Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Iulie 2003

Legislație - tehnologia informației din punct de vedere juridic
Poșta legislativă

Cititorii revistei PC Magazine pot intra în contact cu specialiștii unor renumite firme de avocatură din România. Întrebările dvs. pe teme legislative sunt așteptate în continuare pe adresa [email protected].

Mă numesc Daniel, sunt programator, am 42 ani și o "grea problemă". Deci..., am copiat de pe net, de la o adresă anume, conținutul unui sistem de clasificare a tuturor serviciilor posibile de imaginat. Iată un exemplu a ceea ce conține acest sistem de clasificare:

Categoria Engineering Services se împarte în subcategorii de genul - Acoustical Engineering Services; Aeronautical Engineering Services; Bioengineering Services; Chemical Engineering Services; Civil Engineering Services și încă 23 de alte subcategorii. Fiecare subcategorie se împarte la rândul ei în alte subcategorii și așa mai departe. Sistemul de clasificare este organizat pe 6 sau 7 nivele de profunzime și cuprinde exhaustiv toată paleta subcategoriilor din domeniul servicii. În total sunt câteva mii de subcategorii.

Pe situl respectiv, la Copyright, scrie așa: "This product utilizes a patent pending, navigational software system in conjunction with proprietary category and parametric indexing systems. Specific products that are available from a seller are matched precisely with the specific product needs that are required by the buyer". Am căutat patentul cu pricina pe net dar fără succes!

Acum problema mea: aș dori să dezvolt o aplicație de tip dicționar de specialitate, în care să traduc în limba română aceste categorii și subcategorii. Desigur că sistemul de indexare a companiei de mai sus nu mă interesează, adică faptul că o subcategorie aparține de o anumită categorie și ea la rândul ei de alta. Faptul că am copiat aceste denumiri (cele în engleză) din acest sit și faptul că aș intenționa să le folosesc în aplicația mea este o încălcare a drepturilor companiei respective? În final ar fi vorba doar de copierea denumirilor tipurilor de servicii și părerea mea că denumiri de genul "Servicii de Agricultură" sau "Servicii de Inginerie" și așa mai departe până la câteva mii de cazuri nu întrunesc situația de a fi proprietatea intelectuală a cuiva anume. Ele sunt denumiri consacrate de multă vreme și aparțin domeniului public. Doar că aici cineva a muncit să le adune la un loc.

În primul rând trebuie ținut cont de faptul că, întrucât sistemul de clasificare respectiv se găsește într-un sit web străin, legea aplicabilă dreptului de autor (copyright) în situația de față este, cel mai probabil, o lege străină. Astfel, un răspuns absolut obiectiv nu ar putea fi dat decât din perspectiva acelei legislații naționale care guvernează în speță dreptul de autor. Totuși, având în vedere că majoritatea legislațiilor naționale din domeniul proprietății intelectuale au un conținut asemănător, se poate încerca conturarea unui răspuns și conform dreptului românesc, sub rezerva menționată anterior.

În al doilea rând, existența sau-non existența unui "patent" la care se face referire este puțin relevantă, întrucât protecția dreptului de autor (cel puțin în legislația românească și conform tratatelor internaționale în domeniu) nu este condiționată de existența unui document care să ateste acest drept (ca în cazul brevetelor, pentru invenții), ci este asigurată prin însăși crearea "operei" ce formează obiectul dreptului de autor.

În al treilea rând, răspunsul la întrebare este condiționat de calificarea clasificării respective ca fiind sau nu o "operă" de creație intelectuală, în sensul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea nr. 8/1996). Fără a intra aici în detalii, se pare că această clasificare (inclusiv denumirile categoriilor și subcategoriilor) constituie într-adevar o "operă", fiind realizată în urma unui proces intelectiv de creație, și, în consecință, cade sub incidența dreptului de autor. Observând numai complexitatea domeniilor, structurarea și denumirile categoriilor și subcategoriilor conținute pe situl respectiv (care presupun o bună cunoaștere a fiecărui domeniu și activitate la care se face referire), se poate trage concluzia unei activități creative, în urma căreia a rezultat o "operă" de creație intelectuală.

În fine, o observație de ordin practic. Pe situl respectiv se regăsește următorul mesaj: "Copyright - All materials included on the ChinaBiG Web site are copyrighted property of Unicom Yellow Pages Information Co. Ltd, and/or its licensers. Reproduction of any ChinaBiG materials is strictly prohibited", ceea ce demonstrează ca intenția titularul dreptului de autor nu a fost în nici un caz aceea de a permite terților să folosească conținutul informațiilor care se regăsesc pe pagina de web, fără consimțământul/licența acestuia.

Numele meu este Sorin și am 16 ani. De curând am început să creez un sit folosind poze de pe diferite CD-uri de tipul pozelor cu icoane de la rubrica Arte de pe CD-ul PC Magazine și secvențe de trailer-e de la diferite jocuri de pe CD-uri specializate. Problema mea este următoarea: dacă lansez situl pe internet pot avea probleme cu legea copyright-ului?

Imaginile fixate pe un suport fotografic sau analog acestuia (indiferent de modalitatea de fixare sau de tipul suportului pe care sunt fixate) constituie "opere fotografice", în înțelesul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea nr. 8/1996). Conform acestei legi, operele fotografice constituie obiect al dreptului de autor, cu alte cuvinte sunt protejate prin copyright.

Folosirea unei astfel de opere fotografice (inclusiv în cadrul unei pagini web) fără consimțământul titularului dreptului de autor este interzisă de lege, constituind chiar infracțiune.

Trebuie totuși remarcat că este posibil ca dreptul aplicabil copyright-ului să nu fie (numai) dreptul românesc, în cazul în care există un element de extraneitate (de exemplu, titularul dreptului de autor asupra uneia sau mai multora dintre acele poze este un străin), dar în principiu soluția este aceeași indiferent de legislația aplicabilă dreptului de autor, care sub acest aspect conține dispoziții similare în aprope toate statele lumii.

Radu Bălaș,
Linklaters Miculiți & Asociații


Mă numesc Dan Lorincz, sunt din Iași și am terminat facultatea de Electronică. Din ianuarie 2003 mi-am deschis o firmă care printre alte obiecte de activitate are și crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7220). Actualmente am terminat un program în Acces și aș dori să-l comercializez. Aș vrea să știu dacă în afară de licențele pentru Windows și Microsoft Office (pe care le posed) îmi trebuie și alte aprobări.

În principiu nu sunt necesare și alte licențe pentru un program creat integral de dumneavoastră. Dacă însă, pentru crearea soft-ului, ați utilizat un program sub licență GPL (General Public License), softul dumneavoastră trebuie și el livrat în condițiile licenței GPL, astfel încât va trebui să faceți public codul-sursă al programului nou-creat. Ca o recomandare suplimentară, vă sugerăm să înregistrați programul dumneavoastră, asupra căruia aveți un drept de autor (copyright) în Registrul Programelor pentru Calculator ținut de ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor). Înregistrarea - care se face pe baza unei simple declarații pe proprie răspundere că dumneavoastră sunteți autorul softului - deși nu vă conferă în mod absolut calitatea de autor (nu veți primi un certificat care să ateste această calitate, cum se oferă în cazul invențiilor), este utilă, întrucât dovedește că dumneavoastră ați adus primul la cunoștința publicului această creație intelectuală, astfel încât un eventual pretins "autor" ulterior nu va avea câștig de cauză, în cazul în care va încerca să-și însușească nelegitim creația dumneavoastră.

Delia Pachiu,
Linklaters Miculiți & Asociații


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro