Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Legislație - PC Magazine Romania, Noiembrie 2004

Marca temporală

Elena Andreea Liță

Proiectul de lege privind marca temporală, care stabilește regimul juridic al mărcii temporale și condițiile de furnizare a serviciilor de marcare temporală, a fost aprobat de Camera Deputaților și urmează să fie trimis Președintelui României pentru promulgare.

Marca temporală este o colecție de date în formă electronică atașată în mod unic unui document electronic, care permit oricărei persoane să constate dacă un documentul respectiv a fost creat sau semnat la (sau înaintea) unui moment de timp precizat. Ea certifică faptul că anumite date în formă electronică au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporală și este formată din cel puțin următoarele elemente: amprenta atașată documentului supus marcării, data și momentul de timp aferente documentului supus marcării - exprimate în timp universal, informații care identifică în mod unic furnizorul de servicii de marcare temporală, precum și numărul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporală.

Cu 30 de zile înainte de începerea activităților legate de emiterea mărcilor temporale, companiile care intenționează să furnizeze servicii de marcare temporală au obligația de a notifica autorității data începerii acestor activități. De asemenea, aceștia au obligația de a comunica autorității o serie de informații și documente precum: certificatul calificat pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale; politica referitoare la protecția datelor cu caracter personal care să fie conformă cu legislația română în vigoare; orice alte informații referitoare la activitatea de furnizare de servicii de marcare temporală cerute de autoritate. Totodată, furnizorii de servicii de marcare temporală sunt obligați să mențină înregistrări ale mărcilor temporale emise pe o perioadă de 10 ani, să păstreze documentația aferentă algoritmilor și procedurilor de generare a mărcilor temporale emise, să asigure posibilitatea obținerii și verificării online a mărcilor temporale, precum și să asigure accesarea permanentă a bazei de timp. În cazul încetării activității, furnizorul de servicii de marcare temporală are obligația să transfere unui alt furnizor de servicii de marcare temporală sau, după caz, autorității, registrul electronic operativ de evidență, registrul mărcilor temporale precum și documentația aferentă algoritmilor și procedurilor de generare a mărcilor temporale emise.

Marca temporală trebuie generată de un sistem informatic sigur, capabil să asigure că este imposibil să fie emisă o marcă temporală corectă pentru un alt timp decât momentul când a fost primit documentul sau să se schimbe ordinea în care mărcile de timp sunt emise. Sistemul care creează marca temporală trebuie să producă un registru operativ pe un suport ne-reinscriptibil în care sunt automat înregistrate evenimentele prevăzute în lege și în normele tehnice și metodologice. Orice anomalie sau tentativă de intruziune care poate să modifice funcționarea sistemului, astfel încât să îl facă incompatibil cu cerințele prezentei legi și în particular cu prevederea referitoare la înregistrarea corecta a datei, trebuie sa fie înregistrată în registrul operativ și să determine blocarea sistemului.

  • Marca temporală este utilizată de obicei în legătură cu verificarea unei semnături electronice aplicate unui document, validitatea certificatului de semnătură electronică, în sisteme de licitații desfășurate pe Internet sau pentru a da o dată certă pentru operele protejate de dreptul de autor.
  • Data și ora conținute în marca temporală sunt specificate în conformitate cu data și ora Europei Centrale, ținându-se seama de schimbarea orei - ora de vară / iarnă. Eroarea maximum admisă este de un minut.

PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro