Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


IPRO - PC Magazine Romania, 2002
Comunitatea experților și a cititorilor PC Magazine - Internet PRO

Formatarea textului

Emanuel Baruch

Design-ul unui sit este esențial pentru ca acesta să lase o impresie bună asupra vizitatorilor săi. Dacă ne gândim însă că internetul înseamnă informație, atunci ceea ce contează cu adevărat la un sit este conținutul acestuia.

Există nenumărate pagini web care încearcă să ne impresioneze cu diverse efecte "magice" - dar din punct de vedere al informației și utilității lor ele lasă de dorit. Însă un conținut bine structurat și interesant (bineînțeles, pentru tematica respectivă) va fi irosit dacă modul de prezentare al acestuia îl împiedică pe vizitator să-l parcurgă cu ușurință. Iar aceasta se va întâmpla de fiecare dată când textul este formatat la întâmplare.

Cu ani în urmă, primele browsere apărute nu permiteau formatarea textului. Însă - încet, încet - designerii web au preluat controlul asupra modului în care conținutul paginilor lor va fi afișat pe ecranele vizitatorilor.

Limite în acest sens există însă chiar și astăzi, când s-a răspândit deja generația a șasea de browsere.

(Internet Explorer 6, Netscape 6, Opera 6). Aceste limite decurg în primul rând din imposibilitatea de a controla setările sistemelor utilizatorilor, precum și din marea diversitate existentă în acest sens. Concret, un utilizator își poate seta programul de navigare astfel încât acesta să afișeze numai un anumit tip de caractere, indiferent de specificațiile din paginile web. Chiar și atunci când browserele respectă instrucțiunile de formatare a textului vor apărea diferențe de la un sistem de operare la altul.

Întâi, să vedem ce înseamnă concret formatarea textului dintr-o pagină web. Există trei elemente care trebuie luate în considerație: culoarea textului, corpul de literă (fontul) și dimensiunea acestuia.

Posibilitățile pe care ni le pune la dispoziție limbajul HTML și extensiile acestuia (Foile de stil - Cascading Style Sheets) sunt destul de dezvoltate.

Folosind tag-ul font și atributele sale, putem controla toate aceste elemente. Iată un exemplu:
<font face="Arial, Verdana, Helvetica" color="#000000" size="3"> text formatat </font>
Cu ajutorul lui face vom preciza corpul de literă dorit. Observați că am specificat mai multe tipuri de fonturi într-o enumerare. Aceasta din cauză că fontul ales de noi nu va putea fi văzut de vizitatorul paginii web decât dacă acesta este instalat pe sistemul său. În plus, fontul Arial, de exemplu, nu este disponibil pe sisteme Macintosh. În acest caz, browserul va alege următorul font din listă sau unul cât mai apropiat de cel specificat de noi.

Atributul color ne permite să stabilim culoarea textului. Ca valoare puteți folosi codul RGB (red-green-blue), codul hexazecimal (care este echivalentul în baza 16 a valorilor RGB) sau denumirea culorilor standard (white, black, red, blue etc). Vă sfătuiesc să apelați la a doua variantă, deoarece este mult mai precisă, în acest caz valorile fiind de forma #FFCC99. Iată și un exemplu pentru codul RBG: rgb(0, 255, 0).

Dimensionarea fonturilor de pe o pagină web cu ajutorul limbajului HTML este destul de limitată, atributul size suportând doar valori întregi (1, 2, 3, etc.). Valoarea prestabilită pentru text este 3. Sunt acceptate și expresii de genul size=+1 (respectiv size=-1, size=-3 etc.).

În concluzie, putem controla cu ușurință modul în care este formatat textul de pe o pagină web. Însă, atributul font nu este foarte flexibil și nu ne oferă prea multă libertate. Concret, nu putem stabili, de exemplu, distanța dintre litere, dintre cuvinte, va trebui să folosim tag-ul de fiecare dată când introducem text în pagina web, iar atunci când ne hotărâm să schimbăm, de exemplu, culoarea textului, va trebui să modificăm fiecare tag în parte. Soluția pentru formatarea complexă a conținutului unei pagini web este folosirea foilor de stil - Cascading Style Sheets (CSS). Majoritatea designerilor web utilizează deja această tehnologie, care le ușurează simțitor munca. Există trei modalități de integrare a foilor de stil într-un sit:

1. Foaie de stil internă - atributele CSS sunt specificate direct în fișierul HTML astfel:
<html>
<head>
<style type="text/css"> ... </style>
</head>

2. Foaie de stil externă - toate atributele CSS sunt introduse într-un fișier separat cu extensia css (fisier.css) iar paginile HTML care va fi formatate cu ajutorul acestora vor include în head-ul lor următorul cod:
<link rel="stylesheet" href="fisier.css" type="text/css">

3. Foaie de stil în tag HTML - aceasta va fi folosită pe un singur tag HTML (de exemplu p):
<p style="atribut:valoare;"> ... </p>
Cele 3 modalități de integrare a foilor de stil pot fi combinate, în funcție de necesități. Dacă le folosim pe toate într-o pagină web, cea mai înaltă prioritate o va avea foaia de stil în etichetă HTML, apoi foaia de stil internă și în cele din urmă foaia de stil externă. Cea mai des utilizată metodă de integrare este foaia de stil externă, deoarece ne dă posibilitatea să controlăm dintr-un singur fișier modul în care apare textul într-un întreg sit.

Să vedem însă ce putem face concret cu aceste foi de stil. În general, tehnologia CSS ne permite să stabilim anumite atribute pentru fiecare tag HTML în parte sau, mai mult, pentru un grup de tag-uri HTML. De exemplu, toate titlurile (H1, H2, H3, H4, H5 și H6) de pe situl nostru să aibă culoarea roșie și corp de literă Arial.

Sintaxa CSS este foarte simplă:
Selector { atribut1: valoare; atribut2: valoare}
În exemplul nostru, declarația CSS va arăta în felul următor:
H1 {color: red; font-family: Arial} pentru titlurile din grupa H1 sau
H1, H2, H3, H4, H5, H6 {color: red; font-family: Arial} pentru toate titlurile.
În HTML nu va mai trebui să facem alte precizări, odată ce am integrat foaia de stil (internă sau externă). Așadar, am stabilit un aspect implicit pentru toate titlurile de pe sit, respectiv pentru toate bucățile de text cuprinse între tag-urile H1, H2, H3, H4, H5 și H6.

Iată o altă problemă: cum procedăm dacă dorim ca anumite cuvinte din interiorul titlurilor, pe care noi le vom scrie îngroșat (între <b> și </b>) să apară de culoarea neagră? În mod normal, ar fi trebuit să scriem de fiecare dată:
<H1>Acesta este un <font color="#000000"><b> titlu </b></font> </H1>


Cu ajutorul foilor de stil ajunge însă următoarea declarație:
H1 b { color: #000000 }
H1 b i { color: #000000 } va determina scrierea cu culoare neagră doar a acelor cuvinte care vor fi scrise italic și vor fi incluse într-un bloc de text îngroșat, care la rândul său trebuie să facă parte dintr-un titlu H1:
<H1>Acesta este <b> text îngroșat iar <i> acesta este roșu </i>!</b></H1>
În concluzie, atunci când selectorii sunt despărțiți prin virgulă, aceștia vor forma un grup cu aceleași proprietăți. Dacă virgula lipsește, proprietățile se referă la cel din urmă selector, atunci când este inclus în selectorul care îl precede. Cele două modalități de grupare a selectorilor pot fi combinate:
H1 b, H1 i { color: #000000 } este echivalentul lui
H1 b { color: #000000 }
H1 i { color: #000000 }

De cele mai multe ori ne dorim ca numai unele elemente din cadrul unei pagini web să aibă anumite proprietăți (de exemplu, numai anumite paragrafe să fie scrise roșu și mai mic, numai anumite expresii să fie scoase în evidență prin utilizarea unui font diferit etc.) Pentru aceasta a fost introdusă în HTML eticheta class, care funcționează astfel:

În foaia de stil vom scrie (de exemplu, vom crea o clasă numită "verde" care va scrie textul îngroșat și cu culoare verde):

.verde { font-weight: bold; color: #00FF00}
Iar în HTML, atunci când apare un element care dorim să fie formatat ca atare (o expresie dintr-un paragraf, de exemplu), vom preciza:
<p> Acesta este un paragraf iar aceasta este o <span class="verde"> expresie "verde" </span> </p>
O clasă poate fi definită doar pentru un anumit tip de selector sau pentru un grup de selectori, astfel:
p.verde { font-weight: bold; color: #00FF00}
H1, H2.verde { font-weight: bold; color: #00FF00}

În primul caz, class="verde" va fi afișat doar de tag-urile de paragraf (p) iar în al doilea, doar de H1și H2.
Combinând toate posibilitățile de precizare a unor elemente într-o foaie de stil, vă lăsăm să descoperiți singuri asupra căror elemente dintr-o pagină web se va răsfrânge următoarea definiție CSS:
H1, p i, p b span.verde, div.verde H2 {font-weight: bold; color: #00FF00}

Pe lângă atributul class mai poate fi folosit și atributul ID pentru stabilirea unor elemente de foi de stil:
#abc { font-weight: bold; color: #00FF00}
H1#abc { font-weight: bold; color: #00FF00}
În HTML, aceste elemente vor fi apelate astfel:
<p id=abc> paragraf cu ID </p>

Până acum nu am acordat o importanță prea mare atributelor și valorilor CSS, ci am ales câteva exemple la întâmplare. Totuși, ele sunt acelea care oferă în ultimă instanță posibilitatea controlării precise a modului în care apare textul dintr-o pagină web pe ecranele vizitatorilor săi. Iată în continuare cele mai utile atribute folosite pentru formatarea textului, împreună cu valorile lor posibile.

 • font-family - este echivalentul CSS al atributului HTML face folosit împreună cu tag-ul font.
 • font-style - stabilește modul în care este afișat fontul: normal, italic sau oblique.
 • font-variant - fontul va fi scris normal sau cu litere "minuscule" (small-caps). Acestea sunt de fapt litere majuscule, însă mai mici.
 • font-weight - definește grosimea caracterelor. Valorile posibile sunt: normal, bold, bolder și lighter sau valorile numerice 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 și 900, unde 100 este cea mai subțire iar 900 cea mai groasă.
 • font-size - precizează dimensiunea caracterelor. Există o serie de valori relative: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller și larger. Atenție, aceste valori vor fi interpretate în mod diferit de la browser la browser, însă cu siguranță vor fi respectate anumite proporții între ele. Putem folosi însă și valori numerice. Unitatea de măsură poate fi pixeli (px), puncte (pt), inci (in), centimetri (cm), milimetri (mm), picas (pc), ems (em) sau procente (%). Valorile în pixeli, puncte, inci, centimetri milimetri și picas sunt fixe, adică dimensiunea caracterelor va fi aceeași indiferent dacă utilizatorul și-a setat browserul astfel încât să afișeze fonturile mai mari sau mai mici decât în mod normal. (În Intenet Explorer se bifează una din opțiunile pe care le găsim la View -> Text size iar in Netscape se alege increase respectiv decrease font tot din meniul View.) Dacă precizăm o valoare în procente sau ems, dimensiunea caracterelor va putea fi reglată de utilizator în funcție de preferințe, deoarece mărimea efectivă a fontului este relativă în aceste cazuri. Aici trebuie să menționez că am văzut nenumărate situri cu caractere mult prea mici, chiar ilizibile. Vă sfătuiesc să folosiți valori fixe de 12 - 13 pixeli sau 10 - 11 puncte iar dacă doriți să lăsați mai multă libertate vizitatorilor (în special celor cu vederea mai slabă) atunci setați dimensiunea fonturilor la 0,8 - 1 em.
 • word-spacing și letter-spacing - permite controlul spațiului dintre cuvinte, respectiv dintre literele unui cuvânt. Valorile sunt numerice, ca și în cazul lui font-size.
 • text-decoration - ornează fonturile cu diverse efecte: underline (subliniere), overline (linie deasupra textului), line-through (tăierea textului cu o linie orizontală), blink (pâlpâire), none (nici un efect). De remarcat aici este faptul că none va elimina sublinierea implicită a linkurilor.
 • text-indent - va deplasa prima linie a unui paragraf mai în interior. Dimensiunea acestuia va fi dată de o valoare numerică, la fel ca în cazul lui font-size.
 • text-align - textul va fi aliniat la stânga (left), la dreapta (right), centrat (center) sau în bloc, atât la stânga cât și la dreapta (justify).
 • text-transform - permite scrierea cu majuscule a textului: capitalize (va fi scris cu majusculă doar prima literă din cuvânt), uppercase (toate caracterele vor fi transformate în majuscule), lowercase (toate caracterele vor fi transformate în minuscule), none (nici o modificare).
 • line-height - stabilește înălțimea liniei de text, indiferent de dimensiunea fontului. Valorile sunt aceleași, ca și în cazul lui font-size.
 • color - culoarea textului. Ca și în HTML, puteți folosi valori RGB, hexazecimale sau denumiri standard.
 • background-color - culoarea fundalului pentru text.
 • background-image - precizează o imagine care va apărea în fundalul liniei textului. Sintaxa este următoarea: margin-top, margin-bottom, margin-right, margin-left - stabilesc un spațiu (deasupra, jos, la dreapta, la stânga) între text și elementele care îl înconjoară. Dacă avem aceeași valoare, putem folosi doar atributul margin. Dimensiunea spațiului poate fi relativă sau fixă, în funcție de unitatea de măsură folosită.

Există și alte atribute CSS pentru formatarea textului, iar o documentație detaliată în acest sens o puteți găsi pe Internet la adresa www.w3.org/TR/REC-CSS1. După cum observați, foile de stil ne dau posibilitatea să stabilim până în cel mai mic detaliu modul în care va fi afișat textul pe ecran. Astfel, mulți dintre noi suntem tentați să abuzăm de aceasta varietate de setări posibile și să folosim cât mai multe dintre ele pe paginile noastre web. Totuși, să ținem cont de faptul că simplitatea lasă de cele mai multe ori o impresie mai bună decât abundența.

Iată câteva sfaturi concrete:

Culori
Dacă vă pricepeți la combinarea culorilor, puteți obține efecte interesante și deosebit de sugestive prin aplicarea de nuanțe diferite pe unele paragrafe sau doar pe unele cuvinte. (un exemplu: www.wpdfd.com). În cazul în care nu sunteți sigur pe anumite combinații de culori, vă sugerez să le folosiți cu măsură în formatarea textului, mai ales atunci când pagina web este împodobită cu diverse imagini. În general, alegeți culori care să contrasteze cu fundalul (aici trebuie să menționez că folosirea unor imagini oricât de artistice în fundal va îngreuna întotdeauna parcurgerea textului) și nu uitați că un sit trebuie să păstreze o anumită unitate în design iar mai multe culori nu însemna neapărat și o mai bună percepție a mesajului vostru.

Dimensiuni
Textul de pe paginile web trebuie să fie în primul rând ușor lizibil. Așa cum am mai spus, gândiți-vă dacă vizitatorii vor putea efectiv să citească ceea ce scrie pe sit. În acest sens este indicată testarea sitului pe diverse browsere și chiar pe diferite sisteme de operare. În general, folosiți diferite dimensiuni pentru titluri, subtitluri și text pentru a le delimita.

Fonturi
Alegerea unui tip de caracter potrivit este una din cele mai delicate probleme atunci când trebuie transmis un mesaj în scris. Din păcate (sau din fericire...) pe web folosirea diverselor fonturi este destul de limitată, deoarece, pentru a fi afișat corect de un browser, tipul respectiv de caracter trebuie să fie instalat pe sistemul utilizatorului. Există o serie de fonturi care sunt prezente pe majoritatea calculatoarelor și pe care vi le recomand să le utilizați. Fonturile pot fi împărțite în mai multe categorii:

Fonturi serif - Acestea se caracterizează prin faptul că au mici liniuțe la extremitățile caracterelor. Binecunoscutul Times Roman face parte din această categorie. Numeroase teste au dovedit faptul că aceste fonturi sunt mai ușor de urmărit și de aceea sunt folosite în majoritatea ziarelor și revistelor. Pe web însă, nu au cunoscut o răspândire prea mare. Totuși, este fontul implicit în Internet Explorer și Netscape Navigator.

Fonturi sans serif - acestora le lipsesc liniuțele caracteristice fonturilor Serif, caracterele lor fiind rotunde și netede. Majoritatea paginilor web le folosesc pentru că, pe ecranele monitoarelor, acestea par a fi mai ușor de citit. Cele mai răspândite sunt Arial, Verdana și Helvetica. Trebuie menționat faptul că Verdana este un font creat special pentru utilizarea pe Internet.

Fonturi monospațiale - în mod normal, litera I - de exemplu - dintr-un font ocupă mai puțin loc decât litera P. În cazul acestei clase de fonturi, spațiul ocupat de fiecare literă este același. Ele sunt folosite mai ales în titluri și anteturi. Courier este un astfel de font.

Fonturi decorative - acesta sunt de obicei rodul unor artiști și se caracterizează prin diverse efecte grafice deosebite. Mulți designeri rămân impresionați de expresivitatea unor astfel de caractere, încât le folosesc din plin pe paginile web, mai ales pe butoane. De multe ori însă, acestea sunt foarte greu lizibile și devin chiar obositoare. Iată câteva exemple: Avern și Lhabia

Nu există o rețetă general valabilă despre ce tip de font să folosim atunci când dorim să exprimăm un anumit mesaj. Este evident însă, că o pagină web a unui pictor va avea alte tipuri de caractere decât cea a unei bănci. O convingere destul de larg răspândită spune că nu este bine să combinăm mai multe fonturi serif sau mai multe fonturi sans serif. Așadar, dacă de exemplu folosim Times Roman pentru titluri sau comentarii, ar fi bine să folosim Verdana pentru corpul de text. Se subînțelege că prezența a mai mult de 2-3 tipuri de fonturi pe o pagină web devine o provocare pentru vizitator.

Fonturile, la fel ca și culorile, transmit în mod subtil anumite stări.

În final, vă sfătuiesc să nu formatați la întâmplare textul de pe paginile web. Folosiți foile de stil.

Argumente precum incompatibilitatea cu diverse browsere (Internet Explorer 3) nu mai sunt valabile astăzi. Deja a apărut limbajul CSS2, mult îmbunătățit față de versiunea 1, despre care am discutat aici, și este în curs de implementare în principalele browsere. Și încă un sfat: textul cursiv (italic) este greu de citit, așa că folosiți acest efect doar pe anumite cuvinte și expresii, nu pe paragrafe sau pagini întregi.

Emanuel Baruch
[email protected]


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

Concurs de Grafica Digitala si Web Design

www.agora.ro

www.agora.ro