Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Iulie 2002

Marketingul prin e-mail și marketingul direct - practici interzise în România?

Ruxandra Maria Bologa - Miculiți & Asociații - Linklaters

Suntem o firmă cu activitatea principală în domeniul realizării de programe de calculator (cod CAEN 7220), precum și alte activități apropiate. Activitatea noastră se desfășoară exclusiv cu clienți persoane juridice (B2B). Știm că există de puțin timp o lege care interzice ofertele comerciale nesolicitate (spam-ul). Am dori câteva lămuriri în legătură cu subiectul:
1. Ce lege reglementează chestiunea menționată?
2. Daca vrem să ne vindem produsele unor persoane juridice, este permis să le trimitem ofertele prin e-mail sau fax? Menționez că adresele de e-mail / nr. de fax la care trimitem ofertele sunt publice, obținute din cataloage ("Pagini Aurii", de exemplu) sau de pe siturile firmelor respective. Mulțumesc.

În termeni tehnici, marketingul prin e-mail sau "spam-ul" poate fi definit drept un e-mail comercial, care promovează un bun sau un serviciu, și care este transmis unei persoane fără acordul prealabil al acesteia sau fără ca persoana respectivă să solicite informațiile transmise.

Marketingul direct are o definiție mai largă, care include spam-ul dar se referă totodată și la promovarea bunurilor sau serviciilor prin poșta obișnuită, fax sau telefon.

Dacă marketingul direct nu are consecințe grave asupra persoanelor vizate, în schimb spam-ul reușește să producă reale probleme și chiar pagube "victimelor". De aceea, reglementarea juridică a acestor fenomene a devenit necesară, primii pași în acest sens fiind făcuți în Statele Unite ale Americii și în Uniunea Europeană.

Legislația românească nu are încă o reglementare în vigoare care interzice spam-ul, dar există un proiect de lege care se ocupă de acest aspect: Proiectul de lege privind comerțul electronic.

Acesta definește comunicarea comercială drept "orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant sau membru al unei profesii liberale".

Proiectul de lege menționează că următoarele nu trebuie considerate comunicări comerciale prin ele însele: (i) informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică; (ii) comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele sau mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit.

Potrivit aceluiași proiect de lege, efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție, dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei, sancțiunea putând fi aplicată și persoanelor juridice. Este greu de crezut că aplicarea unei simple amenzi contravenționale ar putea opri fenomenul, care are deja o amploare deosebită și în România. Probabil că mai potrivită ar fi aplicarea unei sancțiuni mai drastice în cazul în care se săvârșesc mai multe contravenții de acest gen. Oricum, cel puțin pentru moment, nici măcar amenda contravențională nu poate fi aplicată întrucât legea nu a intrat încă în vigoare.

Un aspect pozitiv al viitoarei legi privind comerțul electronic se referă la sarcina probei în cazul unui litigiu care ar interveni între cel care a trimis oferta comercială și cel care a primit-o fără a dori acest lucru. În această situație, cel care a trimis oferta trebuie să dovedească în fața instanței că și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, mai exact că a avut consimțământul prealabil și expres al celui care a primit oferta comercială, dacă acesta din urmă are calitatea de consumator. În lipsa acestei prevederi a legii, victima spam-ului ar fi fost pusă în situația de a face o probă aproape imposibilă: să probeze că nu și-a dat consimțământul la primirea ofertelor comerciale.

Proiectul legii privind comerțul electronic va proteja atât peroanele fizice cât și cele juridice. Persoanele fizice se bucură însă de protecție suplimentară, aflată în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Potrivit acestei legi, persoana fizică are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele sale personale deținute de operatorii care le prelucrează să fie dezvăluite unor terți în scop de marketing direct. Persoanele fizice sau juridice care prelucrează date cu caracter personal și care încalcă această obligație pot primi amenzi contravenționale de la 10.000.000 lei la 250. 000.000 lei, dacă fapta nu este infracțiune.

O altă măsură de protecție poate fi găsită în Legea nr. 676/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor. Potrivit acestui act normativ, orice abonat (persoană fizică sau persoană juridică) are dreptul să solicite, cu titlu gratuit, înscrierea mențiunii în registrul abonaților că datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terți în scopul marketingului direct.

În concluzie, pentru a nu fi considerată contrară normelor care vor intra în scurt timp în vigoare aparținând Proiectului de lege privind comerțul electronic, oferta comercială trebuie să fie precedată de consimțământul expres al destinatarului și să întrunească cumulativ următoarele condiții:
(i) să fie clar individualizată ca atare;
(ii) persoana fizică sau juridică în numele căreia este făcută să fie clar identificată;
(iii) ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile să fie clar individualizate iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;
(iv) competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;
(v) orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro