Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Octombrie 2002

Primii pași în producția și distribuția de software

Alexandra Bocan - Miculiți & Asociații - Linklaters

Accesând www.pcmagazine.ro am remarcat oferta dumneavoastră de informare a cititorilor cu privire la diverse aspecte legislative; așadar, aș dori și eu o informare succintă în aspect legislativ, cu privire la proiectul meu. Vreau să produc un soft, cu profil economic - să zicem un program de gestiune, pe care ulterior să-l distribui prin firma mea (cea care îl și produce), și aș dori să știu modalitățile de licențiere, patentare și obținere a drepturilor de prezentare și comercializare a softului în speță. În mare, aș dori să aflu de ce acte am nevoie, cum le pot procura - eventual, în măsura în care puteți, să mă îndrumați către sursele de informație necesare - și ce prețuri se practică în eliberarea actelor și pe ce criterii. De asemenea, dacă aveți cunoștință, aș dori să știu ce obiecte de activitate, cerute de o asemenea activitate, trebuiesc incluse în Statutul firmei (producătoare și distribuitoare).
Vă mulțumesc anticipat.
Buica Marius Adrian


Fie că sunteți printre susținătorii necondiționați ai lui Bill Gates, fie că Microsoft vi se pare întruparea răului pe Pământ, trebuie să recunoașteți un lucru: Bill Gates și Microsoft sunt dovezile palpabile ale faptului că producția de software poate fi extrem de profitabilă. Astfel încât nu e de mirare că unii dintre dumneavoastră s-au hotărât să pună în aplicare visul din adolescență de a vă transforma hobby-ul în afacere și au pus bazele unor firme de producție și distribuție de software. O astfel de decizie ridică, de la bun început, o mulțime de întrebări. Articolul de față nu își propune să fie exhaustiv și nici nu reprezintă o consultație juridică, ci doar răspunde la câteva dintre întrebările generale cu privire la producerea și distribuirea de software.

Cum este protejat un program pentru calculator?
Ca regulă generală, protecția programelor pentru calculator este asigurată prin dreptul de autor. Programul va fi protejat ca urmare a simplului fapt al realizării lui, fără a fi nevoie de aducerea sa la cunoștință publică sau de alte formalități suplimentare.

Cui aparține dreptul de autor asupra programului? Dacă l-ați realizat chiar dumneavoastră, atunci lucrurile sunt simple - dreptul de autor vă aparține în totalitate. Dacă unul sau mai mulți dintre angajații dumneavoastră realizează un program în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în baza instrucțiunilor dumneavoastră, drepturile patrimoniale de autor vă vor aparține, cu excepția cazului în care contractul de muncă al angajaților are prevederi contrarii. Angajații vor păstra însă întotdeauna drepturile morale de autor, cum ar fi dreptul de a fi recunoscut ca autorul programului.

Ce prerogative concrete are titularul drepturilor patrimoniale de autor? În primul rând, el va beneficia de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza:

(a) reproducerea programului, indiferent dacă aceasta este permanentă ori temporară, integrală sau parțială, prin orice mijloc și în orice formă. Aveți acest drept inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de încărcarea, afișarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;

(b) traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse programului și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator; și

(c) difuzarea originalului sau a copiilor programului sub orice formă, inclusiv prin închiriere.

Exploatarea programelor pentru calculator
Drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator pot fi transmise (cedate) ca atare către o altă persoană sau pot fi licențiate (adică se poate permite doar utilizarea lor). În lipsa unei prevederi contractuale speciale, se va considera că utilizatorul unui program pentru calculator primește, în baza contractului de utilizare, numai un drept neexclusiv de utilizare, ceea ce înseamnă că puteți acorda dreptul de utilizare și altor persoane. De asemenea, în lipsa unei permisiuni exprese în contractul de utilizare, utilizatorul nu va putea transmite altei persoane dreptul de utilizare al programului pentru calculator. În ceea ce privește copiile, utilizatorul autorizat va putea face doar o copie de arhivă sau de siguranță fără permisiunea dumneavoastră, și numai dacă această copie este necesară pentru asigurarea utilizării programului. Cu toate acestea, utilizatorul autorizat nu va avea nevoie de permisiunea dumneavoastră pentru a efectua operațiunile prevăzute la literele (a) și (b) din paragraful precedent, dacă aceste operațiuni sunt necesare pentru a-i permite să utilizeze programul într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. Puteți introduce însă o clauză în contractul de utilizare, care să prevadă că autorizarea dumneavoastră este necesară și în astfel de cazuri.

Obligații de înregistrare
Indiferent dacă v-ați înființat o societate comercială sau nu, dacă produceți, distribuiți, comercializați sau închiriați programe pentru calculator, va trebui să comunicați Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) anumite informații în legătură cu activitatea dumneavoastră, mai precis cu privire la:

  • acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului pentru activitățile de distribuire, comercializare sau închiriere; și
  • modul de acordare a licenței și modelul licenței acordate utilizatorilor pe teritoriul României.

Dacă sunteți producătorul programului, titular al dreptului de autor asupra acestuia, și produceți, distribuiți, comercializați, reproduceți sau închiriați chiar dumneavoastră programul respectiv, nu sunteți obligați să faceți aceste comunicări.

Atunci când aveți însă obligația de comunicare, indiferent de tipul activității desfășurate (producție, distribuție etc), va trebui să trimiteți către ORDA, prin scrisoare recomandată, în cel mult 30 de zile de la începerea activității, următoarele documente:

  1. o cerere tip;
  2. certificatul de înregistrare a societății comerciale (sau, dacă vă desfășurați activitatea ca persoană fizică autorizată, actul de identitate și autorizația);
  3. certificatul de înregistrare fiscală; și
  4. actul constitutiv al societății comerciale (dacă este cazul).

Dacă produceți programe pentru calculator pe teritoriul României, va trebui să mai depuneți, pentru fiecare program, și următoarele:

  1. înscrisul care dovedește că sunteți titularul dreptului de autor sau o declarație pe proprie răspundere în acest sens;
  2. modelul licenței acordate utilizatorilor pe teritoriul României;
  3. un exemplar al programului, în forma în care acesta este produs; și
  4. informații despre modul de acordare a licenței și modelul licenței acordate utilizatorilor pe teritoriul altor state.

În ipostaza în care distribuiți sau comercializați programe pe teritoriul României, va trebui să depuneți, pentru fiecare program, și înscrisul care dovedește acordul titularului dreptului de autor pentru distribuire și comercializare.

Documentele pe care le trimiteți vor fi înscrise în Registrul programelor pentru calculator și, ulterior, vi se va elibera un certificat de înscriere în acest registru, pentru activitățile respective.

Taxele pentru înregistrare sunt de 200.000 de lei pentru fiecare activitate (producere, distribuire, comercializare etc.). Pentru înregistrarea fiecărui program înainte de punerea în circulație veți mai plăti încă 200.000 de lei.

Societatea comercială
În cazul în care doriți să vă desfășurați activitatea printr-o societate comercială, obiectul de activitate al acesteia va trebui să reflecte specificul activității dumneavoastră, prin codul CAEN (Clasificarea activităților din economia națională, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 656/1997, pe care o puteți găsi în Monitorul Oficial nr.301/1997). Este cel mai bine să faceți această alegere împreună cu avocatul dumneavoastră. Sugestiile noastre de coduri ar fi: 7220 - Realizarea și furnizarea de programe sau 5248 - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse neclasificate în altă parte (dacă doriți să comercializați software en detail).


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro