Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Recente - PC Magazine Romania, Noiembrie 2004

Noi ce votăm?

executivi

Am încercat o anchetă pentru a ști ce își doresc firmele de la noua cadență 2004-2008. În scurtul timp pus la dispoziție iată răspunsurile primite de la câțiva dintre ei:

Voință politică și determinare pentru realizarea proiectelor naționale de informatizare, consecvență legislativă pentru promovarea societății informaționale, susținerea companiilor românești în afirmarea pe piețele internaționale.
Irina Socol, General Manager, SIVECO

Îmbunătățirea regimului fiscal general (în special în ceea ce privește contribuțiile la asigurările sociale suportate de angajatori), și, de ce nu, măsuri speciale pentru zona IT&C, similare cu cele existente acum pentru serviciile software.

Creșterea transparenței și dezvoltarea unui mediu concurențial adevărat în licitațiile publice, în special în cele de la nivel local.
Sorin Baltag, General Manager, Genesys

Ne dorim ceea ce dorim țării noastre. Dezvoltarea infrastructurii IT&C în contextul finalizării procesului de integrare euro-atlantică, dezvoltării economice a României și creșterii bunăstării noastre a tuturor.
Radu Enache, General Manager, Hewlett-Packard România

tic-lobby

Ce vă doriți de la o viitoare guvernare în domeniul TIC?
www.agora.ro/agora-bin/lwgate/tic-lobby/

Discuția s-a amplificat. Aici e doar începutul.

1. Să funcționeze un Minister al Societății Informaționale și Comunicațiilor. Acest minister ar trebui:

 • să se ocupe în primul rând de confortul cetățenilor, confort câștigat prin reducerea cozilor, erorilor funcționărești etc.;
 • să formuleze și să pună în practică o strategie coerentă în domeniul educației pentru economie/societate bazată pe cunoaștere;
 • să reglementeze/dereglementeze piața, de așa natură încât telefonia mobilă să coste mai puțin, să existe broadband peste tot;
 • să reglementeze/dereglementeze piața, de așa natură încât firmele să poată utiliza informațiile/comunicațiile eficient, atât între ele cât și cu statul.

Andrei Săvulescu

 1. România să facă lobby în străinătate pentru ca țara noastră să nu mai fie exclusă de cei care acceptă plăți online pe web, și să lupte pentru a-i prinde pe cei care se ocupă de furturi online.
 2. Să asigure o politică care să încurajeze concurența în domeniul furnizării de Internet și să încurajeze pe cei care oferă legături broadband.
 3. Să asigure înlesniri pentru accesul la Internet a categoriilor mai defavorizate.
 4. Să susțină apariția unei legi care să-i oblige pe toți furnizorii de servicii de interes public (și nu doar servicii publice) să furnizeze informații accesibile tuturor cetățenilor din România (sau chiar din Europa), asta însemnând respectarea recomandărilor W3C în domeniul web-ului.
  (Sau dacă nu, să garanteze libertatea absolută a opiniilor exprimate prin intermediul web-ului, și acest mediu să fie absolut liber, fără să se supună legilor unei anumite țări, deoarece web-ul nu are granițe).
  Adică ori să avem legi stricte, dar să le respecte toată lumea, ori să facă fiecare ce îl taie capul.
 5. Cât mai multe (ideal... toate) instituții de stat, să fie interconectate prin intermediul Internetului, pentru a se reduce astfel birocrația.[...]

Octavian Râșniță (Teddy)

Cred că sunt de acord cu Andrei, dar cu o mică modificare: aș prefera să se numească Ministerul PENTRU Societatea Informațională. Folosirea cuvântului PENTRU ar conferii acestui minister o poziție PRO-ACTIVĂ, o poziție militantă, o poziție SUPORTIVĂ și MOTIVATOARE. "PENTRU" ar trebui să însemne că Societatea Informațională SE CONSTRUIEȘTE, "AL" ar însemna că ea deja există! Ceea ce...

În ceea ce privește recomandările lui Andrei și Teddy ar trebui luate în considerație (și probabil încă multe altele!) și sintetizate într-o LEGE PENTRU CONSTRUIREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE-SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAȘTERE. Cred că o astfel de lege ar putea rezolva multe din problemele ridicate pe tic-lobby, dar și în alte forumuri de discuții. [...] O lege care să privească tehnologia informației și comunicațiile ca vectori portanți și catalizatori ai dezvoltării, suport pentru o educație, justiție și economie mai performante. [...]

Romeo Ilie

Impunerea unei politici de interconectare între ISP-urile mici și mari, precum și acorduri de carrier impuse, la fel cum s-a procedat pe piața de telefonie.

Tiberiu Socaciu

Problema majoră în acest domeniu este monopolul DE FACTO obținut de unii din operatorii de date. Un exemplu: Jumătate din București NU are altă opțiune pentru CATV (și Internet pe acest suport) decât RDS. Brașovul este un alt exemplu. Cum poți încuraja concurența acolo unde este un monopol DE FACTO? Cam același lucru se întâmplă și cu Microsoft, de exemplu (ok, o să-mi spuneți despre linux, și sunt de acord că au început să apară mișcări în acest domeniu). [...] Ar fi o politică să se încerce separarea carrier-ului de cel ce oferă serviciul de Internet? Mă îndoiesc, nu au reușit americanii să "spargă" Microsoft-ul în două, deci șansele ca noi să reușim sunt minime.

Lucian MATEESCU

Îndrăznesc să completez un pic la câteva puncte de la Teddy:

>3. Să asigure înlesniri pentru accesul la Internet a categoriilor mai defavorizate.
Cu înlesnirea nu facem mare lucru, dacă nu este urmată de educație în vederea utilizării, de interfețe simple front end pentru utilizatorul final. Altfel se va ajunge ca în cazurile SAPARD prezentate pe larg în presă, prin care s-au executat pe bani grei alimentări cu apă prin comune, și când s-a ajuns ca cetățeanul să își plătească prima factură de apă, au trebuit să închidă robinetul, pentru că cetățeanul nu avea bani...

>5. Cât mai multe (ideal... toate) instituții de stat, să fie...
Asta s-ar traduce prin:
1) Existența de baze de date în toate instituțiile, cu capacitate de conectare TCP/IP, conectabile între ele.
2) Bazele de date ale tuturor instituților trebuie construite pe chei unice indiferent de instituție.Deocamdată, persoana fizică se identifică unic prin CNP, iar persoana juridică prin CF (CUI?).
3) Accesul la bazele de date primare care gestionează aceste informații (finanțe, evidența populației) să fie liber, în măsura în care nu contravine la poveștile legate de accesul la datele cu caracter personal, pentru a se putea realiza interconectarea reală a celorlalte baze de instituție.
4) Existența unei infrastructuri de comunicație, pe orizontală, la nivel județean, între instituțiile respective, pentru a se reuși interconectările bazelor de date cât mai fiabil și mai rapid.

Iulian Iscru

Modificarea legii nr.161 din 19 aprilie 2003 -privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnitaților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției- și mai exact a art. 96 aliniat (1) unde se spune că: "funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice", prevedere legală prin care administrația publică rămâne deschisă doar debutanților, plafonaților, incompetenților sau spăgarilor.

Marian Ghionu


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro