Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Martie 2002

Firma pe internet

Av. MAGDALENA Marinescu

Răspundem în acest număr unui grup de tineri care ni s-a adresat cu rugămintea de a-i ghida la construirea unei "afaceri proprii pe internet".

Aș începe prin a vă spune că afacerea proprie se desfășoară pe internet, dar ea se construiește în viața reală. Ceea ce înseamnă că ar trebui să începeți prin a vă crea "o firmă" în funcție de specificul afacerii, firmă care este cel mai probabil să îmbrace forma unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L).

Înființarea unei societăți comerciale este reglementată, în România, de legea 31/1990 republicată și constă într-o serie de acțiuni dintre care cele mai importante ar fi: obținerea de avize pentru sediul social, redactarea actului constitutiv, vărsarea capitalului social și autorizarea de către judecător. Aveți nevoie de sediu și de un capital de pornire de minim 2 milioane lei; în cazul dvs. specific este probabil să vă fie necesar și un computer care să susțină situl web. Existența acestei entități juridice vă identifică pe dvs. în relațiile cu organele fiscale în primul rând, deoarece profitul realizat prin derularea afacerii pe internet se impozitează. Nu are relevanță pentru autoritățile fiscale dacă ceea ce vindeți pe internet sunt bunuri tangibile, ce se trimit prin poștă sau curier în urma efectuării plății sau sunt expediabile on-line, fie prin download (al unui soft, să zicem), fie constau în servicii (web design, să zicem). Principiul este acela al impozitării la sursă, ceea ce înseamnă ca important este unde se află sediul firmei, iar nu unde sunt vândute produsele.

După care începe "construcția" pe internet. În acest caz, internetul reprezintă magazinul dvs. de desfacere, astfel că nu veți mai plăti chirie proprietarului unui imobil, ci veți plăti spațiul de web unei firme ce oferă asemenea servicii, cu alte cuvinte providerului. Cu acest provider veți încheia cel mai probabil un contract de furnizare de servicii și veți rezerva un domain name. Firma respectivă vă poate găzdui situl sau puteți cere un pachet complet de servicii, care să includă și construcția respectivului sit. Cine este proprietarul acestuia? Iată o problemă ridicată de jurisprudență și pe care unii recomandă să o decideți de la bun început printr-un contract cu firma în cauză.

Demersuri concrete pentru e-government în România
Pe 24 ianuarie 2002, Guvernul României a aprobat trei noi ordonanțe propuse de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

  • Ordonanța privind sistemul național unic pentru apeluri de urgență reglementează constituirea dispeceratelor pentru apeluri de urgență și introducerea numărului telefonic unic pentru apeluri de urgență - 112, folosit la nivel european de statele care au trecut deja la aplicarea prevederilor europene în materie. Actul normativ urmărește, totodată, instituirea atribuțiilor principale ale sistemului național unic pentru apeluri de urgență, precum și atribuțiile serviciilor specializate cărora le sunt adresate apelurile de urgență, precum și obligațiile ce revin Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și proprietarilor rețelelor de telefonie publică, rețelelor de servicii digitale integrate și serviciilor de telefonie mobilă. Actul normativ aprobat prevede și sancționarea folosirii nejustificate a serviciilor de urgență. Abuzul atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz. Numărul unic va funcționa în toate rețelele de telefonie, atât fixă, cât și mobilă.
  • Ordonanța privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale prevede obligația autorităților administrațiilor publice locale de a asigura implementarea de sisteme electronice pentru colectarea taxelor și impozitelor în fiecare oraș și municipiu din teritoriu. În termen de 3 luni de la aprobarea acestei Ordonanțe se va asigura posibilitatea efectuării plății prin mijloace electronice a taxelor și impozitelor încasate de către autoritățile administrației publice locale la nivelul municipiilor și în termen de 6 luni la nivelul orașelor. Soluția propusă de MCTI se bazează pe crearea unui portal pentru plata taxelor și impozitelor prin mijloace electronice. Prin intermediul acestui portal, plătitorul de taxe și impozite se informează asupra debitelor curente pe care le are de plătit către administrația financiară, stabilește cuantumul unei plăți și efectuează plata prin mijloace electronice. Plătitorului de taxe i se eliberează o dovadă de plată electronică sub forma unei scrisori de confirmare semnate electronic prin certificat numeric, cuprinzând identificarea plătitorului de taxe - așa cum figurează ea în bazele de date ale administrației financiare, identificarea beneficiarului plății, numerele de tranzacții pentru informarea asupra debitelor și pentru plățile efectuate și detaliile operațiunilor efectuate. Sistemul pilot pentru plata taxelor și impozitelor prin mijloace electronice tratează în mod confidențial informațiile din sistemele administrației financiare și din sistemele băncii prin care s-a efectuat plata.
  • Ordonanța pentru efectuarea achizițiilor publice prin mijloace electronice definește cadrul legal necesar pentru procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică on-line, făcând posibilă utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Acest sistem va conduce la reducerea corupției și a birocrației, la creșterea transparenței și diminuarea cheltuielilor în ceea ce privește contractele de achiziții publice. Sistemul electronic de achiziții publice respectă toate principiile care stau la baza atribuirii unui contract de achiziție publică, respectiv libera concurență între potențiali contractanți, eficientizarea utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal, precum și confidențialitatea în ceea ce privește secretul comercial. Operatorul Sistemului Electronic de Achiziții Publice va fi Inspectoratul General al Comunicațiilor.


Alte probleme care se ridică, din punct de vedere juridic, la pornirea acestui gen de afacere privesc confidențialitatea; dacă intenția dvs. este să realizați orice tip de comerț prin intermediul sitului este foarte important să vă gândiți la mijloacele prin care puteți asigura securitatea tranzacțiilor, incluzând la acest punct și un contract cu banca la care se efectuează plata; date fiind prevederile recentei legi privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor și a celei referitoare la protecția persoanelor în privința prelucrării datelor personale și la libera circulație a acestor date, ar fi indicat să inserați în textul de pe web și un anunț cu privire la politica pe care înțelegeți să o adoptați în domeniul securității și confidențialității. Prevederile legale amintite mai sus trebuie luate foarte atent în considerare dacă prin intermediul sitului intenționați să strângeți informații personale despre vizitatori, dacă le cereți să completeze vreun formular, spre exemplu, în ce scop o faceți și ce intenționați să faceți cu respectiva bază de date. Vă amintim că amintita lege "se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat." (Legea 677/2001, art. 2, al. 4). Luați-vă toate măsurile ca din conținutul site-ului să rezulte clar și neechivoc acordul vizitatorului (idem, art. 5, al. 1) În același spirit al protecției consumatorului, dar și a "partenerului de web", este important ca, dacă aveți intenția să faceți un link sau mai multe către alte situri, să aveți acordul deținătorilor acelor situri. Chiar dacă legile române nu o impun expresis verbis, este deja o uzanță pe internet. Multe din prevederile dreptului internațional reglementează actualmente relațiile ce iau naștere pe internet.

Nu mai puțin importantă este (pre/re) vederea de către operatorul sitului a legislației aplicabile unor domenii specifice și restricțiilor existente în aceste cazuri; cel mai concret exemplu care îmi vine în minte este cel privind statutul avocaților din România, cărora li se interzice orice tip de reclamă, deci inclusiv pe web, precum și oferirea de consiliere gratuită în scopul atragerii clientelei.

Printre reglemetările cele mai importante, însă, sunt cele referitoare la protecția dreptului de autor; copyright-ul pe internet este un subiect sensibil și de maximă actualitate, așa că este bine să inserați într-un loc vizibil o notă privind politica dvs. asupra dreptului de autor, dacă permiteți sau nu copierea parțială sau totală a materialelor distribuite de dvs. via internet; nu uitați nici să menționați licențele de care dispuneți. Poate părea prudență excesivă, dar nu uitați că vă adresați unui public extrem de variat și e bine să aveți în vedere (aproape) toate aspectele problemei.

În spiritul celor prezentate mai sus, aș încheia acest articol cu un disclaimer: cele prezentate mai sus au un caracter pur orientativ și nu înlocuiesc sfatul unui avocat sau consultant. În plus, ele pot diferi foarte mult în funcție de caracterul afacerii și de tipul de comerț pe care doriți să îl practicați. Ele se vor completa, cu siguranță, cu prevederile legii comerțului electronic (www.mcti.ro).

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro