor elemente de control), selectare (poziționare, dimensionare), editare a textelor (în panou și în diagramă), conectare, afișare a meniurilor proprii, deplasare a imaginii într-o fereastră, inserarea de puncte de oprire a rulării, inserarea de puncte de probă, selectarea de culori și colorarea.

Fig. 5 - Afișarea paletei de unelte

Afișarea temporară a paletei de unelte se realizează ținând apăsată tasta Shift și apăsând butonul drept al mouse-ului. Paleta devine vizibilă doar până în momentul selectării uneia dintre uneltele sale.

Paleta de funcții este o fereastră (Figura 6) ce apare doar atunci când se lucrează în cadrul diagramei și conține sub-palete cu diverse categorii de funcții, proceduri sau structuri specifice de programare.

Fig. 6 - Paleta de funcții

Afișarea paletei de funcții se efectuează în două moduri: apăsând butonul din dreapta al mouse-ului atunci când cursorul acestuia este într-o zonă liberă a diagramei, sau selectând din meniul Windows comanda Show Functions Palette. În primul caz, sub-paletele se deschid automat atunci când cursorul trece pe deasupra lor, iar paleta rămâne vizibilă doar până la selectarea unei functii. În al doilea caz, o sub-paletă se deschide (înlocuind paleta de funcții) doar când se apasă pe simbolul său. Paleta rămâne vizibilă și după selectarea unei funcții.

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro