Agora
Media
www.agora.ro
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Comentarii și interviuri - PC Magazine Romania, Iulie  2003


"Practic, tot ceea ce realizăm astăzi aici ajunge la clienți - fie direct, fie integrat în produse Motorola. Și asta ne face extrem de mândri".


Costel Ilaș
Motorola DSP Center Manager

Inteligența românească înglobată în produsele Motorola

Mihaela Cârstea

În luna aprilie 2000, Laboratorul pentru tehnologii de bază pentru DSP-uri (DCTC) din Austin (Texas) a deschis la București Centrul Motorola de dezvoltare software pentru DSP-uri România (MDCR). DCTC este o organizație globală, cu sucursale în țări precum SUA și Israel, fiind în același timp parte a Sectorului de Produse Semiconductoare, divizie a corporației multinaționale responsabilă de producerea de sisteme electronice Motorola și cea care trasează strategia de dezvoltare din acest domeniu. În cei trei ani de existență, Centrul s-a dezvoltat mult, putând sta în prezent atât din punct de vedere al dotărilor, cât și al nivelului cercetărilor ce se desfășoară aici, alături de orice centru de cercetare și dezvoltare din lume.

Un grup de ziariști, printre care am avut plăcerea să mă număr și eu, a fost invitat să viziteze cochetul sediu din Str. Știrbei Vodă, care găzduiește atât Centrul de dezvoltare software cât și birourile Motorola România.

Pentru cititorii revistei PC Magazine, Costel Ilaș, Motorola DSP Center Manager, a făcut câteva precizări.

PC Magazine: Centrul Motorola de dezvoltare de software pentru DSP-uri a fost înființat în urmă cu trei ani, într-un spațiu modest din Universitatea Politehnica București, oferind studenților, masteranzilor și doctoranzilor posibilitatea de a se implica în activități concrete de cercetare și dezvoltare. Centrul de astăzi este un spațiu cu dotări ultra-moderne unde se desfășoară lucrări cu un înalt grad de profesionalism, ale căror rezultate sunt incorporate în produse de vârf ale diferitelor industrii. V-ați implicat în dezvoltarea acestui centru chiar de la început. Vă rog să punctați câteva dintre momentele importante în evoluția centrului.

Costel Ilaș: Vă mulțumesc pentru aprecieri.

Într-adevăr, Centrul Motorola de dezvoltare de software pentru DSP-uri (MDCR) a cunoscut o dezvoltare puternică în acești trei ani. Faptul că în iunie 2000 Motorola a ales să închirieze un spațiu în incinta Universității Politehnica București pentru a înființa acest centru nu este întâmplător. Fiind localizați în interiorul campusului, am putut avea o colaborare extrem de strânsă cu mediul academic, lucru extrem de util atât pentru universitate, cât și pentru angajații companiei Motorola.

Centrul s-a dezvoltat în permanență, adăugându-se noi echipe și noi direcții de lucru. Un moment important a fost în octombrie 2001, când
a fost înființată direcția de dezvoltare de instrumente de programare pentru procesoare embedded.

Creșterea centrului este datorată atât rezultatelor foarte bune obținute de echipa noastră în proiectele la care am lucrat, cât și strategiei Motorola de a înființa astfel de centre de cercetare și dezvoltare acolo unde există un potențial uman corespunzător. Firește, dezvoltarea este în permanență în strânsă legătură cu cererea de pe piață a produselor la care lucrăm.

PC Magazine: Centrul are un departament important de resurse umane care face o selecție riguroasă a celor angajați și care se ocupă de dezvoltarea lor ulterioară în funcție de necesitățile centrului, dar și de aspirațiile personale. Spuneți-ne ceva despre aceste lucruri.

Costel Ilaș: Este vorba despre o echipă echilibrată - începând din iunie 2000 am anjagat atât tineri absolvenți, cât și persoane cu experiență profesională. Și pot să vă spun că această tendință se menține. Locurile de muncă disponibile sunt anunțate pe situl global de job-uri: www.motorola.careers.com.

Fiecare nou angajat parcurge un program de pregătire și instruire care acoperă informațiile legate de corporație - principii, politici, proceduri - dar și cerințele concrete ale job-ului său. După cum am mai spus, candidatul Motorola poate fi atât un proaspăt absolvent, cât și o persoană cu experiență relevantă în domeniu. Esențiale sunt dinamismul și entuziasmul. În acest domeniu poți obține rezultate de vârf doar dacă lucrezi cu angajament maxim.

PC Magazine: Care sunt activitățile care se desfășoară în prezent la Centrul Motorola de dezvoltare de software pentru DSP-uri?

Costel Ilaș: Activitățile se desfășoară pe două direcții principale: dezvoltarea de aplicații software pentru microprocesoarele de semnal (DSP) și dezvoltarea de instrumente de programare pentru procesoare embedded. În prima categorie intră dezvoltarea de module optimizate, cum ar fi vocodere, algoritmi pentru prelucarea de imagini s.a., precum și integrarea acestora și dezvoltarea unor aplicații complete, în sisteme complexe. În ceea ce privește dezvoltarea de instrumente, amintim dezvoltarea unor module ale compilatoarelor pentru aceste procesoare de semnal și pentru alte arhitecturi, dezvoltarea unor instrumente de analiză a performanței, precum și productizarea suitei de instrumente pentru procesorul PowerPC, în versiunea sa embedded.

PC Magazine: Software-ul realizat în cadrul centrului este testat pe echipamente reale sau numai în condiții de simulare? Cât de des aveți posibilitatea să vedeți la lucru produse în care a fost înglobată inteligența creatoare a membrilor Centrului Motorola de dezvoltare de software pentru DSP-uri?

Costel Ilaș: Toate produsele dezvoltate, fie că e vorba de aplicații, fie că e vorba de instrumentele de programare sunt testate atât în simulatoare, cât și pe o multitudine de sisteme embedded de dezvoltare. Testarea reprezintă un capitol foarte important, pentru că este esențială calitatea produselor noastre. Să nu uităm că practic tot ceea ce realizăm astăzi aici ajunge la clienți - fie direct, fie integrat în produse Motorola. Și asta ne face extrem de mândri. Iar sentimentul acesta de mândrie devine cu atât mai puternic atunci când prin calitățile membrilor echipei reușim să obținem soluții de o performanță cu totul deosebită. Un astfel de exemplu este un proiect în care a trebuit să dezvoltăm un modul software pentru procesorul de semnal dintr-un telefon celular având o dimensiune mai mică decât un produs existent pe piață. Lucrând foarte strâns împreună cu echipa care dezvoltă compilatorul, echipa de aplicații a reușit să obțină un produs cu 27% mai mic, dar și o viteză cu 33% mai mare, iar în același timp echipa de compilatoare a dezvoltat o nouă versiune, foarte optimizată pentru reducerea dimensiunii programului.

PC Magazine: Am întâlnit în cadrul centrului studenți care își pregăteau lucrările de diplomă. Rezultatele activității lor vor fi înglobate în contractele în derulare în cadrul centrului?

Costel Ilaș: Într-adevăr, o parte importantă a parteneriatului cu universitățile o reprezintă sponsorizarea și sprijinirea proiectelor studențești, în special a lucrarilor de diplomă. Studenții au posibilitatea de a lucra la proiectele lor de diplomă fie în incinta centrului, fie la universitate, sub îndrumarea cadrelor didactice și a specialiștilor din cadrul Centrului, beneficiind de infrastructura pe care Centrul Motorola le-o pune la dispoziție. Evident, temele acestor lucrări sunt alese astfel încât să corespundă domeniilor de interes ale centrului, iar rezultatele muncii lor sunt de domeniu public.

Credem că această activitate este utilă pentru studenți, pentru facultăți, și în mod cert pentru Centru. Și pot să vă mai spun că unii dintre studenții care și-au realizat lucrările de diplomă în cadrul Centrului Motorola s-au alăturat echipei noastre și sunt acum angajați ai Centrului.

PC Magazine: La vizita organizată pentru mass-media la MDCR ați invitat și câțiva ziariști din țările vecine. Care a fost scopul acestei invitații? Doriți să atrageți în centrul din București și specialiști din aceste țări?

Costel Ilaș: MDCR nu reprezintă un centru unicat al Motorola în regiunea Europei Centrale și de Est. Centrul din România face parte dintr-o rețea de 6 centre de cercetare și dezvoltare din Europa Centrală și de Est: Cracovia (Polonia), St. Petersburg și Moscova (Rusia), Roznov (Republica Cehă) și Kiev (Ucraina). Aceste centre funcționează în strânsă legătură cu rețeaua Motorola de cercetare dezvoltare și am considerat un lucru firesc să prezentăm și ziariștilor din aceste țări activitățile dezvoltate de Motorola în acest domeniu în România. Astfel, toți participanții au dobândit o privire de ansamblu a întregii activități a Motorola în domeniul cercetării și dezvoltării din regiune.

PC Magazine: MDCR reprezintă încă o experiență singulară în peisajul cercetării informatice din România. Dar cu o floare nu se face primăvară. Ce credeți că ar trebui făcut pentru ca să avem mai multe instituții de cercetare și dezvoltare de nivel similar în țara noastră?

Costel Ilaș: Considerăm că pași importanți au fost făcuți de către Guvernul României în acest sens, iar legislația din domeniu este o dovadă vie. În plus, activitatea continuă de armonizare a legislației române cu cea a Comunității Europene în vederea aderării României la Uniunea Europeană în 2007 va întări și mai mult cadrul pentru ca și această activitate de cercetare-dezvoltare informatică să continue să se dezvolte în România. Motorola este încrezătoare în dezvoltarea acestei activități în România.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro