Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Martie 2004

Protecția consumatorilor și produsele IT

Stoicescu Florin Răzvan - Linklaters Miculiți & Asociații

Cadrul juridic privind protecția consumatorilor și produsele IT în România poate fi redus, în linii mari, la Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și la Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor. Cu precizarea că acestea două sunt doar acte normative cu caracter general în materie, dar care permit delimitarea unui regim specific al obligațiilor vânzătorilor de produse IT, subliniem că există și alte acte normative aplicabile în materie, în funcție de caracterul specific al produsului IT de care se beneficiază la un anumit moment dat.

Acest articol este structurat având în vedere în principal faptul că, în practică, operațiunea de vânzare cumpărare de produse IT își găsește reflexia juridică sub două forme. Prima, vânzarea produsului, materializată, de regulă, prin emiterea facturii doveditoare a plății. Cea de-a doua, garanția aferentă produsului, care atinge de cele mai multe ori și modalitățile de acordare a service-ului, materializată prin contractul de garanție. Cu titlul de precizare, atragem atenția cititorilor că vom insista mai ales pe cea de-a doua formă - garanția și contractul de garanție -, iar referirile la ordonanță și hotărâre de guvern au în vedere actele normative indicate în primul paragraf al acestui articol. Revenind la aspectele de fond ale subiectului nostru, fără a detalia definiția consumatorului, așa cum este ea avută în vedere de ordonanță, trebuie subliniat că toate dispozițiile legale privind protecția și obligațiile vânzătorilor, privind regimul special protecționist creat în favoarea consumatorului, se supun următoarelor două principii. Primul, numai subiecții care intră în definiția termenului de consumator pot invoca actele normative de mai sus, beneficiind de suportul și sprijinul asociațiilor competente în materie, cum ar fi Oficiul pentru protecția consumatorilor, și, al doilea, dispozițiile contractuale și legale se interpretează preponderent și substanțial în favoarea consumatorului. Cu referire la primul principiu, deși textul său poate părea circular ca redactare, este de reținut că ordonanța prin limbajul ei are în vedere prin consumator, în majoritatea cazurilor, persoanele fizice. În sens contrar, autoritățile în materie ajung chiar la asimilarea

situațiilor limită ale liber profesioniștilor, de tipul notari, avocați ca agenți economici, iar nu drept consumatori. Prin interpretare contrară, acești agenți economici, incluzând aici persoanele juridice - mai ales cele cu scop lucrativ, societăți comerciale etc., nu sunt și nici nu pot fi asimilați consumatorilor. Continuând interpretarea legislației în materie, putem spune așadar că ori de câte ori un astfel de agent economic beneficiază de un serviciu sau cumpără un anumit produs, legislația în materia de protecția consumatorilor nu este aplicabilă cu privire la drepturile consumatorilor. Pentru cei care încă nu sesizează consecința practică, urmează să ne referim doar la cutuma care s-a creat la noi de a cumpăra produse IT, calculatoare și subansamble, prin intermediul unei societăți comerciale, urmând ca ulterior acestea să fie folosite totuși de persoane fizice, în scopuri private. Întrucât contractantul nu este persoana fizică respectivă, ci persoană juridică - agent economic este foarte probabil ca în cazul unor defecțiuni, un vânzător abil să vă opună lipsa calității de consumator. Și legal, este de considerat că opoziția lui va fi valabilă, întrucât conform ordonanței, agentul economic respectiv nu poate fi asimilat unui consumator.

În practică, fiecare vânzător adoptă o politică cât se poate variată. Pe bază de observații, se poate distinge între vânzătorii foarte riguroși care preiau drept clauze ale contractelor lor de garanție, articole întregi din legislație și cei care tratează problema tangențial, făcând doar trimitere la legislația în materie. Primilor trebuie să le fim recunoscători, întrucât aceștia, cu siguranță involuntar, lărgesc sfera de aplicare a legii prin încorporarea acesteia la nivel contractual. Clauza, devenită acum parte din contractul încheiat cu beneficiarul, chiar dacă acesta este un agent economic - societate comercială, trebuie respectată.

O exemplificare a consecințelor ar fi obligația restituirii prețului produsului în cazul constatării unor defecțiuni repetate (cel puțin trei defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) stabilită de hotărârea de guvern mai sus amintită. Întrucât și acest act normativ operează cu noțiunea de consumator - definit de către ordonanță, obligația ar trebui să existe numai în privința consumatorilor, care sunt așa cum am arătat mai sus, sunt preponderent persoane fizice. Pe cale de consecință, dacă suntem în prezența unui contract de garanție lacunar, doar cu trimitere la legislația în materie, obligația nu va exista dacă beneficiarul este o societate comercială iar vânzătorul nici măcar nu va putea fi supus unui control de către organele abilitate, întrucât societatea comercială respectivă nu este -după cum am arătat, consumator și nu poate sesiza organele competente în materie. Totuși, revenind la ipoteza de studiu - textul de lege inclus în corpul contractului, vânzătorul va fi obligat să restituie, dacă se solicită, contravaloarea actualizată a produsului, însă nu ca o consecință a legislației privind protecția consumatorilor, ci în temeiul contractului de garanție. Cea de-a doua categorie de vânzători, care pun la dispoziția clienților lor contracte cu referire tangențială la materia protecției consumatorilor, mai lacunare așadar, sunt, sub aspectul mijloacelor juridice pe care beneficiarul - societate comercială, le are împotriva lor, mult mai avantajați. Beneficiarul unui astfel de contract de garanție va fi cu siguranță la dispoziția și bunul simț al vânzătorului, întrucât singurul său mijloc de constrângere este doar acțiunea în justiție. Și aceasta, tocmai datorită caracterului focalizat preponderent pe persoana fizică a legislației în materie.

Continuare în numărul următor.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro