Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Mai 2002

Despre garanție


Av. Dragoș Marinescu

Aflăm în ultima vreme despre tot mai multe nereguli în onorarea angajamentelor contractuale conținute în certificatele de garanție. Vom analiza în cele ce urmează, pe scurt, această chestiune a garanției tehnice, din punct de vedere legal și practic.
Ce reprezintă "certificatul de garanție" acordat la achiziționarea unui produs? Este o formă de garantare din partea producătorului/vânzătorului prin care acesta îl asigură pe cumpărător că produsul funcționează în parametrii doriți de acesta din urmă. Chiar dacă bunul pe care tocmai l-ați cumpărat nu este însoțit de un certificat scris, nu uitați că legea vă oferă protecție în cazul oricărui produs, o garanție de 30 de zile în care îl puteți restitui dacă este defect sau nu funcționează cum vă așteptați. Certificatul oferă o garanție mai lungă iar condițiile în care se acordă înlocuirea sau repararea produsului sunt prezentate detaliat.

Drepturile cumpărătorului de echipament informatic (calculatoare, componente, accesorii sau piese de schimb) sunt stabilite în principal de două acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile ce revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor și de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 58/2000, modificată prin Legea nr. 37/2002.

Potrivit primului act menționat, vânzătorul are obligația să facă demonstrația de funcționare și să explice modul de utilizare a produselor vândute. În plus, vânzătorul trebuie să predea cumpărătorului, odată cu produsul vândut, un certificat de garanție. Acest certificat de garanție care este, de fapt, un contract, trebuie să menționeze numărul certificatului de conformitate sau cel al declarației de conformitate, să fie semnat și ștampilat de producător și de vânzător. Certificatul de garanție trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului cumpărat, durata medie de utilizare, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției (întreținere, reparare, înlocuire), inclusiv denumirea și adresa unității specializate cu care există încheiat contractul de service, precum și rubrici pentru evidența activităților de service prestate asupra produsului respectiv. De asemenea, este stabilit prin lege că vânzătorul este obligat față de cumpărător să asigure și să suporte toate cheltuielile pentru punerea în funcțiune, întreținerea, repararea sau înlocuirea produselor reclamate în cadrul termenului de garanție, precum și cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare și transport aferente. Totuși, pentru a-l proteja într-o oarecare măsură și pe vânzator, obligația acestuia de a asigura transportul produselor subzistă doar în cazul produselor mai grele de 10 kg. Toate aceste prevederi legale se aplică, desigur, și în cazul cumpărării de echipament informatic.

Este bine de știut că produsele defectate în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare depășește 10% din termenul de garanție pot fi înlocuite sau poate fi restituită contravaloarea (actualizată!) a produsului respectiv, la cererea cumpărătorului. Restituirea contravalorii poate fi cerută de cumpărător și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin trei defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) sau în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. De altfel, aceste prevederi sunt, în general, înscrise în certificatele de garanție, ceea ce înseamnă că sunt ușor accesibile tuturor cumpărătorilor. În plus, ar fi bine de știut că o serie de reparații ar trebui să ducă la prelungirea perioadei de garanție cel puțin cu o durată egală cu cea în care nu ați putut folosi aparatura. Evident, cu condiția ca repararea acestuia să fie făcută într-un service specializat.

Câteva cuvinte despre durata minimă a perioadei de garanție. Potrivit anexei din H.G. nr. 394/1995, tehnica de calcul și aparatura pentru comunicații (calculatoare electronice, imprimante, teletext, videotext, telefoane, radiotelefoane, aparate telex sau fax, antene de satelit, dispozitive antifurt etc.) au o perioadă de garanție de minimum 12 luni. Nu în ultimul rând, aflați că legea stabilește o amendă cuprinsă între 250.000 și 1.000.000 de lei pentru persoana care îl împiedică pe cumpărător să beneficieze de drepturile rezultând din garanția acordată, refuzând repararea sau înlocuirea produsului reclamat în termenul de garanție.

Trecând la aspectele de ordin practic, să presupunem că sunteți proprietarul unui produs care s-a defectat în perioada de garanție și vă duceți cu el la vânzător pentru a-i cere socoteală. Vânzătorul se uită la dvs. ca și cum nu v-ar cunoaște, iar la certificatul de garanție pe care tot el l-a semnat - ca și cum n-ar ști despre ce este vorba. Pe scurt, refuză să vă dea satisfacție, adică să-și onoreze promisiunea de garanție înscrisă în certificatul cu același nume. În acest caz, nu este rău de ținut minte că președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a emis ordinul nr. 535/2001 (publicat în ianuarie 2002) privind unele măsuri de informare a consumatorilor. Potrivit acestui ordin, toți agenții economici au obligația să afișeze la loc vizibil o plachetă cu numărul de telefon TELCONS (telefonul consumatorului - apel gratuit) 01-80.80.999, precum și adresa și numărul de telefon ale Oficiului pentru Protecția Consumatorilor (O.P.C.) din județul respectiv. Acesta controlează respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, constată contravenții și aplică sancțiuni, putând dispune măsuri precum oprirea temporară sau definitivă a comercializării/fabricării produsului, precum și solicitarea retragerii autorizației de funcționare, a licenței de fabricație ori a certificatului de clasificare. În situația în care vânzătorul din exemplul de mai sus se comportă după cum am presupus, nu ezitați să vă apărați poziția și drepturile prin mijloacele care vă sunt oferite de lege. Un telefon este, totuși, la îndemâna oricui ... Nu uitați că, dacă nu protestați, nimeni nu o va face în locul dvs.!

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro