Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


In direct - PC Magazine Romania, Iulie 2002

Lucian Flaisher, Perședintele Consiliului Județean Iași

Tehnopolis, cel mai important proiect TI al Iașului, a intrat în linie dreaptă

Proiectul parcului tehnologic Tehnopolis, a intrat în linie dreaptă prin lansarea sa oficială realizată de Ministerul Dezvoltării și Prognozei și deschiderea pe 15 mai a licitației de construire. Pe 5 decembrie urmează să se realizeze contractarea și apoi, pe 3 ianuarie 2003, să demareze lucrările de construcție. Parcul tehnologic de la Iași are la bază conceptul de transfer de idei, inovarea tehnologică și realizarea unui mediu dinamic de afaceri prin intermediul activităților legate de tehnologia de vârf, centrele de cercetare, universitățile și instituțiile financiare implicate. Proiectul face parte din programul "Proiecte regionale de infrastructură" finanțat de Phare și a apărut în contextul în care Iașul beneficiază de o dezvoltare destul de puternică a infrastructurii tehnologiei informației (rețea metropolitană, câteva firme puternice de TI), de personal cu înaltă calificare, fiind și un important centru universitar cu mulți cercetători de valoare.

Oficialii parcului tehnologic afirmă că în Tehnopolis vor colabora cercetarea științifică, producția (realizarea unui produs la nivel industrial cu întregul lanț de fabricație) și consultanța (în ceea ce privește studiile de piață, promovarea unui produs brevetat, legăturile cu beneficiarii produsului, cu potențialii clienți).
Parcul tehnologic are 3 etape de dezvoltare, prima este destinată realizării proiectului cu punerea în funcțiune în decembrie 2003, iar celelalte două cuprind dezvoltarea parcului în circa 10-12 ani. În prima etapă finanțarea provine de la Uniunea Europeană (4 milioane euro), Guvernul României (1,3 milioane euro) și Consorțiul Local. Tehnopolis va crea în prima etapă de dezvoltare circa 400 de noi locuri de muncă, în special în domeniul construcțiilor, iar în etapele a doua și a treia, 500, respectiv 2000 de noi locuri de muncă, cu preponderență în domeniul TI. Parcul tehnologic este amplasat la ieșirea din oraș, iar suprafața de teren pe care se întinde, de circa 11 hectare, și hala de 3000 mp reprezintă achizițiile Consiliului Județean și Consiliului Local.

Parcul va fi condus de Consorțiul Local format din Consiliul Județean reprezentat de președintele acestuia, Consiliu Local reprezentat de primar și universitățile afiliate: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Ion Ionescu de la Brad și Universitatea de Medicină, Gr. T. Popa, reprezentate de rectorii acestora.

O importanță deosebită va fi acordată activităților de studiu și cercetare, parcul fiind dotat cu amfiteatre în care vor putea învăța studenții doritori să facă practică la firmele din parc.

Activitățile desfășurate în parcul tehnologic vor cuprinde domeniile tehnologiei informației, industriei audiovizualului, industriei alimentare și a biotehnologiilor. Facilitățile de ordin fiscal de care vor beneficia membrii parcului vor consta în reducerea impozitului pe profit.

Vor fi oferite următoarele servicii de bază: consultanță și asistență juridică, managerială, tehnică de specialitate, în investiții bancare, în proiecte și strângere de fonduri, brokeraj (valori mobiliare, investiții și inovații financiare), managementul calității, protecția mediului, standardizări, formare antreprenorială, centru de informare europeană, incubator de afaceri și centru de advocacy. Pe lângă serviciile de bază sunt oferite și servicii administrative de tipul leasing, închiriere sau vânzare terenuri și spații, furnizare de utilități, servicii de curățenie, întreținere și pază a spațiilor și terenurilor. Foarte important de reținut sunt serviciile suport care constau în birou unic de autorizații, ghișeu bancar, restaurant, ticketing, birou de informații generale, asistență medicală, acces internet și consultanță e-commerce.

Inovator pentru parcul tehnologic ieșean este faptul că înglobează un incubator de afaceri, care are rolul de a lansa microîntreprinderi și de a le oferi consultanță și condiții de dezvoltare.

În parc vor funcționa incubatoarele de inovare cu compartimentele de conducere aferente (10 firme incubate), întreprinderi mici și mijlocii (5 IMM-uri, 4 întreprinderi TI și una de biotehnologie), întreprinderi mari și firme prestatoare de servicii cu caracter general. De reținut este faptul că după implementarea proiectului bazat pe tehnologia informației va urma dezvoltarea proiectului bazat pe industria audio-vizualului. În parc vor mai funcționa: un studio și o casă de înregistrări audio-video, compartimentele tehnice pentru oferirea de servicii, spații multifuncționale (spații de recepție și primire; spații pentru expoziții, filială de bancă, oficiu poștal, sală de întruniri, centru de standarde UE, bibliotecă audio-video, spații de cazare și relaxare).

Firmele care vor fi găzduite în parcul tehnologic vor fi selectate în funcție de următoarele criterii: încadrarea în profilul tehnologic, viabilitatea afacerii care doresc s-o desfășoare, crearea de noi locuri de muncă, în special pentru personal cu înaltă calificare, racordarea la mediul de afaceri local.

Oficialii Tehnopolis afirmă că și-au manifestat deja interesul pentru a se instala în parc importante firme de TI din Israel și Franța, existând discuții și cu alte companii internaționale. - Cristi Lucan

Detalii la: www.tehnopolis.ro

 

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro