Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


IPRO - PC Magazine Romania, Decembrie 2003
SOLUȚII PENTRU PROGRAMATORII ȘI DESIGNERII WEB

Tehnologia Java Servlets: Sesiuni. Managementul sesiunilor

Mircea Scărlătescu

Vorbeam în numerele trecute despre tehnologia Java Servlets, mai exact desprepreluarea datelor de la utilizatori, și despre cum introducem datele necesare într-o bază de date, cu ajutorul JDBC. Aceste operații sunt întâlnite în cele mai multe dintre aplicațiile web de azi.

Pentru dezvoltatorii acestor sisteme însă mai există un aspect de care trebuie să țină cont și care nu de puține ori implică un volum însemnat de muncă: gândirea unei metode de securizare a aplicațiilor este una dintre cele mai importante etape în proiectarea aplicațiilor web, având în vedere multitudinea atacurilor ce se înregistrează asupra multor situri și în special asupra celor care pot oferi acces la informații importante din punct de vedere comercial.

Securitatea în domeniul informaticii cuprinde atât securitatea la nivelul datelor, și anume protejarea informațiilor care nu trebuie să fie accesibile decât utilizatorilor autorizați. Aici includem de la mesajele poștei electronice și până la parole, date de identificare într-o companie, sau alte informații de acest gen. Din punct de vedere al aplicației, se dorește protejarea resurselor hardware ale sistemului, prin blocarea atacurilor de tip DoS și nu numai, pentru a preveni blocarea, sau - și mai rău - distrugerea sistemului, dar și folosirea acestuia în scopul de a ataca alte servere.

Vom discuta în cele ce urmează despre protejarea datelor "sensibile" pentru o aplicație web. Cu toții știm că la sistemele gratuite (sau plătite) de poștă electronică prin interfețe web (www.go.ro www.email.ro www.mymail.ro și putem avea zeci - dacă nu sute - de exemple) accesul la casuța poștală se face cu un utilizator și o parolă. La fel, la conectarea pe un site care conține și o secțiune de tip "My" (vezi my.yahoo.com), adică o secțiune personalizată în funcție de cerințele și preferințele utlizatorului, accesul este și el condiționat de o parolă.

Dar ce se intâmplă de fapt în spatele acestei parole? După introducerea acesteia, se compară parola setată într-o baza de date de obicei pentru utilizator cu string-ul introdus acum pe site.

În cazul în care parola este greșită, de obicei se afișează un mesaj de avertizare asupra greșelilor ce au apărut, și se cere reintroducerea parolei. Un sfat ce ține de securizarea aplicațiilor este că dacă un utilizator a introdus de mai mult de 3 ori consecutiv parola greșită, să nu mai verifice parola cu cea din baza de date. Se realizează astfel o metodă de a bloca programele care încearcă să genereze parole în mod aleator, programe folosite pe scară largă de hackeri.

De cele mai multe ori însă parola va fi corectă, deci userul va putea să acceseze aplicația; aici intră în joc sesiunile, o metodă modernă de a păstra informații despre utilizarea aplicației. Într-o sesiune se vor reține ID-ul unui user, numele lui, IP-ul de unde se accesează aplicația și alte informații. Stocarea unei variabile într-o sesiune, poate fi echivalată cu setarea unei variabile globale pentru aplicație, ce va fi "vazută" de către paginile aplicației. Perioada de viață a acestei sesiuni depinde atât de setările serverului dar și de cele ale aplicației. Se poate seta ca o sesiune să expire după o perioadă de timp, când se închide browserul utilizatorului, când utilizatorul se deloghează, etc.

E important ca datele ce se stochează pe sesiune să nu fie mai multe decât este absolut necesar. Acest lucru contează din două puncte de vedere. Primul ține de cantitatea de date ce se stochează în memorie, și este evident că mai multe date pe sesiune înseamnă mai mult spațiu necesar pentru memorare. Și dacă la o singură sesiune nu pare să conteze prea mult, ținând cont că pentru fiecare utilizator se generează câte o sesiune, dimensiunile deja încep să conteze!

Al doilea aspect care trebuie luat în calcul este securitatea; orice programator trebuie să-și pună întrebarea: ce se va întâmpla dacă datele dintr-o sesiune sunt într-un anumit fel preluate de un utlizator neautorizată. Nu vom face aici un curs de "hackuire" a sesiunilor, dar trebuie spus că se poate. Astfel pe o sesiune nu trebuie să fie stocate date de genul parolelor la baza de date,

IP-uri către diferite servere, sau porturi de acces. De cele mai multe ori, o variabilă care să rețină un ID al utilizatorului este suficientă pentru a identifica un utilizator, și a efectua eventuale operații de customizare necesare pentru aplicație.

Să facem acum o trecere în revistă asupra implementării mecanismelor sesiunilor în JavaServlets. Sesiunile sunt reprezentate de către obiectul HttpSession care poate fi accesat prin intermediul metodei getSession; metoda returnează sesiunea curentă pentru client sau realizează inițializarea unei sesiuni pentru clientul curent, dacă acesta nu are definită încă o sesiune. Odată initializată o sesiune, ne interesează să putem defini și apela variabile pe acestă sesiune. Metoda getAttribute este cea responsabilă de a aduce un obiect din sesiune și de a face acest obiect disponibil pentru prelucrări în cadrul Servletului. Iată un exemplu de utilizare a acestei metode.

public class ExempluServlet
  extends HttpServlet { 
  public void doGet (HttpServletRequest request,
  HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
  HttpSession sesiune=
  request.getSession();
  Integer ID=(Integer)
  sesiune.getAttribute("ID");
  …
  } 

În exemplul de mai sus, servletul nostru aplează o sesiune unde este stocată o variabilă care are numele ID și o copiază în variabilă cu același nume a servletului. Un alt exemplu care trebuie să fie reținut este acela de a seta o variabilă pe sesiune. Iată răspunsul la această întrebare:

public class ExempluServlet 
  extends HttpServlet { 
  public void doGet 
  (HttpServletRequest request,
  HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
  HttpSession sesiune=request.
  getSession();
  Integer ID=(Integer)sesiune.getAttribute("ID");
  Integer copy_ID=new Integer(ID.intValue()+1);
  //o noua valoare creata din 
  // valoare din sesiune, incrementata
  Sesiune.setAtribute("copy_ID", copy_ID);
  //setez o noua variabila pe sesiune
  } 

Să nu uităm că dacă dorim să actualizăm o variabilă din sesiune modalitatea este să copiem această variabilă în servlet-ul nostru, așa cum am exemplificat mai sus, și apoi să o rescriem în sesiune. Altfel, sesiunea va rămâne cu valoarea veche, neactualizată.

Observăm ușurință cu care sunt realizate "înregistrările" în sesiune, spre deosebire de alte limbaje de scripting, (mai vechi) în care lucrul cu sesiuni era o mare problemă, și de multe ori făcea munca de dezvoltator web o durere de cap.

Prezentăm în continuare și o serie de metode care pot fi folositoare în lucrul cu sesiuni:

 • getId. Această metodă este cea care returnează ID-ul unic care este generat pentru o sesiune. Este o metodă folositoare atunci când se dorește implementarea unei politici de securitate avansate; (nu intrăm în detalii, dar trebuie spus că ID-ul unei sesiuni poate fi folosit în realizarea și întreținerea unor jurnale de logare, etc.)
 • isNew. Returnează true sau false (1 sau 0 logic), testând dacă browserul nu a ´văzut´ până acum sesiunea (1 dacă sesiunea este nouă, 0 dacă nu).
 • getCreationTime Este o metodă ce returnează perioada (în milisecunde) de când a fost creată sesiunea. De remarcat că atunci când se dorește o afișare a acestei date, valoarea returnată poate să fie folosită în construcția unui obiect de tip Date, care va returna stringuri cu această dată sub un format mult mai ușor inteligibil.
 • getLastAccessedTime. Returnează, la fel ca la metoda anterioară, în milisecunde, momentul ultimei accesări a sesiunii de către client.
 • getMaxInactiveInterval. Returnează perioada de timp (în secunde de data aceasta) după care sesiunea ar trebui să ´expire´ adică datele încapsulate pe sesiune să fie șterse, iar sesiunea distrusă. O valoare negativă înseamnă că sesiunea (teoretic) nu expiră niciodată

Pentru ca de multe ori dorim ca datele din sesiune să fie distruse (de exemplu, la delogarea unui utilizator), trebuie să apelăm metoda

session.invalidate();

În general, este bine să determinăm în cadrul aplicației atunci când sesiunea nu mai este necesară și să o distrugem. Sesiunile care sunt lasate neînchise ocupă atât spațiu în memorie fără scop, dar sunt și o potențială problemă din punctul de vedere al securității.

Să mai spunem în încheiere că lucrul cu sesiuni este una din cele mai importante componente ale programării aplicațiilor web, din toate punctele de vedere, începând cu securitatea și terminând cu aspectul siturilor web, care prin identificarea clienților poate să fie mult mai atractiv, și customizat după preferințe. Posibilitățile pe care le prezintă pentru comerțul electronic, sau plata online fac internetul mult mai folositor pentru orice utilizator în ziua de azi, iar sesiunile nu sunt străine de aceste domenii.

Pentru detalii despre tehnologia Servlets, inclusiv clasele legate de lucrul cu sesiuni vă propunem doua legături:

http://java.sun.com/products/servlet
http://www.jcp.org/aboutJava/
  communityprocess/final/jsr053/index.html


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro