Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Februarie 2003

tehnologia informației din punct de vedere juridic
Poșta legislativă

Mă numesc Dani Petreuș, sunt din Timișoara și am o întrebare.
Pentru început trebuie să vă spun că mă ocup cu realizarea de pagini web și sunt interesat de legea CopyRight-ului, deoarece ultimul sit realizat de mine pentru o firmă din Timișoara a apărut în portofoliul (mai exact în exemplele de prețuri) unei firme de webdesign din Timișoara. Pe acest sit realizat de mine apare sigla mea cu link-ul la pagina mea care conține toate datele despre mine, deci firma de web design putea măcar să mă consulte dacă sunt de acord ca acel sit realizat de mine să apară pe pagina lor.

Întrebarea mea este: ce pot eu să fac în această situație?

Domnule Petreuș,
Din cele spuse de dumneavoastră înțelegem că pe pagina web a unei firme de webdesign din Timișoara a fost instalat, fără să vă fi fost cerut consimțământul, un link direct la o pagina web creată de dumneavoastră pentru un client. Pagina creată de dumneavoastră este prezentată ca un exemplu de produs ce ar putea fi creat și de către această firmă de webdesign în schimbul unui preț.

Conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, pagina web creată de dumneavoastră constituie o operă de creație intelectuală. În calitate de autor al acestei opere, legea vă conferă anumite drepturi, printre care se numără și dreptul patrimonial de a decide dacă și în ce condiții va fi utilizată sau exploatată opera dumneavoastră, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. Consecutiv, vi se conferă dreptul distinct și exclusiv de a autoriza o serie de operațiuni, cum ar fi: reproducerea integrală sau parțială a operei, difuzarea sa, etc. (pentru detalii, a se vedea art. 13 și următoarele din Legea nr. 8/1996). Este important de reținut că, în înțelesul art. 14 din Legea nr. 8/1996, reproducere" a unei opere înseamnă și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice". Firma de webdesign din Timișoara a realizat, deci, o operațiune ce necesita acordul dumneavoastră prealabil (reproducerea paginii create de dumneavoastră prin stocare cu mijloace electronice), încălcându-vă astfel drepturile de autor. Conform aceleiași legi, această faptă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 700.000 la 7.000.000 lei.

De altfel, o analiză a cazului dumneavoastră bazată pe mai multe informații ar putea releva și alte încălcări ale legii sau ar putea conduce la o calificare juridică diferită a situației de fapt. De aceea, pentru a putea obține o constatare oficială a situației de fapt și a încălcării drepturilor dumneavoastră de autor, puteți sesiza în scris Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA), explicând cât mai detaliat situația de fapt. Constatarea oficială a ORDA în ceea ce privește încălcarea drepturilor dumneavoastră de autor poate fi folosită într-un eventual proces intentat împotriva firmei de webdesign. Pentru încetarea de urgență a folosirii paginii dumneavoastră, vă puteți adresa Tribunalului Timișoara, solicitând pe cale de ordonanță președențială" încetarea imediată a utilizării operei fără autorizație prealabilă. Repararea eventualelor prejudicii materiale sau morale pe care le suferiți în urma încălcării drepturilor dumneavoastră poate fi obținută în urma unui proces în justiție asupra fondului cauzei, în cazul în care nu obțineți o compensație satisfăcătoare pe cale amiabilă.

Ioan Dumitrașcu,
Miculiți & Asociații SCPA - Linklaters

Am și eu o mică problemă legată de legislație. Acum câteva zile am reușit să-mi cumpăr o unitate CD-RW și aș vrea să fac bani cu ea. Vreau să dau un anunț la ziar în care să ofer servicii diferite, ca de ex.: salvarea datelor importante pe CD, copii de siguranță a programelor licențiate (aflate fie pe dischetă, fie pe CD), instalări și depanări. Singura problemă este aceea că nu știu ce condiții legale trebuie să îndeplinesc și dacă pot face copii de siguranță a licențelor. Pot compune un formular (sau există unul) în care beneficiarul serviciilor mele să-și asume întreaga răspundere pentru eventualul soft piratat instalat pe sistemul său și care nu-mi aparține? Eu am toate programele licențiate și mai citesc și eu articolele dvs. referitoare la legislație (și mă cam înspăimântă). Dacă n-ar fi ea, cred că aș da aproape pe gratis orice soft (sincer, nu mi se pare destul de corect ca un programator care, să zicem, face o aplicație de 1 CD, prin vânzarea creației sale în mii de exemplare să primească o sumă de bani echivalentă cu un CD programat de el - el face doar copii, așa că ar trebui ca prețul unui soft să fie mult mai mic, cu cel puțin 30%).
Vlad Paraschiv

Și noi, ca utilizatori de programe, simpatizăm cu opinia dvs. în legătură cu prețul unora dintre licențele de utilizare a programelor de calculator. Totuși, trebuie reținut că, în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, programele de calculator sunt considerate opere" și sunt protejate ca atare.

Prin excepție de la principiul conform căruia efectuarea de copii ale unei opere trebuie să fie autorizate de către autorul operei respective, efectuarea de copii de siguranță este o activitate permisă utilizatorului autorizat al unui program fără o astfel de aprobare (art. 76 alin.1 din Legea nr. 8/1996). Titularul licenței ar putea, după cum ați sesizat foarte corect și dumneavoastră, să contracteze cu o altă persoană pentru ca aceasta să efectueze copii de siguranță ale programelor pe care le-a achiziționat. Cel din urmă ar deveni, la rândul său, în sens larg, un utilizator autorizat, dar doar pentru scopul de a realiza copia de siguranță respectivă. Este important de reținut că, potrivit legii, este vorba despre o singură copie.
Sub un alt aspect, se ridică întrebarea în ce măsură dumneavoastră aveți obligația de a solicita, în plus față de împuternicirea" scrisă a titularului de licență, și o dovadă (licență) a drepturilor sale asupra programului. Răspunsul nostru este afirmativ, deoarece numai în aceste condiții s-ar putea realiza o transmisiune corespunzătoare a dreptului de a face copii de siguranță.

Adăugăm că, potrivit art. 142 din Legea nr. 8/1996, reproducerea unei opere fără consimțământul - valabil exprimat - al persoanelor autorizate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă de la 700.000 la 7.000.000 lei. Or, în situația analizată, nu există consimțământ valabil exprimat al titularului dreptului.
Eventualul client care ar refuza să prezinte licența ca dovadă a dreptului sau nu ar putea justifica vreun inconvenient practic major pentru aceasta, iar persoana care realizează copiile în alte condiții decât cele permise de lege ar suporta riscul să fie trasă la răspundere. Acest risc nu ar putea fi înlăturat, în opinia noastră, prin asumarea răspunderii pentru lipsa titlului asupra programelor respective de către beneficiar, în prealabil prestării serviciilor de copiere.

Alexandru Bîrsan,
Miculiți & Asociații SCPA - Linklaters

Cititorii revistei PC Magazine pot intra în contact cu specialiștii firmei de avocatură Miculiți și Asociații, Linklaters. Întrebările dvs. pe teme legislative sunt așteptate în continuare pe adresa [email protected].


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro