Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Ianuarie 2003

tehnologia informației din punct de vedere juridic
Scurtă analiză a propunerilor legislative referitoare la prevenirea și combaterea criminalității informatice

Alexandru Bîrsan, Ioan Dumitrașcu - Miculiți & Asociații - Linklaters

Progresul spre o societate informațională a creat și continuă să creeze într-un ritm accelerat relații sociale de tip nou. Odată cu creșterea importanței acestora a apărut și necesitatea asigurării protecției lor statale prin sancțiuni contravenționale și penale. Problema este cu atât mai presantă în România, una din țările cu cel mai ridicat nivel de ilicit informatic din Europa, iar infracțiunile de această natură au, prin excelență, un puternic potențial transfrontalier. De altfel, din punct de vedere al pagubelor economice, de cele mai multe ori infracțiunile informatice săvârșite în România afectează state din Europa sau America de Nord.
În aceste condiții, problema cyber-crimei a fost ridicată de partenerii occidentali ai României și a devenit obiect de obligații internaționale ale țării noastre. În noiembrie 2001, România a semnat Convenția Consiliului Europei asupra Cyber-criminalității, împreună cu 26 alte state, inclusiv ne-membre ale Consiliului. Convenția nu impune statelor obligații în mod direct, ci prin fixarea unor obiective ce trebuie atinse și lasă la dispoziția semnatarilor mijloacele legislative interne prin care le vor atinge. În acest sens, au fost deja formulate două proiecte de lege, care propun o abordare diferită. Primul dintre ele are în vedere o amendare a Codului Penal prin introducerea unui nou titlu (al XII-lea), care ar urma să se numească "Infracțiuni în Ciberspațiu". Al doilea proiect vizează atingerea scopului amintit prin adoptarea unei legi speciale de "prevenire și combatere a criminalității informatice" (denumit în continuare "Proiectul de lege").

Proiectul de lege se ocupă mai întâi de prevenirea ilicitului informatic, reglementând o serie de obligații în acest sens, formulate în termeni largi și care revin îndeosebi autorităților și instituțiilor publice, furnizorilor de servicii (definiți drept orice persoană fizică sau juridică ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica prin intermediul sistemelor informatice sau care prelucrează sau stochează date informatice pentru alți furnizori sau utilizatori). Aceste îndatoriri constituie un cadru general, concretizat prin reglementările speciale din legi precum: legea 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sau legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
Cele mai importante obligații ce revin furnizorilor de servicii sunt acelea ce constituie totodată și contravenții - obligația de a păstra datele referitoare la traficul informațional pe o perioadă de cel puțin 6 luni, iar proprietarii sau administratorii de sisteme informatice la care accesul este interzis sau restricționat pentru anumite categorii de utilizatori (de exemplu cele cu conținut erotic) au obligația de a avertiza utilizatorii cu privire la consecințele juridice ale accesului fără drept la aceste sisteme informatice.
Proiectul de lege împarte infracțiunile ce intră sub incidența sa în trei categorii:

Prima categorie este aceea a infracțiunilor contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice. Pericolul social cel mai scăzut se regăsește în cadrul accesului fără drept la un sistem informatic. Definiția dată sistemului informatic este extrem de largă - "orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în legătură dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic". Accesul poate fi atât direct, cât și de la distanță. Infracțiunea cunoaște și o agravantă, atunci când este săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate. Chiar o măsură de protecție simplă a datelor luată de un utilizator (o parolă) va atrage incidența acestei forme a infracțiunii. Prezenta incriminare se suprapune cu cea din art. 29 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic, prin urmare, Proiectul de lege propune abrogarea articolului și înlocuirea acestuia cu noua reglementare.

O a doua infracțiune este aceea de a intercepta o transmisiune (inclusiv wireless) de date informatice destinată, provenind din sau efectuată în cadrul unui sistem informatic. Pentru ca fapta să fie pedepsită penal, ea trebuie săvârșită fără drept (fie el izvorând din contract, din lege, autorizarea instanței etc...) și informația să nu fi fost publică.

De asemenea, vor constitui infracțiune și modificarea, ștergerea, deteriorarea, transferul neautorizat sau alterarea de date informatice (fapte, informații sau concepte aflate într-o formă care permite prelucrarea printr-un program informatic), precum și perturbarea gravă, fără drept, prin modalitățile enumerate mai sus a funcționării unui sistem informatic.

În continuare sunt incriminate fapte ce constituie acte de pregătire, cum ar fi producerea, obținerea, vinderea, deținerea etc... fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, parola de acces sau alte date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile descrise anterior.

A doua categorie de infracțiuni reprezintă practic un fals sau o înșelăciune comisă prin intermediul calculatorului. Remarcăm și faptul că pedepsele propuse sunt mult mai mari în cazul falsului prin calculator decât a infracțiunilor de fals din dreptul comun.

O ultimă infractiune este pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice, pedepsindu-se o gamă largă de fapte de la simpla deținere la transmiterea, producerea sau răspândirea de materiale pornografice cu minori. Prin incriminarea acestor fapte se reflectă preocuparea europeană de combatere a unor fapte de o periculozitate socială deosebită.

Proiectul de lege prevede și o serie de instrumente procedurale puse la dispoziția organelor în drept precum percheziții, ridicarea obiectelor care conțin date informatice și accesul în sistem ori interceptările de transmisiuni informatice, precum și o măsură asiguratorie specifică - conservarea imediată a datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul informațional față de care există pericolul distrugerii ori alterării. Măsura se transmite furnizorului de servicii, care va fi obligat să conserve în condiții de confidențialitate datele. Toate aceste măsuri care aduc atingere drepturilor persoanelor se iau numai de către magistrat, în condiții chiar mai restrictive decât cele de drept comun (libertatea individuală fiind deci mai bine protejată).

Proiectul de lege are meritul de a crea un cadru unitar pentru un grup destul de larg de cyber-infracțiuni, lăsând să subziste însă incriminările specifice ale faptelor ce aduc atingere dreptului de autor sau acelora reglementate prin legea comerțului electronic. De asemenea, proiectul armonizează legislația română cu aceea a unor state din Europa și America de Nord, unificare necesară și utilă în lupta contra criminalității transfrontaliere.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro