Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


CONCURSUL NAȚIONAL DE SOFT EDUCAȚIONAL CUPA SIVECO

[ regulament ] [ întrebări și răspunsuri ] [ înscriere ] [ forum ]

Regulamentul concursului:

Art. 1 . Organizarea și desfășurarea concursului este finanțată de către SIVECO România SA, care, în parteneriat cu Ministerului Educatiei si Cercetarii poate colabora cu societăti științifice sau/și cu alte persoane juridice sau fizice în condițiile prezentului regulament.

Art. 2 Concursul este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice cu caracter educațional.

Art. 3 Pentru buna desfășurare a concursului se organizează o comisie unică formată din reprezentanți Siveco și profesori recunoscuți pentru activitatea lor didactică în domeniul interdisciplinar, desemnați de MEC, pentru fiecare etapa. Președintele comisiei de jurizare este desemnat o personalitate din mediul academic universitar Comisia de jurizare are un număr total de 9 membrii.

Art. 4 În cazul în care unul dintre membrii comisiei are în concurs elev al școlii la care predă, acesta se va abține de la vot pentru respectivul elev.

Art. 5 Concursul are urmatoarele etape:
5.1 on line pe http://portal.edu.ro - 15.02.2003 până la 01.06.2003
5.2 etapa finală: 5-8 iunie 2003. Participă primele 15 echipaje în ordinea punctajelor obținute. Locul de desfășurare al etapei finale este la București.
Această etapă constă din:
       5.2.1 analiza de către comisia de jurizare a aplicațiilor ce participă la această etapă
       5.2.2 elaborare, ajustare a parametrilor funcționali din programele prezentate

Art. 6 Lucrările prezentate în concurs trebuie să aibă un conținut didactic educațional, ilustrănd lecții din programa de învățământ

Art. 7 Lucrările trebuie să aibă un conținut interactiv și pot avea ca suport informatic DHTML, WEB, Flash, Java, sau ActiveX.

Art. 8 Fiecare echipă postează lucrarea realizată, însoțită de documentația aferentă care nu va depăși 30 de pagini, precum și o scurtă descriere a lecției sau temei abordate

Art. 9 La etapa finală aplicația va fi prezentată atât sub formă executabilă cât și surse.
Prezentarea aplicației nu trebuie să depășească 20 de minute excluzând timpul de instalare.

Art. 10 Vor fi prezentate lucrări realizate de către echipe de lucru alcătuite din maxim 5 membri:
10.1 Elevi -echipa poate fi alcătuită din max. 3 elevi, indiferent de anul de studiu (clasele IX-XII)
10.2 Coordonator stiințific - coordonarea din punct de vedere al conținutului științific se face de către un profesor de specialitate (matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie)
10.3 Indrumător tehnic. Realizează coordonarea din punct de vedere al tehnologiilor informatice utilizate. Îndrumătorul tehnic poate fi profesor de informatică, student, elev din anii superiori.

Art. 11 Concursul are ca tematică unică: lecții din programa de învățămânr pentru: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie.

Art. 12 Prezentarea lucrărilor în concurs se va face pe calculatoare PC tip IBM

Art. 13 Postarea pe http://portal.edu.ro se face prin fisiere .zip ce contin: un folder cu aplicația și un fișier in care se specifică componența echipei (nume, clasa, profesor, indrumator) și elemente de contact (localitatea, școala, telefon, e-mail).

Art. 14 Comisia de jurizare se întrunește cu o zi înainte de concurs pentru stabilirea baremelor corespunzătoare.

Art. 15 Profesorii asistenți instruiesc participanții cu regulile de participare la concurs.

Art. 16 Cerințele și criteriile de evaluare pentru proba liberă se stabilesc de către comisia de jurizare cu o zi înainte de începerea concursului și vor fi comunicate participanților în momentul începerii concursului. Notarea lucrărilor se face cu punctaj de la 0 la 100. În cazul în care diferența de punctaj între doi profesori este mai mare de 20 de puncte, se procedează la reanalizarea aplicației de către o comisie numită de către Președintele Juriului.

Art. 17 Punctajul stabilit (o medie finală - regula de calcul, ponderea se stabilește de către comisie) este certificat de președintele comisiei fără drept de a fi contestat.

Art. 18 Rezultatele concursului sunt făcute publice înainte de festivitatea de premiere.

Art. 19 Premierea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a punctelor obținute între limitele stabilite de către comisie și publicate înainte de faza finală a concursului.

Art. 20 Comisia poate constitui premii speciale stabilind criterii ce vor fi făcute publice înainte de faza finală a concursului.

Art. 21 Pe toată perioada concursului, concurenții nu pot iniția sau realiza acțiuni sau proceduri de vânzare către terți a aplicațiilor aflate în competiție decât cu acordul scris al organizatorilor.

[ regulament ] [ întrebări și răspunsuri ] [ înscriere ] [ forum ]

CONCURSUL NAȚIONAL DE SOFT EDUCAȚIONAL CUPA SIVECO


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro