Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Septembrie 2003

Poșta legislativă

Domeniu

Ștefan Cărămidă, Linklaters Miculiți și Asociații SCPA

Cu ceva timp în urmă, am cumpărat (eu, ca persoană fizică) un domeniu și am pus pe picioare un sit. Acum am primit o ofertă de reclamă, dar evident ca nu pot încheia un contract ca persoană fizică.

  1. Cum pot să trec în mod legal proprietatea sitului asupra firmei mele (care are ca obiect de activitate și design web, publicitate)?
  2. Este obligatoriu ca pe toate paginile sitului să apară numele fimei căreia îi aparține?
  3. Ce legislatie îmi recomandați ca bibliografie pentru a-mi face o idee despre reglementările de care voi avea nevoie în noua activitate?
  4. Dacă mai aveți și alte recomăndari, sunt binevenite.

   Cu stimă, Sorin Popescu

Cu privire la întrebarea legată de transmiterea drepturilor asupra sitului, trebuie făcută distincție între, pe de o parte, transmiterea drepturilor asupra domeniului înregistrat de tine și, pe de altă parte, transmiterea drepturilor asupra conținutului sitului.

În ceea ce privește domeniul respectiv, în urma înregistrării sale, tu ai dobândit dreptul exclusiv de a-l utiliza. Transmiterea acestui drept se face potrivit procedurii stabilite de Registrul Român de Domenii (ROTILD). Mai precis, va trebui să transmiți ROTILD prin fax și poștă un document prin care să soliciți transferul domeniului de pe numele tău pe numele firmei (un model de astfel de cerere este oferit de ROTILD la adresa www.rnc.ro/new/agreementtransfer.html). Ulterior vei fi contactat telefonic de ROTILD pentru a confirma transferul. Apoi va trebui să re-înregistrezi domeniul pe numele firmei tale. Pentru aceasta, va trebui însă să achiți (firma ta) încă o dată taxele relevante. Mai multe detalii legate de procedura ce trebuie parcursă pentru a transmite în mod legal drepturile asupra domeniului se găsesc pe situl ROTILD la adresa www.rnc.ro /new/ transfer_ownership.shtml.

Subliniem că firma ta poate să utilizeze domeniul respectiv și fără să dețină, din punct de vedere formal vreun drept în acest sens (doar tu având dreptul să te opui unei astfel de utilizări). Tu vei fi însă în continuare responsabil de utilizarea corectă a domeniului fața de terți.

Potrivit Legii 8/1996, conținutul siturilor constituie obiect al dreptului de autor. Drepturile patrimoniale de autor pot fi transmise în condițiile acestei legi printr-un contract de cesiune încheiat între tine și orice persoană fizică sau juridică (inclusiv firma ta). Cesiunea poate fi făcută cu titlu oneros (la fel ca o vânzare obișnuită) sau cu titlu gratuit (asemănător unei donații), fiind necesar să se prevadă în contract întinderea drepturilor transmise (putându-se transmite doar anumite drepturi sau pentru o perioadă limitată). De asemenea, puteți să aduceți ca aport în natură la capitalul social al firmei tale (pentru o eventuală majorare de capital) drepturile patrimoniale de autor asupra sitului.

În ceea ce privește obligația de a menționa numele firmei pe paginile sitului, în măsura în care prin intermediul sitului tău oferi un "serviciu al societății informaționale" astfel cum este definit acest termen de Legea 365/2002 privind comerțul electronic ("orice activitate de prestări de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuată prin mijloace electronice"), îți sunt aplicabile dispozițiile acestei legi. Articolul 5 din această lege impune furnizorilor de astfel de servicii obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor sitului în mod permanent, clar și vizibil o serie de informații printre care și numele firmei. Deși este recomandabil ca numele firmei să se regăsească pe fiecare pagină a sitului pentru a asigura o promovare eficientă a activității firmei, nu există o obligație legală de a face această mențiune pe fiecare pagină a sitului.

Pentru mai multe detalii despre cadrul legal care poate fi relevant pentru activitatea firmei tale, ar fi util să consulți următoarele acte normative, așa cum au fost modificate până în prezent: Legea 365/2002 privind comerțul electronic și normele sale metodologice de aplicare, Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea 196/2003 privind combaterea pornografiei, Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și legislația secundară subsecventă, Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

O bună cunoaștere a dispozițiilor Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturilor conexe ar putea fi, astfel, foarte folositoare, în lipsa unor reglementări specifice, această lege asigurând protecția operelor de creație intelectuală făcute publice prin intermediul internetului. În acest sens, subliniem că Legea 8/1996 protejează autorii oricărei opere intelectuale, cunoașterea dispozițiilor sale putând să te ajute atât în protejarea propriilor drepturi cât și în evitarea încălcării drepturilor altor persoane.

Dispozițiile Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi de asemenea de un interes deosebit pentru tine, în măsura în care prin intermediul sitului tău desfășori și activități bazate pe identificarea utilizatorilor (de tipul sign-in registration) și includerea lor în baze de date. Potrivit Legii 677/ 2001, în acest caz, ar trebui să notifici autoritatea de supraveghere (Avocatul Poporului) în legătură cu activitățile pe care le desfășori, înainte de desfășurarea oricărei operațiuni ce poate fi considerată prelucrare de date personale. De asemenea, potrivit Legii 677/2001, operatorul trebuie să asigure confidențialitatea datelor primite de la utilizatori și trebuie să-i informeze pe aceștia cu privire la posibilitatea modificării, completării sau ștergerii informațiilor cu caracter personal care îi privesc din baza de date.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro