Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Comentarii și interviuri - PC Magazine Romania, Decembrie 2003


Studentul nu mai are de mult ca singura sursă de informație profesorul.


Irina Athanasiu
Profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea "Politehnica" București.

În Europa

De câteva luni, ne-am propus să începem să încercăm să discutăm în universități despre o nouă reformă în învățământul universitar. Mă tem că va fi mai mult vorba despre "cum să coste mai puțin" decât despre ce se face vorbire - alinierea la standardele Europene. Și în timp ce noi ne luăm avânt să începem, într-o seară de la știri o să aflăm că s-a hotărât și din toamnă vom avea o nouă organizare (universități metropolitane, de exemplu) și noi planuri de învățământ.

Conform declarației de la Bologna (1999) majoritatea statelor din Europa s-au înțeles să organizeze învățământul universitar pe bază de programe asociate nivelelor: bachelor, master și doctorat. Majoritatea statelor din Europa care finanțează învățământul universitar de la bugetul de stat au optat pentru durate de tip 3 + 2 + 3 din considerente de "eficiență".

Scurtarea duratei învățământului universitar este benefică din multe puncte de vedere în perioadele în care șomajul este redus. În perioadele în care șomajul este mare, este de preferat o durată mai lungă a studiilor universitare care menține "ocupați" o serie de tineri care altfel ar mări presiunea pe piața muncii.

În România, în învățământul tehnic, durata studiilor este în mod tradițional de 5 ani (9 semestre de cursuri și un semestru pentru proiectul de diplomă). Pregătirea absolvenților de cinci ani a fost considerată până nu de mult echivalentă programelor de bachelor și master însumate. După introducerea unui an suplimentar pentru studii aprofundate (o copie nereușită a programelor DEA din Franța), s-a ajuns în situația în care absolvenții unor cursuri cu durată de 5 ani să fie considerați absolvenți de nivel bachelor și numai absolvenții care au făcut și al șaselea an să fie considerați de nivel master. Există propunerea ca în facultățile tehnice nivelul bachelor să fie obținut într-un program de 4 ani (8 semestre). Oare trecerea de la 5 ani la 4 ani o să permită compatibilitatea cu programe care au o durată de 3 ani?

Compatibilizarea cu organizarea europeană este un test important pentru învățământul românesc. Ca și în alte domenii se pune problema dacă vom face această compatibilizare pe hârtie sau în spirit. Așa cum se reglementează fabricarea produselor alimentare pentru a le permite libera circulație (în dimensiunile agreate) în UE și fabricarea absolvenților trebuie să satisfacă standardele universităților din UE. Astfel încât echivalarea reciprocă a studiilor să se poată face atât la nivel de absolvenți cât și la nivel de an de studii. Dacă acum este posibil ca un student care a început studiile la UTCluj să le continue la UPBuc și invers, trebuie să fie posibil ca un student să înceapă studiile la o universitate din România să le continue în orice universitate europeană în care există aceeași specialitate și invers. Dacă considerăm că importante sunt numai numerele: număr de ani, număr de cursuri pe semestru, număr de ore pe săptămână, număr de studenți, număr de profesori, număr de euro/student nu vom obține mare lucru, chiar putem pierde, mecanismul reprezentat de învățământ are o inerție mare și "se așează" greu după schimbări. Mult mai importante ar fi modificări referitoare la conținut și chiar formă. În SUA se discută despre renunțarea la credite în favoarea unui mecanism bazat pe evaluarea competențelor dobândite. Sistemul de credite (utilizat în SUA de la începutul secolului trecut), a permis o flexibilitate mare în organizarea învățământului. Una dintre ipotezele pe care se bazează acest sistem este existența unei proporționalități între pregătirea studentului într-o disciplină și numărul de ore în care studentul participă la activități legate de disciplina respectivă. Ca să devină absolvent un student trebuie să acumuleze un anumit număr de credite, cu alte cuvinte trebuie să petreacă un anumit număr de ore în sălile de curs seminar și laborator. În prezent datorită apariției unor tehnologii noi, organizarea tradițională cu tablă, bănci, caiete, profesori poate să fie înlocuită de multe ori de ecrane și tastaturi. Locul în care se găsesc acestea și intervalul de timp în care sunt utilizate devin tot mai puțin importante.

Relația profesor/student este diferită de cea de acum o sută de ani. Studentul nu mai are de mult ca singură sursă de informație profesorul. O reformă a învățământului universitar nu poate ignora această schimbare ce trebuie valorificată.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro