Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Ianuarie 2004

Regimul juridic al mp3-urilor

Stoicescu Florin Răzvan - Linklaters Miculiți & Asociații

Sub multe aspecte mp3-urile ridică probleme care sunt de domeniul dreptului proprietății intelectuale. În legislația română, mp3-urile ca modalități tehnice de încorporare a unor opere, creații artistice, intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Deși se pot imagina numeroase utilizări ale mp3-urilor, în practică două mari probleme prezintă interes. Prima, deținerea de mp3-uri în mod legal și cea de-a doua, operațiunile de comunicare către public a acestora.

Deținerea de mp3-uri este legală numai în măsura în care ați obținut în mod legal acest drept de la autorul creației încorporate, producătorul acesteia sau după caz, persoana legal îndreptățită să vă transmită un astfel de drept. Ca atare, în ipoteza cea mai frecvent întâlnită în care descărcați de pe Internet astfel de fișiere, în măsura în care persoana care vă permite download-ul nu are dreptul legal de a vi le transmite, la rândul vostru încălcați legea, întrucât dobândiți fișiere al căror conținut nu sunteți îndreptățit să îl dețineți.

O aplicare similară a textelor legale avem și în situația în care vă hotărâți să transpuneți în format electronic conținutul unor înregistrări pe suport casetă sau disc care vă aparțin. Legea vă dă dreptul deținerii unor copii private pentru uzul restrâns al familiei voastre, însă veți deține mp3-urile în mod legal numai în măsura în care materialele pe care le transpuneți în format electronic sunt deținute în mod legal.

Semnificațiile dreptului la copie privată sunt de anvergură și trebuie înțelese atât în legătură cu softul folosit ca instrument pentru capturarea și convertirea în format mp3, cât și în legătură cu asimilarea mp3-urilor ca o altă formă de suport, de fixare a creației intelectuale respective. Pentru exemplificare putem presupune că un producător dorește să-și protejeze muzica de convertirea în format electronic. El include astfel în conținutul CD-ului un program care fie vă avertizează că nu aveți dreptul de a converti muzica respectivă în format mp3, fie, din contră, pe baza unui soft de protecție declanșat automat la introducerea CD-ului în calculator, nu vă permite citirea conținutului său.

Teoretic, sistemul nu vă împiedică să vă faceți o copie privată. Puteți oricând înregistra conținutul CD-ului pe o casetă audio folosindu-vă de o simplă combină muzicală. Practic însă, vă este condiționat suportul de fixare. Nu puteți realiza convertirea în mp3.

Într-o astfel de situație, ar trebui avute în vedere scopul și intenția legiuitorului în reglementarea dreptului la copia privată. În lumina acestor aspecte, pretențiilor unui producător ca cel de mai sus îndreptate împotriva voastră pentru încălcarea condițiilor în care vi s-a acordat creația intelectuală respectivă, li s-ar putea opune caracterul imperativ al dreptului unei persoane la propria copie privată, fără distincție cu privire la suportul pe care aceasta urmează a fi fixată.

Cât privește operațiunile de comunicare către public a mp3-urilor, prin acestea trebuie înțelese toate operațiunile prin care aceste fișiere ajung dincolo de cercul restrâns al familiei. Intră aici operațiunile de distribuire a fișierelor, indiferent de suport, operațiunile de upload pe severe publice, inclusiv prin intermediul sistemelor de file sharing, de natura DC++ indiferent dacă operațiunea de comunicare se face în mod gratuit sau nu. Ca atare, dacă din dorința de a împărți cu ceilalți fani ai cântărețului vostru preferat, ultima creație muzicală a acestuia puneți la dispoziția publicului astfel de fișiere mp3, veți încălca fără îndoială legea. Aceasta întrucât permiteți accesul publicului la resursele voastre dincolo de cercul restrâns permis de lege, acces care privează creatorul intelectual al operei încorporate de câștiguri la care altfel ar fi îndreptățit.

Deși discuțiile pe această temă pot continua la nesfârșit în raport cu legalitatea și libertatea schimbului de informații, în lumina drepturilor de autor practica organizării de hub-uri și punerea în comun de informații specifică mai ales rețelelor private studențești sau tehnologiile file sharing sunt în contradicție cu dispozițiile privind protecția creațiilor intelectuale, atât timp cât pentru aceste operațiuni nu există acordul autorului sau unei alte persoane legal îndrituite să va acorde acest drept, întrucât se asigură astfel circulația într-un cadru larg, public, a creațiilor intelectuale respective.

Este de știut, de asemenea, că deținerea sau comunicarea către public a unor fișiere mp3 este supusă unui astfel de regim, numai în măsura în care opera încorporată beneficiază de protecție din partea legii române. Aceasta întrucât există și creații care sunt parte din domeniul public, accesul și distribuirea acestora fiind liber. Ca regulă însă, este bine să fiți prevăzător și să verificați, întrucât toate creațiile intelectuale actuale sunt în principiu protejate chiar dacă la prima vedere ar putea părea contrariul.

Firește, sub aspect practic, controlul legal unor astfel de mecanisme este aproape imposibil, cauză pentru care se încearcă implementarea drepturilor de acces la fișierele mp3, prin intermediul programelor de licence management care să nu permită unor alte persoane decât cea legal licențiată să beneficieze de conținutul mp3-urilor. Juridic, o astfel de tehnologie pune anumite probleme sub aspectul caracterului absolut al dreptului de proprietate care se extinde și se dobândește și cu privire la aceste fișiere în format electronic, întrucât fișierului vostru i se aduc modificări asupra cărora obligatoriu trebuie să aveți control. Aceasta rămâne însă principala cale pentru controlul și stăvilirea pirateriei în materie.

O altă chestiune interesantă în lumina evoluției și dezvoltării tehnicii de captură o reprezintă rescrierea pe suport CD a mp3-urilor. În accepțiunea legii drepturilor de autor, conform articolului 34(2) "Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări, sonor sau audiovizual, cat si pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, in situația prevăzută la alin. (1), se va plăti o remunerație stabilită conform prevederilor prezentei legi".

Ca atare, în măsura în care apreciem calculatoarele ca fiind un mijloc de realizare a copiilor personale, comercianților de calculatoare li s-ar putea impune suportarea unui procent de 5% (acesta este cuantumul remunerației) din prețul ansamblelor puse la vânzare.

Ca o încheiere, deși preceptele legii privind drepturile de autor sunt departe de a fi respectate în România, subliniem că sancțiunile sunt deosebit de aspre, intrând în mare parte în aria infracțională.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro