Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Aprilie 2002

Limitările dreptului de autor de programe pentru calculator - prevederi aplicabile

Lucian Bondoc - Miculiți Și Asociații, Linklaters

Regulile generale aplicabile în materia limitărilor permise cu privire la exercitarea drepturilor de autor sunt prevăzute în cadrul Capitolului VI al Legii 8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe (art. 33 și următoarele). Programele pentru calculator fac, însă, obiectul unor prevederi speciale în acest sens, în cadrul capitolului IX din lege.

Conform principiului de drept specialia generalibus derogant (specialul derogă de la general), limitările drepturilor de autor ale programatorilor sunt cele speciale, nefiind aplicabile în cazul acestora limitările din dreptul comun. Legea 8/1996 chiar dă dovadă de un exces de claritate în această privință, menționând expres concluzia de mai sus (art. 81).

Programatorii beneficiază de un regim de protecție mai puternic, posibilitatea de a utiliza, copia etc., un program protejat, fără acordul autorului, fiind semnificativ limitată.

Operațiunile privind un program pentru calculator care nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor sunt prevăzute limitativ în articolul 76 și următoarele din lege:

1. Utilizarea conform destinației
Conform art. 76 din lege, reproducerea permanentă sau temporară a unui program nu este supusă autorizării autorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
· utilizatorul este deținătorul legal al unei copii a programului (condiție subînțeleasă);
· actele respective să fie necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul corespunzător destinației sale sau pentru corectarea erorilor;
· efectuarea acestor acte de către utilizator să nu fie interzisă prin convenție contrară.

2. Copia pentru arhivă sau de siguranță
Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.

3. Observarea, studierea, testarea.

4. Descompunerea programelor pentru calculatoare.
Observăm din cele de mai sus că deținătorul legal al unei copii a programului nu poate, de exemplu, în mod legal, să facă unele copii suplimentare pentru uzul familiei etc., așa cum permite articolul 34 din lege cu privire la alte categorii de opere.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro