Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Ianuarie 2002

Tehnologia informației din punct de vedere juridic

DE LEGE FERENDA -PE MARGINEA UNUI PROIECT DE LEGE


Av. DragoȘ Marinescu

Proiectul de lege privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora stabilește drepturile și obligațiile persoanelor care dețin sau operează rețele publice de comunicații. De asemenea, proiectul stabilește drepturile și obligațiile persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la respectivele rețele.

Accesul despre care vorbește proiectul de lege se referă la punerea la dispoziția unui terț a unor imobile, echipamente sau servicii în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice. În înțelesul proiectului, noțiunea de acces nu cuprinde și accesul realizat de către utilizatorul final al serviciilor menționate. Pe de alta parte, interconectarea reprezintă legătura fizică și logică a rețelelor care permite utilizatorilor unei rețele să comunice cu utilizatorii unei alte rețele sau care permite accesul la serviciile furnizate de o terță persoană. În continuarea definițiilor oferite de proiectul de lege, rețelele de comunicații electronice sunt prezentate ca fiind sistemele de transmisie de comutare sau rutare care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații prin satelit, rețelele fixe (inclusiv internet) și rețelele mobile terestre, rețelele pentru transmiterea comunicației audiovizuale și rețelele de cablu TV, indiferent de tipul informației transportate.

Potrivit proiectului, operatorii de rețele de comunicații electronice au dreptul să negocieze între ei acorduri de acces sau interconectare. Acordul de acces sau interconectare nu poate conține, sub sancțiunea nulității, obligații care nu au legătură cu serviciul de acces sau interconectare respectiv. De asemenea, este stabilită obligația operatorilor respectivi de a negocia, la cerere, acorduri de interconectare, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice.

Un rol cheie în domeniul rețelelor de comunicații electronice este deținut de autoritatea de reglementare (Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației) care trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca accesul sau interconectarea să se realizeze în condiții adecvate. În acest scop, autoritatea de reglementare supraveghează piața stabilind, dacă părțile nu au căzut de acord, condițiile în care se realizează interconectarea rețelelor sau accesul la acestea. Dacă, în urma unei analize de piață, se stabilește că pe o anumită piață competiția este afectată, autoritatea de reglementare poate impune anumitor operatori obligații (inclusiv referitoare la nivelul tarifelor) menite să stimuleze climatul competițional general. Autoritatea de reglementare are de asemenea dreptul ca, din oficiu, la plângerea unei persoane sau la cererea unei autorități publice, să exercite activități de investigare și control, să solicite declarații, să sigileze și să să ridice orice registre, acte financiar-contabile și comerciale, să facă inspecții inopinate și să primească informații și justificări. Autoritatea de reglementare poate stabili amenzi administrative de la 5 milioane la la 2,5 miliarde de lei sau, în anumite cazuri, până la 10% din cifra de afaceri. Sunt prevăzute de asemenea și amenzi cominatorii de până la 300 de milioane de lei pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor stabilite de autoritatea de reglementare în sarcina operatorilor de rețele. În fine, actele și deciziile autorității de reglementare stabilite în sarcina operatorilor pot fi atacate la Curtea Supremă de Justiție.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro