Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Decembrie 2003

Poșta legislativă

Valentin Berea - Miculiți și Asociații, Linklaters

Stimați domni, sunt un cititor regulat al revistei PC Magazine și vă scriu pentru a-mi putea lămuri o problemă. Eu realizez programe software. Pentru aceasta, dețin licențele necesare: Windows 98 și Visual FoxPro 6.0 pe care, în paranteză fie spus, am dat bani grei, dar mi s-a părut corect să plătesc un soft care mă ajută să fac bani. De asemenea, ca să fie totul legal și corect plătesc impozit statului pentru veniturile mele - fac factură pentru programele realizate de mine. În acest moment am totuși o nelămurire. Nu reușesc să înțeleg Ordonanța 124 din anul 2000 - una din interpretări ar fi că tot eu (care respect drepturile de autor) sunt obligat să raportez Registrului Programelor pentru Calculator faptul că vând programele mele și să cer autorizație pentru acest lucru. Sincer să fiu, nu am cunoștinte de legislație, dar totuși mi se pare aberantă această interpretare. De ce? Pentru că în Normele Metodologice se specifică ca eu să predau un exemplar al programului pentru calculator. (Eu nu știu cum va fi utilizat acel exemplar!) Sau să comunic orice modificare apărută! Se știe că un soft are multe modificări, mai ales când se personalizează pentru un anumit client. Pe de alta parte, în Legea drepturilor de autor eu am înțeles că am drepturi depline asupra creației mele. Fac ce vreau cu ea. Atunci obligația de înregistrare în Registrul Programelor pentru calculator nu contravine cu Legea drepturilor de autor? Eu nu am nevoie ca statul să-mi apere mie creația intelectuală. Am eu mecanismele prin care fac acest lucru. În acest moment vă cer un sfat. Ce să fac? Am aflat foarte târziu de acea ordonanță în care se specifică un termen de 30 zile și niște amenzi foarte mari. Deși sunt convins că este totuși o interpretare greșită aș dori o părere autorizată, acesta fiind motivul acestui e-mail.

Cu privire la întrebarea legată de problema necesității comunicării programelor de calculator pe care le produceți Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii de către acesta a informațiilor obținute în Registrul programelor pentru calculator se impun mai multe precizări.

În lumina dispozițiilor legale, este obligatorie înregistrarea programelor de calculator numai în măsura în care nu vă încadrați în excepția prevăzută de articolul 3 alin.2 din Ordonanța nr 124/2000 așa cum a fost modificată prin Legea 213/ 2002. Conform acestei dispoziții legale sunt exceptați de la obligația de comunicare titularii drepturilor de autor asupra respectivelor programe, în cazul în care ei își produc, distribuie, comercializează, reproduc sau închiriază programele pentru calculator asupra cărora dețin drepturile de autor.

În principiu, întrucât sunteți creator de programe sunteți și titularul drepturilor de autor asupra acestora în virtutea și cu respectarea condițiilor Legii privind protecția drepturilor de autor, vă încadrați în excepția prevăzută de lege, nefiind obligat la înregistrare.

Cu toate acestea este posibil ca excepția amintită să nu vă fie aplicabilă, revenindu-vă astfel obligația de comunicare, în funcție de i) structura pe care o au programele pe care le realizați și de ii) licența pe care v-a acordat-o Microsoft pentru FoxPro și Windows (EULA End User Licence Agreement).

Mai exact, dacă programul pe care l-ați realizat include obiecte, biblioteci dinamice, module sau alte componente software din Windows sau FoxPro (mai ales Fox Pro, întrucât aria de răspândire a acestuia este mai restrânsă decât cea Windows-ului) cu un anumit nivel de complexitate și autonomie structurală pe care EULA le consideră în mod distinct ca obiect al drepturilor de autor al Microsoft (nefiind de exemplu, declarate de folosință publică), în această măsură, nu vă mai încadrați în excepția prevăzută de ordonanță. Pentru acea parte a programului nu sunteți titularul dreptului de autor ci vă încadrați în ipoteza prevăzută de art. 3(1) din Ordonanță ("comercializare", "distribuire") revenindu-vă obligația de comunicare. Aceasta întrucât și obiectele respective (Windows, Fox Pro) beneficiază de protecția drepturilor de autor ca și aplicația pe care ați dezvoltat-o.

Este recomandabil să verificați și dacă nu vă încălcați cumva obligațiile rezultând din licențele pe care le dețineți.

În legătură cu obligațiile suplimentare prevăzute de Normele Metodologice din 30 octombrie 2002 privind administrarea Registrului programelor pentru calculator, respectiv obligația de înscriere în Registrul programelor pentru calculator și de comunicare către Oficiul Român al Drepturilor de Autor a anumitor informații pentru fiecare program de calculator, menționăm că Normele nu mai preiau excepția din Ordonanță privind titularii drepturilor de autor. Dat fiind că Normele au o forță juridică inferioară actului normativ în baza căruia au fost adoptate (Ordonanta 124/2000) ele nu pot conține prevederi derogatorii de la aceasta. În plus, ținând cont de faptul că excepția prevăzută de Ordonanță a fost introdusă prin Legea de aprobare a acesteia (L213/2002), modificare ulterioară edictării Normelor, putem considera Normele modificate implicit. Astfel, în măsura în care în conformitate cu Ordonanța, așa cum a fost modificată, și sub rezerva celor expuse anterior, nu există obligația de comunicare, nu vor exista nici obligațiile suplimentare prevăzute prin Norme.

Legat de obligația de predare a exemplarului din program, pentru ipoteza în care nu este aplicabilă excepția referitoare la titularii derpturilor de autor, Normele solicită un exemplar al programului în modul în care acesta a fost produs. Pe baza unei interpretări textuale, nu aveți obligația de a furniza codul sursă al aplicației, dar practica poate fi în alt sens.

În ceea ce privește dreptul de autor, deși legea vi-l recunoaște, tot prin lege i se pot aduce și restricții. Astfel, nu există un conflict între Legea Drepturilor de Autor și Ordonanța 124/2000(aprobată prin lege), norme juridice cu forță egală, considerându-se că Ordonanța, având o dată ulterioară, modifică implicit Legea Drepturilor de Autor, creând o obligație suplimentară.

În ceea ce privește dreptul de autor, deși legea vi-l recunoaște, tot prin lege i se pot aduce și restricții.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro