Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Ianuarie 2002

Tehnologia informației din punct de vedere juridic

Criptografia (I) - O introducere în aspectele juridice


Av. MAGDALENA Marinescu

În numărul trecut, căutând răspunsul la întrebarea unuia dintre cititori în legătură cu folosirea incriptării și consecințele sale juridice, m-a surprins tocmai absența oricărei referințe legale la criptare și la consecințele sale sociale și juridice, ceea ce m-a determinat să purced la o documentare privind acest procedeu în legislațiile internaționale. Părea bizar să avem o lege în care se vorbește despre semnătura electronică și despre criptare, fără a defini, în prealabil, criptografia. Dar despre criptosistem, chei publice și private, steganografie, decriptare, algoritm criptografic? Nimic! Doar enunțându-le și deja părăsisem domeniul juridic! Adevărul însă este că, vrând-nevrând, utilizând sau nu un computer și internetul în mod curent, informațiile despre noi conținute în baze de date digitale (cont bancar, tranzacții financiare on line, cazier judiciar, fișa medicală, ca să enumerăm numai câteva dintre cele mai folosite) circulă prin intermediul rețelelor de calculatoare. Iar din momentul în care suntem conștienți de asta, devenim automat interesați de securitatea acestor rețele. Aproape la fel de interesați ca de siguranța avionului cu care zburăm. Pasul următor îl reprezintă legiferarea utilizării anumitor sisteme de securitate și consecințele la care se pot aștepta cei ce le "sparg". Vrem să ne protejăm codul PIN și numărul de cont, dar vrem să ne protejăm și de vreo "invazie" a vreunui coleg/șef în declarațiile fierbinți trimise secretarei via e-mail. Criptarea, se spune, le rezolvă pe toate. Pentru mine, ca nespecialist, a fost o surpriză să aflu, documentându-mă (recte inițiindu-mă) că acest procedeu a fost intens folosit de germani în timpul celui de-al doilea război mondial, de ruși în timpul Războiului Rece (mesaje rămase până astăzi nedescifrate) sau de israelieni. Ceea ce m-a surprins însă cel mai tare a fost inventivitatea spărgătorilor de rețele, povestea despre TEMPEST pe care o puteți citi pe larg la www.viacorp.com/crypto.html; articolul este excelent în ansamblu, în special pentru începători și oameni de afaceri interesați de securizarea comunicațiilor. TEMPEST este, pentru cei neinițiați ca și mine, un sistem prin care se poate bloca interceptarea informației de pe monitorul unui computer, interceptare realizată cu ajutorul emanațiilor electromagnetice ale ecranului!

Evenimentele tragice din Statele Unite au dat o nouă dimensiune noțiunii de securitate, iar în acest nou context internațional creat în urma atentatelor din 11 septembrie, o lege a criptografiei reprezintă pasul necesar ce trebuie făcut de țările ce încă nu au o asemenea lege. O analiză interesantă asupra posibilităților ce trebuie luate în calcul în legiferarea criptografiei în urma atacurilor de la WTC puteți găsi în revista Crypto-Gram, la www.counterpane.com/crypto-gram-0109a.html.

Securizarea informației în era digitală, deziderat major al prezentului, pare dificil de pus în practică și cu atât mai greu de cuprins într-un text de lege. De la bun început americanii au considerat criptarea un procedeu de importanță strategică și au interzis exporturile aplicațiilor si algoritmilor de criptare. Ceea ce este ușor de înțeles dacă ne gândim cât din infrastructura acestei țări se află pe web. Deși Statele Unite au încercat să impună restricții privind criptologia și exportul acesteia și în alte părți ale lumii, ele au întâmpinat rezistența multor guverne, care au decis că aceasta poate fi permisă la nivel individual și fără obligația de a "depozita" cheile de decriptare într-un "seif" guvernamental. Câteva procese celebre (Karn, Bernstein și Junger, despre care găsiți informații destul de complete, mai ales prin link-urile date, la www.cdt.org/crypto/litigation/) au adus o ușoară relaxare, dar acum, după atentate, tot mai multe voci sunt pentru o mai mare securitate și un tot mai mare control al guvernului, fie chiar și cu prețul unor libertăți cetățenești sau al dreptului la viață intimă. După cum amintea și cititorul nostru, impactul major al unor legi de restrângere a utilizării criptografiei sau a permiterii controlului statal (spre exemplu, prin măsuri de tipul back-door sau printr-un sistem de chei pus la dispoziția autorităților) este asupra drepturilor omului. Atâta vreme cât există principiul de drept nemo tenetur edere contra se, - o persoană nu poate fi obligată să se auto-incrimineze -, principiu existent atât în dreptul romano-german cât și în cel anglo-saxon, a cere unei persoane să-și dezvăluie, împotriva voinței sale, cheia de decriptare reprezintă - fără îndoială - o încălcare a acestui principiu. În plus, prezumția de nevinovăție este respectată în toate statele considerate civilizate și, conform acesteia, obligația de a demonstra contrariul, deci vinovăția, îi revine celui ce o afirmă. Este dificil din punct de vedere juridic să obții permisiunea de a intercepta corespondența electronică fără o bănuială foarte serioasă și însoțită de un mandat al procurorului/ judecătorului. În Statele Unite aceasta ar însemna o violare a celui de-al 5-lea Amendament, în timp ce în Europa s-ar opune prevederilor Convenției Europene asupra Drepturilor Omului. În termenii Codului de procedură penală al României, "sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală și instanței de judecată" (art. 65) și "învinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovăția sa" (art.66). Ce alte posibilități îi rămân legiuitorului? După legi extrem de restrictive în domeniul utilizării soft-ului de criptare de către marele public sau al exportului acestui tip de aplicații, Franța a decis, în 1999, să "liberalizeze" uzul acestuia; spre deosebire de ea, Marea Britanie a rămas printre statele care exercită un control destul de riguros în continuare (la Crypto Law Survey,
cwis.kub.nl/~frw/people/koops/lawsurvy.htm puteți găsi un foarte complet rezumat al situației legislative din mai toate țările).

Care este, așadar, soluția care se impune legislatorului, având în vedere practica și reglementările internaționale prea puțin unitare? Care este situația exportatorului român de software de criptare? Iată câteva din întrebările la care vom încerca să răspundem în numărul viitor.

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro